Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Andy Bond, Grupa Pepco: mamy solidne wyniki za ostatnie półrocze

Rekordowa sprzedaż i silny wzrost zysków w ostatnim półroczu. Pepco Group, publikowała śródroczne wyniki za okres sześciu miesięcy zakończony 31 marca 2024 r.

Kluczowe informacje zawarte w raporcie Pepco Group pokazują poprawę wyników we wszystkich obszarach działalności. Grupa Pepco wskazuje na:

  • Rekordowe przychody Grupy w pierwszym półroczu wynoszące 3,2 mld euro, co oznacza wzrost o 13,8% rok do roku
  • Marża brutto Grupy wzrosła o 310 punktów bazowych do 43,1%
  • Rekordowa bazowa EBITDA Grupy wynosząca 487 mln euro, wzrost o 28,2%
  • Bardziej wyważony rozwój sklepów i zdyscyplinowane inwestycje kapitałowe
  • Wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na poziomie 182 mln euro, co oznacza wzrost o 99 mln euro w porównaniu z ubiegłym rokiem
  • W I półroczu otwarto 289 nowych sklepów netto, z czego 86 w II kwartale
  • Grupa spodziewa się osiągnąć bazową EBITDA za cały rok 24 na poziomie około 900 mln euro (23 rok: 753 mln euro)

Solidne 6 miesięcy

„Dziś ogłaszamy solidne wyniki Grupy za pierwsze półrocze, w tym rekordowe przychody i znaczny wzrost marży brutto, odzwierciedlający dobry postęp w realizacji priorytetów strategicznych określonych jesienią ubiegłego roku. Znakomity wynik osiągnął oddział Pepco w Europie Środkowo-Wschodniej, będący kluczowym motorem napędowym Grupy. Udało nam się odbudować marżę brutto i rentowność sklepów w tym regionie do poziomu sprzed pandemii, z dalszymi możliwościami poprawy. To osiągnięcie podkreśla ciągłą i atrakcyjną ofertę Pepco dla klientów obejmującą odzież i towary po wiodących na rynku cenach.” – komentuje Andy Bond, prezes wykonawczy Grupy Pepco

„W całej Grupie poczyniliśmy znaczne postępy w poprawie marży brutto w pierwszym półroczu, która wzrosła o 310 punktów bazowych do 43,1%. Poprawa ta była spowodowana zwiększonymi zakupami produktów, a także bardziej znormalizowanym środowiskiem cen towarów, wymiany walut i kosztów transportu w porównaniu z rokiem poprzednim, pomimo pewnego wpływu sytuacji na Morzu Czerwonym” – dodaje Bond.

Ekspansja głównie w regionie CEE

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

„Kontynuowaliśmy poszerzanie naszego zasięgu w całej Europie, otwierając 289 nowych sklepów netto, głównie na naszych głównych, szybko rozwijających się rynkach w Europie Środkowo-Wschodniej, koncentrując kapitał na otwarciach, które zapewniają największe zyski.

Patrząc w przyszłość, choć nastroje konsumentów na niektórych naszych kluczowych rynkach pozostają trudne, spodziewamy się, że bazowa EBITDA za cały rok wyniesie około 900 mln euro w porównaniu z 753 mln euro w roku poprzednim” – podsumowuje Bond.