Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

PRCH oczekuje zmian w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków

W związku z rocznicą wejścia w życie istotnych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej budynków Polska Rada Centrów Handlowych, po konsultacjach w gronie ekspertów z firm działających w sektorze nieruchomości handlowych, zebrała i przesłała do Ministerstwa Rozwoju i Technologii propozycje dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Mają one na celu doprecyzowanie regulacji dla sektora obiektów handlowych i innych budynków komercyjnych oraz mieszkalnych.

– Jako branża rozumiemy potrzebę wprowadzenia rozwiązań wynikających z ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Zebrane przez nas opinie są efektem analizy dotychczasowego stosowania przepisów. Przesyłając je do Ministerstwa Rozwoju i Technologii liczymy na uwzględnienie uwag ekspertów i wprowadzenie niezbędnych zmian do ustawy – mówi Marcin Klammer, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Obowiązująca ustawa o charakterystyce energetycznej budynków miała na celu wdrożenie do polskiego systemu prawnego unijnych regulacji w tym zakresie. Po roku obowiązywania przepisów, eksperci związani z Polską Radą Centrów Handlowych sformułowali szereg praktycznych propozycji doprecyzowujących przepisy ustawy. Dotyczą one kwestii związanych z wydawaniem świadectw charakterystyki energetycznej dla niektórych typów lokali handlowych i usługowych, umieszczania ich w widocznym miejscu, terminów kontroli stanu technicznego urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych. Zwrócono ponadto uwagę na potrzebę uwzględniania w świadectwach charakterystyki energetycznej energii produkowanej poza terenem nieruchomości.
Polska Rada Centrów Handlowych wyraża nadzieję, że przedstawione w piśmie uwagi i sugestie zostaną przyjęte, a doprecyzowanie zapisów ustawy rozwieje pojawiające się w branży wątpliwości interpretacyjne.

PRCH działa od ponad 20 lat

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 członków działających w branży miejsc handlu i usług. To wiodąca organizacja pozarządowa, od ponad 20 lat działająca na rzecz rozwoju branży, wspierająca i reprezentująca członków w środowisku biznesowym, politycznym i społecznym w celu tworzenia nowoczesnych miejsc handlu, usług, kultury i unikatowych doświadczeń konsumenckich