Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Benefit Systems wchodzi w nowy obszar działalności

Benefit Systems S.A., oferująca programy wspierające dobrostan pracowników, obejmie 18,53 proc. akcji w SmartLunch S.A., zajmującej się organizacją żywienia zbiorowego w średnich i dużych przedsiębiorstwach. W transakcji uwzględniono wkład niefinansowy w postaci spółki Lunching.pl sp. z o.o., która w ramach połączenia zasili swoim know-how i zasobami dynamicznie rozwijający się SmartLunch. Szacunkowa wartość transakcji to blisko 60 mln zł.

„Zdrowe odżywianie pracowników i dofinansowywanie posiłków to perspektywiczny segment rynku świadczeń pozapłacowych. W 2022 roku znacząco zwiększyliśmy nasze kompetencje w tym obszarze, nabywając udziały w spółce Lunching.pl sp. z o.o. Cieszymy się, że wraz z transakcją wzmacniamy możliwości spółki SmartLunch, jednocześnie łączymy siły z dynamicznie rozwijającym się podmiotem, którego cele na przyszłość w obszarze żywieniowych benefitów pracowniczych są zbieżne z naszymi – mówi Emilia Rogalewicz, członek Zarządu Benefit Systems SA, i dodaje: „Jesteśmy przekonani, że SmartLunch to spółka z potencjałem, której oferta będzie istotnym elementem pakietu świadczeń pozapłacowych pracodawców w całym kraju, a z czasem i tych zlokalizowanych na innych rynkach”

SmartLunch działa na polskim rynku od dekady, oferując pracodawcom kompleksowe rozwiązania w zakresie posiłków pracowniczych – od zarządzania kantynami firmowymi po optymalizację procesów żywieniowych. Spółka obsługuje obecnie blisko 600 przedsiębiorstw, co oznacza, że z rozwiązań SmartLunch korzysta ponad 120 tys. pracowników. Spółka, według wstępnych danych finansowych, osiągnęła 136,4 mln zł przychodów w 2023 roku.

Podpisana umowa zakłada możliwość pierwszeństwa zakupu pozostałych akcji w spółce SmartLunch w kolejnych latach.

„Realizowana przez Benefit Systems strategia zakłada, że nasza oferta będzie kompleksowo wspierać dobrostan pracowników w tak fundamentalnych obszarach jak kondycja fizyczna, psychiczna oraz zdrowe odżywianie. Intensywnie rozwijamy program MultiLife, rozszerzamy możliwości platformy MyBenefit, a także niezmiennie dbamy o wysoki poziom oferty MultiSport. Akcje w SmartLunch oraz gwarancja pierwszeństwa nabycia pozostałych udziałów w przyszłości wzmacnia naszą pozycję w segmencie benefitów żywieniowych dla pracowników – wyjaśnia Emilia Rogalewicz.

Benefit Systems to głównie sieć klubów fitnees

Benefit Systems działa na polskim rynku od ponad dwóch dekad i należy do liderów w dostarczaniu benefitów pozapłacowych, które wspierają dobrostan pracowników. Spółka jest twórcą Programu MultiSport, który umożliwia podejmowanie aktywności fizycznej w obiektach sportowych w całym kraju. W portfolio Benefit Systems jest także platforma kafeteryjna MyBenefit oraz program wellbeingowy MultiLife. Od kilku lat oferta sportowa Spółki jest rozwijana na rynkach zagranicznych, m.in. w Czechach, na Słowacji, w Bułgarii i w Chorwacji.

Grupa Benefit Systems jest także operatorem klubów fitness na czterech rynkach (w Polsce odpowiada m.in. za sieci: Active Fitness Club, Fabryka Formy, FitFabric, Fitness Academy, Max-Gym, My Fitness Place, Saturn Fitness, StepONE, Total Fitness i Zdrofit). Ważnym obszarem działań Benefit Systems jest promowanie aktywnego stylu życia na każdym jego etapie, dlatego Spółka realizuje inicjatywy wspierające aktywność fizyczną dzieci, dorosłych oraz seniorów. Cele te realizowane są m.in. przez Fundację MultiSport. Od 2018 roku Benefit Systems jest częścią globalnej inicjatywy B Corp, zrzeszającej spółki działające i angażujące się w rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych. Więcej informacji o firmie można znaleźć na http://www.benefitsystems.pl.