Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

[WYWIAD] James Fife, LCP Properties: na SCF pokażemy aż 73 nieruchomości

SCF to wydarzenie wychodzące swoim zasięgiem zdecydowanie poza Polskę. Dlatego, oprócz prezentacji 48 M Parków, będziemy promowali także 25 parków handlowych w Rumunii – mówi James Fife, CEO, LCP Properties w Polsce. LCP Properties jest wystawcą targów SCF 2024 Spring, które odbędą się w dniach 9-10 kwietnia 2024, na stadionie Legii Warszawa.

Mamy obecnie wysyp parków handlowych – w jakim kierunku to zmierza, w jaki sposób rozwijają się inwestycje w nieruchomości handlowe? Czy widzi Pan jakieś nowe obszary inwestycyjne, które zyskują na popularności?

Patrząc szerzej na segment parków handlowych , dostrzegamy wyraźnie, że obecna sytuacja na rynku wskazuje z jednej strony na silne zainteresowanie nieruchomościami handlowymi, co potwierdzają także nasze plany inwestycyjne. Jednak ze względu na zwiększające się nasycenie rynku oraz obawy związane z czynnikami ekonomicznymi, takimi jak wysokie stopy procentowe i inflacja, trajektoria ta może ulec zmianie.

Inwestycje w nieruchomości z obszaru handlowego prawdopodobnie będą realizowane z jeszcze większą ostrożnością i selektywnie, skupiając się na ograniczaniu ryzyka. Nowe obszary inwestycyjne, które mogą zyskać popularność, to m.in. wielofunkcyjne kompleksy łączące przestrzeń handlową, mieszkalną i biurową, a także projekty adaptacyjnego wykorzystania istniejących nieruchomości, przekształcające je w wielofunkcyjne przestrzenie dostosowane do zmieniających się warunków gospodarczych i preferencji konsumentów.

LCP Properties ma silną obecność na rynku retail. Jakie były/są kluczowe strategie, które przyczyniły się do sukcesu firmy na tym konkurencyjnym rynku?

Sukces naszej firmy LCP Properties, będącej częścią międzynarodowego M Core na rynku handlowym, na tym jakże ważnym dla nas rynku, jakim bez wątpienia jest dla nas Polska, można rzeczywiście przypisać kilku kluczowym strategiom, na których się skupiamy. A co mamy dokładnie na myśli?

Ostrożne podejście – LCP podejmuje ostrożne i przemyślane kroki inwestycyjne, starannie oceniając każdą możliwość i uwzględniając siły i warunki rynkowe.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Współpraca z najemcami – nasz lokalny zespół ścisłe współpracuje z najemcami, dbając o ich sukces, unikając konkurencji szkodzącej ich działalności i utrzymując długoterminową strategię inwestycyjną.
Aktywne zarządzanie – LCP jest bardzo aktywne zarówno w zakresie nabywania, jak i zarządzania nieruchomościami, ciągle poszukując możliwości wzrostu i optymalizacji wyników portfela.
Dywersyfikacja – w LCP dywersyfikujemy nasz portfel poprzez nabywanie działek pod projekty deweloperskie, zarówno uczestnicząc aktywnie w tych procesach, jak i partnerstwach finansowych, co pozwala skutecznie rozwijać naszą obecność na rynku.

W realizacji naszej strategii pomaga duża skala, którą już dzisiaj osiągnęliśmy, a także skala, którą chcemy osiągnąć. Poza tym, mamy solidne zaplecze finansowe, ponieważ jak już wspomniałem należymy do grupy M Core, która działa od ponad 35 lat na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych.

Współpraca z najemcami odgrywa kluczową rolę w sektorze nieruchomości handlowych. Jakie są najważniejsze aspekty partnerstwa z najemcami i jakie korzyści płyną z długoterminowej współpracy?

To co przyciąga najemców do parków handlowych to przede wszystkim chęć ich dalszego rozwoju. Każda z sieci handlowych, czy to notowana na giełdzie, czy nie, ma cele strategiczne i chce się rozwijać. Niemal co tydzień czytamy w mediach wypowiedzi prezesów firm, na temat tego, że dana marka otworzy w przyszłym roku kilkanaście nowych sklepów. Gdzie mają je otwierać, w momencie, w którym nie buduje się nowych centrów handlowych?

Wśród najważniejszych aspektów partnerstwa z najemcami, które my identyfikujemy i widzimy jest przede wszystkim osiągnięcie wspólnego sukcesu – współpraca z najemcami gwarantuje ich sukces, co z kolei przyczynia się do powodzenia samej nieruchomości i stanowi wartość dodaną dla lokalnej społeczności. Poza tym bliska współpraca dostarcza także cennych informacji na temat preferencji konsumentów, trendów rynkowych i potencjalnych wyzwań, umożliwiając właścicielom dostosowanie się i wdrażanie innowacji.

Kolejny aspekt to stabilność – budowanie silnych relacji z najemcami sprzyja lojalności i zachęca do zawierania długoterminowych umów najmu, zapewniając wspomnianą stabilność i przewidywalność dla właściciela nieruchomości. Jest to szczególnie istotne w przypadku gdy najemca rozwija i rozbudowuje swoją działalność na dłuższą metę.

Poza tym bardzo ważne jest również ograniczanie ryzyka – bliska współpraca z najemcami pomaga zidentyfikować i rozwiązać problemy na wczesnym etapie, zmniejszając ryzyko pustostanów i przyczyniając się do ożywienia społeczności i pozytywnego wykorzystania przestrzeni.

Czy macie zabezpieczone grunty pod kolejne parki handlowe? 

Jak już wspominałam, w LCP jesteśmy mocno aktywni i skupieni na dalszym wzroście. Niedawno poinformowaliśmy o zakupie działek pod M Parki w Pionkach i Olsztynie, co dowodzi zaangażowania firmy w ekspansję i wzrost na rynku detalicznym. Z strategią obejmującą nabywanie terenów pod projekty deweloperskie, LCP pozostaje aktywnym graczem w obszarze rozwoju i ekspansji. Z łączną liczbą 48 istniejących M Parków w Polsce – w tym właśnie otwartym M Park Reda i dwoma projektami tego typu na etapie developerskim, co daje nam robiącą wrażenie liczbę 50 – potwierdzamy nasze ambitne cele.

Jakie są największe wyzwania dla rynku nieruchomości handlowych w Polsce i dla LCP w najbliższych latach? Jak LCP Properties planuje dostosować się do ewentualnych zmian na rynku? 

Mówiąc o wyzwaniach przede wszystkim trzeba wspomnieć o stopach procentowych, które stanowią czynnik numer jeden wśród kwestii wpływających na rynek. Ponadto z zainteresowaniem patrzymy na to, w jaki sposób zmiana władzy wpłynie na świat nieruchomości. Kolejnym ważnym aspektem jest analiza szans i zagrożeń. Obecnie, pomijając wspomnianą potencjalnie rosnącą ostrożność inwestycyjną, nie dostrzegam większych zagrożeń dla polskiego rynku nieruchomości – widzę głównie szanse. Silna sytuacja makroekonomiczna, niskie bezrobocie, dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej oraz geopolityczna lokalizacja na styku Wschodu i Zachodu sprawiają, że polski rynek nieruchomości komercyjnych może spodziewać się stabilnego okresu.

LCP jest jednym z wystawców kwietniowych targów SCF 2024 Spring. Z jakimi projektami LCP przyjdzie na targi?

SCF to wydarzenie wychodzące swoim zasięgiem zdecydowanie poza Polskę, stąd w tym roku oprócz prezentacji 48 parków handlowych pod marką M Park – w tym właśnie otwartym M Park Reda, będziemy promowali także 25 niedawno zakupionych przez naszą firmę parków handlowych w Rumunii. Łącznie to 73 nieruchomości – liczba ta robi wrażenie i stawia nas w czołówce operatorów tego formatu handlowego w regionie CEE. Nasze dynamiczne dalsze plany rozwojowe dotyczą obu rynków, stąd też można się spodziewać, że liczba 73 nieruchomości w portfelu niedługo znacznie się powiększy. Właśnie podczas SCF będziemy też rozmawiali z potencjalnymi najemcami na temat nowych projektów oraz tych, które mamy w planie zainicjować w kolejnych miesiącach tego roku.