Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Esotiq & Henderson: po dobrej sprzedaży w styczniu słabszy luty

Esotiq & Henderson informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2024 r. wyniosły około 18,7 mln zł i były niższe o 13 proc. od przychodów uzyskanych w lutym 2023. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2024 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 24,3 mln zł i były wyższe o ponad 18 proc. od przychodów uzyskanych w styczniu 2023 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie dwóch pierwszych miesięcy 2024 r. wyniosły około 42,2 mln zł i były wyższe o około 3 proc., niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Prawie 25 proc. sprzedaży w kanale online

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w lutym 2024 r. wyniosły około 4,1 mln zł i były niższe o około 15 proc. rok do roku. Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w styczniu 2024 r. wyniosły ponad 6,2 mln zł i były wyższe o około 38 proc. rok do roku.

R E K L A M A

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły ponad 10 mln zł i były wyższe o 11 proc., niż w porównywalnym okresie 2023 r.

Marża w górę

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła ponad 66 proc. i była wyższa o ponad 4 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w lutym roku poprzedniego. Szacunkowa marża brutto na sprzedaży wyniosła około 63 proc. i była niższa o 0,5 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w styczniu roku poprzedniego.

W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – luty 2024 r. wyniosła około 65 proc. i według szacunków była wyższa o około 2 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w odpowiednim okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia sprzedaży w dół

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec lutego 2024 r. wynosiła 17 723 m kw. i była mniejsza o 1,9 proc. niż rok wcześniej.

W styczniu tego roku powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej w pierwszym miesiącu 2024 r. wynosiła 17 935 m kw, co oznacza spadek o ponad 200 mkw.