Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Jędrzej Wittchen: cel na 2024 to dwucyfrowy wzrost sprzedaży

Grupa Wittchen w 2023 roku zwiększyła przychody o 15% r/r do ponad 467 mln zł, poprawiając jednocześnie marżę brutto na sprzedaży, która sięgnęła 63,5%.

Wypracowany w minionym roku zysk netto wyniósł 61,3 mln zł i był na zbliżonym poziomie jak rok wcześniej. Biorąc pod uwagę bieżącą, stabilną sytuację finansową Spółki, oraz uwzględniając plany inwestycyjne na 2024 rok, Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 3,57 zł na akcję, czyli łącznie 65,5 mln zł.

W samym czwartym kwartale 2023 roku przychody Grupy Wittchen wyniosły 132,3 mln zł i były nieco niższe (-3%) niż w tym samym okresie rok wcześniej. W ostatnim kwartale roku marża brutto na sprzedaży sięgnęła 64,9%, tj. najwyższego poziomu od 10 lat. Zysk netto w czwartym kwartale 2023 roku wyniósł 20,7 mln zł i był o blisko 29% niższy r/r. Na wynik wpływały rosnące koszty operacyjne, w tym .in. wynagrodzenia, koszty sprzedaży internetowej (na platformach marketplace), logistyki i czynszów.

Wzrost przychodów napędzany jest w znaczącej części rosnącą sprzedażą w kanale on-line, realizowaną poprzez własne e-sklepy i platformy marketplace. W całym 2023 roku wzrosła ona o ponad 28% i przyniosła 51% łącznej sprzedaży Grupy Wittchen. W samym czwartym kwartale w kanale e-commerce odnotowano rekordowy poziom sprzedaży wynoszący 71,7 mln zł (+9% r/r). Sprzedaż w sklepach stacjonarnych pozostawała pod presją słabszych nastrojów konsumentów, zaś szczególnie w Polsce obserwowano mniejszy niż rok wcześniej popyt ze strony klientów z Ukrainy, głównie na walizki i akcesoria podróżne.

Na koniec roku Grupa operowała własnymi sklepami on-line w 6 krajach (wliczając Polskę) i była obecna na 46 platformach marketplace w 23 krajach Europy. Prowadziła jednocześnie 105 własnych salonów sprzedaży pod markami Wittchen i Wittchen Travel w Polsce, Czechach, na Węgrzech, a także na Słowacji i w Rumunii, gdzie otworzyła pierwsze sklepy w czwartym kwartale 2023 roku. Kolejnych 10 placówek franczyzowych działało w Ukrainie. Łącznie sprzedaż na rynkach zagranicznych stanowiła ponad 21% przychodów całej Grupy w 2023 roku, podobnie jak rok wcześniej.

– Miniony rok przyniósł nowe wyzwania za sprawą pogorszenia nastrojów konsumenckich, co przełożyło się na zmniejszenie dynamiki naszej sprzedaży. Musieliśmy szybko zrewidować nasze plany inwestycyjne i wprowadzić działania zmierzające zarówno do ochrony rentowności, jak i poprawy sprzedaży. Pierwsze efekty tych działań są zadowalające. Wzrosła marża brutto na sprzedaży, wypracowaliśmy solidny wynik netto. Z uwagą obserwujemy kondycję konsumentów w Polsce i w Europie w pierwszych miesiącach tego roku, a priorytetem jest dla nas utrzymanie satysfakcjonującej rentowności. Jednocześnie, naszym celem pozostaje dwucyfrowy wzrost sprzedaży w 2024 roku – powiedział Jędrzej Wittchen, prezes Wittchen.

W ramach działań poprawiających efektywność organizacji Grupa Wittchen dokonała zmian w obszarze logistyki, obniżając koszty dystrybucji do salonów w Polsce i do odbiorców za granicą. Przykładowo, zrewidowano minimalny poziom wartości zamówienia, dla którego klienci otrzymują opcję darmowej dostawy, zarówno w Polsce jak i na innych rynkach. Grupa dokonała również usprawnień w obszarze marketingu, wprowadzając zmiany dotyczące kampanii promocyjnych, rozwinęła także własne studio fotograficzne, by zmniejszyć koszty obsługi zewnętrznej w tym zakresie.

Dalsza ekspansja i inwestycje

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w styczniu 2024 roku Grupa Wittchen uruchomiła własny sklep internetowy w Austrii. W planach są także otwarcia salonów stacjonarnych w krajach niemieckojęzycznych, tj. w Austrii i Niemczech.

W związku z rozwojem sprzedaży w obszarze e-commerce i na rynkach międzynarodowych, Grupa Wittchen planuje rozbudowę własnego centrum logistycznego w Palmirach pod Warszawą. Inwestycja będzie obejmować budowę trzeciej hali magazynowej o powierzchni około 3,6 tys. m2 (na gruntach należących już do Spółki), a także dalszą automatyzację obsługi przesyłek, co poprawi wydajność istniejącego obiektu. Celem jest również obniżenie kosztów ponoszonych na magazynowanie i obsługę przesyłek realizowane obecnie przez podmioty zewnętrzne. W 2023 roku Zarząd rozważał rozpoczęcie budowy nowego centrum logistycznego, jednak decyzję tę odłożono z uwagi na skokowy wzrost cen wykonawstwa w sektorze budowlanym, a także sytuację na rynku konsumenckim.

– Widzimy potrzebę zwiększenia mocy i poprawy efektywności w obszarze naszej logistyki. Biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania rynkowe, najlepszą opcją jest zwiększenie powierzchni magazynowej i dalsza automatyzacja procesów w naszym istniejącym centrum logistycznym w Palmirach. Inwestycja ta pozwoli znacząco ograniczyć koszty związane z najmem powierzchni w magazynach zewnętrznych i przełoży się na poprawę wydajności naszego centrum. Rozbudowę planujemy rozpocząć jeszcze w tym roku – poinformował Jędrzej Wittchen.

Zarząd rekomenduje 3,57 zł dywidendy na akcję

Biorąc pod uwagę bieżącą, stabilną sytuację finansową Grupy Wittchen, oraz uwzględniając jej potrzeby inwestycyjne, Zarząd Spółki podjął decyzję o rekomendowaniu wypłaty dywidendy z zysku za 2023 rok w łącznej kwocie 65,5 mln zł, czyli 3,57 zł na akcję. To rekordowy poziom w dotychczasowej historii Grupy Wittchen. Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie.

– Jestem przekonany, że inwestorzy cenią nas nie tylko za sprawdzony model biznesowy i strategię ekspansji międzynarodowej, ale także za to, że jesteśmy spółką dywidendową. W przyszłości nadal chcemy rozwijać się w taki sposób, by budować wartość Grupy Wittchen i jednocześnie dzielić się wypracowywanymi zyskami z akcjonariuszami – podsumował Jędrzej Wittchen.

Marka Wittchen ma ponad 30 lat

Grupa Wittchen zajmuje się sprzedażą ekskluzywnej galanterii skórzanej, obuwia i odzieży oraz luksusowych dodatków i akcesoriów podróżnych. Budowana od ponad 30 lat marka Wittchen jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek premium w Polsce.
Grupa Wittchen prowadzi sprzedaż poprzez własne e-sklepy w 7 krajach (wliczając Polskę), 46 platformy marketplace w 23 krajach oraz sieć ponad 100 salonów stacjonarnych funkcjonujących pod markami Wittchen i Wittchen Travel. Posiada własne centrum logistyczne w podwarszawskich Palmirach.
Od 2015 roku spółka Wittchen S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.