Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Benefit Systems ma za sobą bardzo dobry początek roku

Grupa Benefit Systems kontynuuje dynamiczny rozwój, któremu sprzyjają utrzymujące się pozytywne trendy rynkowe. Pierwszy kwartał br. Grupa zakończyła 28% wzrostem przychodów r/r (801,1 mln zł), zyskiem operacyjnym bez wpływu wyceny Programu Motywacyjnego na poziomie 130,6 mln zł (wzrost o 95%) oraz zyskiem netto wyższym o 76% (92,1 mln zł).

Po zakończeniu okresu raportowania Grupa przekroczyła próg 2 mln kart sportowych i podtrzymuje cel wzrostu ich liczby o 230 tysięcy w całym 2024 r.

„Wyniki Grupy potwierdzają skuteczność strategii oraz naszą zdolność do jej realizacji. Wszystkie obszary biznesowe kontrybuują obecnie do wzrostu zysku Grupy, a w przypadku Segmentu Polska istotnie zwiększa się znaczenie wyników generowanych przez własne sieci fitness. Dla naszych klubów był to rekordowy kwartał, w którym zysk operacyjny zwiększył się blisko trzykrotnie w stosunku do analogicznego okresu w 2023 r., a liczba karnetów B2C wzrosła o ponad 30% r/r. Dzięki rozwojowi oferty i stałej poprawie jakości świadczonych usług, a także nowym lokalizacjom (otwarcia i akwizycje) systematycznie wzrasta liczba wizyt generowanych przez użytkowników naszych kart sportowych. Chcemy utrzymać dynamiczne tempo rozwoju Grupy, dlatego analizujemy rynek pod kątem inwestycji i potencjalnych akwizycji”- mówi Marcin Fojudzki, członek zarządu Benefit Systems, i dodaje: „Mocny wynikowo pierwszy kwartał we wszystkich obszarach naszej działalności pozwala nam utrzymać założenia dotyczące realizacji celów wzrostu Grupy w 2024 roku.”

Dynamiczny wzrost sprzedaży

W pierwszym kwartale br. przychody ze sprzedaży Grupy Benefit Systems wyniosły 801,1 mln zł i były o 28% wyższe, niż w analogicznym okresie w 2023 r. Wpływ na wyniki miał wzrost wolumenu kart sportowych i karnetów o ok. 15% r/r oraz zmiana średniego ARPU na wszystkich rynkach o niskie kilkanaście procent r/r. Grupa odnotowała 130,6 mln zł zysku operacyjnego oczyszczonego o wpływ wyceny Programu Motywacyjnego oraz 92,1 mln zł raportowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego (wobec 52,4 mln zł zysku netto rok wcześniej). Grupa zakończyła kwartał z pozycją gotówką netto 506 mln zł.

Segment Polska

Segment Polska odnotował wzrost przychodów o 34% r/r, osiągając wynik 581,8 mln zł w pierwszym kwartale. Liczba kart w Polsce wzrosła o 15% do poziomu 1508,8 tys. sztuk, liczba karnetów B2C wyniosła 258,4 tys. (wzrost o 35% r/r). Na koniec marca br. Benefit Systems zarządzał 224 klubami fitness. Dzięki intensywnej pracy nad jakością oferty oraz taktycznym przejęciom na kluczowych rynkach (m.in. InterFit Club na Śląsku czy Good Luck Club na Pomorzu) Spółka kontynuuje wzrost udziału wizyt fitness we własnych klubach.

Segment Zagranica

Segment Zagranica, uwzględniający działalność Grupy na pięciu rynkach (Czechy, Słowacja, Chorwacja, Bułgaria i Turcja), zwiększył swoje przychody o 15% r/r (219,3 mln zł), podczas gdy zysk operacyjny wzrósł o 55% r/r do 25,4 mln zł. Na koniec marca br. grupa posiada 31 obiektów fitness zagranicą, a liczba kart wyniosła 487,8 tys. sztuk. W kwietniu b.r. Grupa dokonała przejęcia 3 klubów fitness w Zagrzebiu, powiększając rozwijaną od początku 2024 roku sieć klubów własnych w Chorwacji.

Ponad dwie dekady na rynku

Benefit Systems działa na polskim rynku od ponad dwóch dekad i należy do liderów w dostarczaniu benefitów pozapłacowych, które wspierają dobrostan pracowników. Spółka jest twórcą Programu MultiSport, który umożliwia podejmowanie aktywności fizycznej w obiektach sportowych w całym kraju. W portfolio Benefit Systems jest także platforma kafeteryjna MyBenefit oraz program wellbeingowy MultiLife. Od kilku lat oferta sportowa Spółki jest rozwijana na rynkach zagranicznych, m.in. w Czechach, na Słowacji, w Bułgarii i w Chorwacji. Grupa Benefit Systems jest także operatorem klubów fitness na czterech rynkach (w Polsce odpowiada m.in. za sieci: Active Fitness Club, Fabryka Formy, FitFabric, Fitness Academy, Good Luck, InterFit, Max-Gym, My Fitness Place, Saturn Fitness, StepONE, Total Fitness i Zdrofit). Ważnym obszarem działań Benefit Systems jest promowanie aktywnego stylu życia na każdym jego etapie, dlatego Spółka realizuje inicjatywy wspierające aktywność fizyczną dzieci, dorosłych oraz seniorów. Cele te realizowane są m.in. przez Fundację MultiSport. Od 2018 roku Benefit Systems jest częścią globalnej inicjatywy B Corp, zrzeszającej spółki działające i angażujące się w rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych. Więcej informacji o firmie można znaleźć na benefitsystems.pl.