Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Helios negocjuje sprzedaż udziałów w Step Inside, franczyzobiorcy Pasibusa

AGORA poinformowała o rozpoczęciu negocjacji w sprawie zbycia przez Helios udziałów w spółce Step Inside, która jest franczyzobiorcą części lokali sieci Pasibus.

W styczniu 2020 roku zawarto umowę inwestycyjną między Step Inside sp.z o.o. a Helios S.A.
Jej przedmiotem było określenie zasad współpracy i prowadzenia wspólnego przedsiębiorcy utworzonego w oparciu o Step Inside. Celem Step Inside jest otwieranie, prowadzenie oraz rozwijanie punktów gastronomicznych pod marką handlową Pasibus, które są zlokalizowane głównie przy ulicach handlowych oraz w galeriach handlowych.

Przy zawarciu Umowy Inwestycyjnej Wspólnicy objęli łącznie 10% udziałów w kapitale zakładowym Step Inside (odpowiadających 10% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników), natomiast Helios dofinansował Step Inside kwotą 5 mln zł. Umowa Inwestycyjna przewidywała możliwość zwiększenia udziału Inwestorów Indywidualnych do 40% łącznie, pod warunkiem spełnienia przez Step Inside ustalonych celów finansowych.

Wcześniej Helios S.A. dofinansował spółkę Step Inside kwotą 10 mln złotych.

We wrześniu ub.r. Tomasza Bilika w zarządzie Step Inside zastąpił Tomasz Jagiełło, prezes Heliosa i członek zarządu Agory.

Step Inside na minusie

Spółka Step Inside, która jest franczyzobiorcą części lokali działających pod marką Pasibus, miała w ubiegłym roku 43,73 mln złotych przychodów i zanotowała 670 tys. zł straty netto. Na koniec ubiegłego roku spółka miał 23,2 mln zł aktywów trwałych i 4,65 mln zł obrotowych, a jej zobowiązania wynosiły 37,86 mln zł , z czego 14,76 mln zł do spłaty w roku 2024.

Również wcześniejsze lata nie były dla Step Inside korzystne. W 2022 rok przy 38,61 mln zł wpływów Step Inside zanotowała 4,71 mln zł straty netto. Rok wcześniej spółka osiągnęła 28,8 mln zł przychodów i 2,82 mln zł straty nettoa, a w 2020 roku – 17,02 mln zł wpływów i miała 5,49 mln zł straty netto.

Pasibus już 11 lat na rynku

Pasibus to kultowa marka burgerowni, która narodziła się we Wrocławiu w 2013 r. Pierwszy food truck Pasibusa stanął właśnie w stolicy Dolnego Śląska i szybko stał się wyjątkowym miejscem na kulinarnej mapie miasta. Obecnie restauracje Pasibusa znajdują się już w kilkunastu miastach w Polsce, m.in. we Wrocławiu, w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Katowicach, Olsztynie i Poznaniu. Marka prowadzi ponad 27 lokali w Polsce, w tym kilkanaście restauracji stworzonych we współpracy ze spółką Helios.