Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

[KOMENTARZ] Rafał Bomba: Securitas wprowadza innowacyjny system przeciwpożarowy 

W ostatnich latach zagrożenie pożarowe w centrach handlowych znacząco wzrosło. Tłumy klientów, sklepy pełne materiałów łatwopalnych oraz złożoność architektoniczna tych obiektów, stawiają przed firmami z sektora ochrony i służbami ratowniczymi poważne wyzwania – pisze Rafał Bomba, Menedżer Operacyjny, Securitas Polska.

W odpowiedzi na te zagrożenia, firma Securitas stosuje innowacyjne rozwiązania, wykorzystując potencjał sztucznej inteligencji (AI) w zapobieganiu i zwalczaniu pożarów oraz narzędzia oparte na nowych technologiach.

Wirtualna rzeczywistość

Ważnym aspektem zapewnienia bezpieczeństwa w galeriach handlowych jest świadomość zagrożeń pożarowych i znajomość procedur zarówno przez personel ochrony, jak i pracowników sklepów. 

Securitas coraz częściej organizuje szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Dzięki technologii można przeprowadzić symulację ewakuacji z budynku, włącznie ze scenariuszami ekstremalnymi, takimi jak skok z płonącego wieżowca na przygotowaną przez Straż Pożarną poduszkę ratowniczą. Podczas szkoleń,  uczestnik uczy się użycia sprzętu gaśniczego i poznaje procedury ewakuacji, będąc w wirtualnej sytuacji zagrożenia, na przykład wewnątrz płonącego budynku.

AI w systemach przeciwpożarowych

Tradycyjne metody bezpieczeństwa w centrach handlowych, takie jak systemy detekcji dymu czy gaśnice, są niezwykle ważne, ale w dobie rozwoju technologii niezbędne jest wsparcie przez nowoczesne narzędzia oparte na AI. Sztuczna inteligencja umożliwia szybką analizę ogromnych ilości danych z wielu źródeł, na przykład kamer czy czujników, co pozwala na wczesne wykrycie potencjalnych zagrożeń pożarowych. Systemy AI mogą monitorować temperaturę, wykrywać anomalie  pracy urządzeń elektrycznych czy identyfikować źródła dymu, co znacząco zwiększa skuteczność działań prewencyjnych i ratunkowych.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Jednym z najważniejszych zastosowań sztucznej inteligencji w centrach handlowych jest analiza danych w czasie rzeczywistym w celu identyfikacji niebezpiecznych zachowań lub sytuacji, które mogą prowadzić do wybuchu pożaru. Algorytmy AI mogą szybko reagować na zmiany w otoczeniu, przewidując potencjalne zagrożenia i umożliwiając szybką interwencję przed eskalacją sytuacji.

Wprowadzenie sztucznej inteligencji do systemów bezpieczeństwa pożarowego oznacza nie tylko większą skuteczność w zapobieganiu i zwalczaniu pożarów, ale także bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich. Dzięki automatyzacji procesów monitorowania i analizy danych, personel ochrony może skupić się na szybkiej reakcji w przypadku alarmu pożarowego, zamiast tracić czas na manualną  analizę sytuacji.

Automatyczne zliczanie osób

Istotnym zagadnieniem w bezpieczeństwie pożarowym jest usprawnienie ewakuacji i informacja o liczbie osób przebywających na terenie obiektu. Taka wiedza może uratować ludzkie życie i być bezcenną dla służb ratunkowych. Firma Securitas posiada w swoim portfolio system automatycznego zliczania osób, który usprawnia zarządzanie przepływem osób w obiekcie.

Urządzenia nie tylko mają wpływ na bezpieczeństwo w obiekcie. Otrzymane dane mogą być wykorzystywane w procesach optymalizacji sprzedaży i działań marketingowych. System automatycznie zlicza osoby wchodzące i wychodzące z obiektu oraz zarządza przepływem osób, zezwalając na wejście, gdy wewnątrz znajduje się mniej osób niż ustalony limit. W momencie osiągnięcia limitu, system wysyła sygnał alarmowy i automatycznie blokuje wejście. Odblokowanie następuje, gdy czujnik wyjścia odnotuje opuszczenie obiektu przez jedną lub większą liczbę osób.

Czynnik ludzki

Największym wrogiem nawet najlepiej przygotowanych procedur oraz odpowiednio przeszkolonego personelu jest rutyna, która może spowodować, że nawet z pozoru błaha czynność, jak zablokowanie jednej z czujek detekcji dymu, może wywołać pożar o wielkiej skali. Należy pamiętać, że każdy nawet często powtarzający się alarm należy traktować jak prawdziwy do czasu jego weryfikacji. Opracowane i zatwierdzone Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego wraz z dedykowanymi do nich scenariuszami, nakładają na firmy ochrony odpowiedzialność za prawidłową weryfikację alarmów pożarowych, niestety konsekwencje związane z niedopełnieniem obowiązków związanych z nieprawidłową weryfikacją alarmów pożarowych lub ignorowaniem niesprawnych systemów SSP są często lekceważone.

Stan techniczny systemów i regularne audyty

Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na zapewnienie bezpieczeństwa jest stuprocentowa sprawność systemów detekcji pożaru oraz systemów ich zapobiegania. Nie ma tu miejsca na kompromisy, dlatego cykliczny serwis urządzeń oraz testy działania powinny być standardem. Przykładami  nieprawidłowości są często spotykane zastawianie dróg ewakuacyjnych, blokowanie bram pożarowych lub odłączanie całych grup czujek detekcji dymu ze względu na awarię jednej z nich. Skutecznym i zalecanym przez Securitas sposobem na zidentyfikowanie zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa pożarowego jest przeprowadzanie dedykowanych i cyklicznych audytów z zakresu spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej dla danego obiektu. W ramach przeprowadzanej oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego, sprawdzeniu powinny podlegać:

• sprawność systemów SSP,

• organizacja ochrony ppoż,

• warunki ewakuacji,

• wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy,

• stan techniczny instalacji elektrycznej, odgromowej i gazowej,

• magazynowanie i składowanie materiałów, w tym niebezpiecznych pożarowo,

• drogi pożarowe i dojazdy do budynków,

• prace niebezpieczne pod względem pożarowym.

Wraz z rosnącym wykorzystaniem sztucznej inteligencji w bezpieczeństwie pożarowym centrów handlowych, możemy spodziewać się dalszego zmniejszenia ryzyka pożarowego oraz zwiększenia efektywności działań ratunkowych. Jednakże, aby zagwarantować pełną skuteczność tych systemów, konieczne jest nie tylko inwestowanie w nowoczesne technologie, ale także ciągłe szkolenie personelu i regularna aktualizacja procedur bezpieczeństwa. Dzięki temu możemy czuć się bezpiecznie  w odwiedzanych  centrach handlowych, wiedząc, że zarówno nasze życie, jak i nasze mienie, są w bezpiecznych rękach.

Podsumowując, bezpieczeństwo pożarowe w galeriach handlowych wymaga kompleksowego podejścia, które integruje zarówno nowoczesne technologie, jak i ludzkie zasoby. Działania podejmowane przez firmy ochrony, takie jak Securitas, odgrywają kluczową rolę w minimalizowaniu ryzyka pożarowego i zapewnianiu bezpieczeństwa dla wszystkich osób odwiedzających te miejsca.

Autorem artykułu jest Rafał Bomba, Menedżer Operacyjny, Securitas Polska

Securitas w Polsce jest częścią największego na świecie koncernu ochrony Securitas AB. Firma znajduje się w ścisłej czołówce polskiego rynku ochrony pod względem jakości usług oraz dynamiki rozwoju. W Polsce Securitas świadczy usługi ochrony od 1996 roku w ramach działalności spółek Securitas Polska i Securitas Services.