Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Echo Investment: wzrosły obroty galerii handlowych w I kwartale 2024

Łączna wartość aktywów Grupy Echo Investment na koniec marca br. wyniosła ponad 6,2 mld złotych, a zapasy gotówki przekroczyły 772 mln złotych. „W naszej działalności niezmiennie kierujemy się strategią rentownego wzrostu oraz strategią ESG Grupy” – mówi Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych Grupy.

W pierwszym kwartale br. z powodzeniem kontynuowała realizację strategicznych planów w kluczowych sektorach rynku, m.in. rozpoczynając aktywność w segmencie prywatnych akademików. Dzięki ciągłemu poszerzaniu oferty Galeria Młociny oraz Libero zachowały w pierwszym kwartale br. stabilną pozycję na lokalnych rynkach.

W pierwszym kwartale 2024 r. Grupa wypracowała 13,3 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Na wynik wpłynęło przede wszystkim przekazanie klientom kluczy do 415 mieszkań. W zakończonym okresie firma sprzedała też kolejne 410 mieszkań, a obecnie dysponuje bankiem ziemi, który umożliwia realizację około 10 tys. lokali pod marką Archicom w największych miastach w Polsce.

„Rozwijając działalność w oparciu o strategię rentownego wzrostu, koncentrujemy się na nowych projektach najwyższej jakości w sektorze mieszkaniowym i komercyjnym, jak również na alternatywnych przedsięwzięciach w segmencie living. Takie podejście zapewniło nam w pierwszym kwartale stabilność, wzmocnioną rozwojem biznesu w sektorze akademików, który ma duży potencjał i stanowi podstawę do poszerzenia atrakcyjnej oferty dla naszych klientów, inwestorów i innych interesariuszy” – mówi Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Focus na projekty w sektorze living

Platforma Resi4Rent posiada już ponad 4,1 tys. gotowych lokali na wynajem – to ponad jedna czwarta łącznych zasobów PRS w Polsce. Portfolio Resi4Rent obejmuje ponadto 8,8 tys. mieszkań w realizacji i projektowaniu, z czego budowa 371 z nich rozpoczęła się w pierwszym kwartale br. 

Echo Investment uzyskało zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co przybliża realizację prywatnych domów studenckich w ramach joint-venture z Signal Capital Partners. Docelowo nowa platforma zrealizuje miejsca do odpoczynku i nauki dla około 5 tys. studentów w największych ośrodkach akademickich w kraju.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Nieustannie powstają nowe projekty

W ramach Grupy Echo-Archicom realizowanych jest obecnie ponad 4 tys. mieszkań na sprzedaż, a budowa kolejnych 2,9 tys. wystartuje do końca br. W pierwszym kwartale rozpoczęła się budowa ponad 1,3 tys. mieszkań.

W Warszawie stan surowy osiągnął budynek Office House (31 tys. mkw.), a obok ruszyła realizacja apartamentowca M7 (140 mieszkań premium Archicom Collection) – to odpowiednio pierwszy biurowy i mieszkaniowy komponent wielofunkcyjnego kwartału Towarowa 22. We Wrocławiu trwa budowa pierwszego etapu biurowego projektu Swobodna SPOT. W Krakowie Grupa jest gotowa do rozpoczęcia realizacji projektu mixed-use WITA, obejmującego m.in. ponad 26 tys. powierzchni komercyjnej i 176 komfortowych apartamentów.

Duże zainteresowanie powierzchniami handlowymi

Wszystkie ukończone budynki biurowe Echo Investment są w pełni wynajęte, a w przypadku obiektów w budowie trwają zaawansowane rozmowy z potencjalnymi najemcami. Ze względu na bardziej aktywną postawę inwestorów, Grupa jest przygotowana do sprzedaży wybranych, ukończonych aktywów biurowych w miastach regionalnych. Finalizację tych procesów zakłada się w drugiej połowie 2024 i pierwszej 2025 r.

Nieruchomości handlowe w portfelu Echo Investment – Galeria Młociny oraz Libero, dzięki ciągłemu poszerzaniu oferty i wsparciu marketingowemu, zachowały w pierwszym kwartale br. stabilną pozycję na rynku warszawskim i katowickim. Oba obiekty mogą pochwalić się blisko 100 proc. wynajęciem. Obroty Galerii Młociny wzrosły o 9 proc. a odwiedzalność o 1 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 r. W przypadku Libero obroty były o 10 proc., a odwiedzalność o 14 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.

„Nasze wyniki potwierdzają silną pozycję głównych linii biznesowych Grupy, jak również wysoką ocenę jej projektów ze strony rynku i klientów, w tym czołowych instytucji finansowych. W naszej działalności niezmiennie kierujemy się strategią rentownego wzrostu oraz strategią ESG Grupy. Aby wzmocnić tę drugą, w 2024 roku rozpoczęliśmy rewizję naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, uwzględniając wynik analizy podwójnej istotności. Podejście to zapewni nam większą przejrzystość, przyczyni się do sprawniejszego podejmowania decyzji oraz sprawi, że poświęcimy czas i zasoby kwestiom istotnym zarówno dla Grupy Echo Investment, jak i naszych interesariuszy, w tym społeczeństwa” – komentuje Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych Grupy.

Dalsze rozwój wesprą środki z emisji

W pierwszym kwartale 2024 r. do obrotu giełdowego wprowadzone zostały kolejne serie obligacji Echo Investment dla inwestorów indywidualnych o łącznej wartości 140 mln zł oraz obligacje Echo i Archicomu dla inwestorów instytucjonalnych o łącznej wartości 268 mln zł.

Środki pozyskane w drodze emisji wspierają plany rozwojowe wraz z wysokim stanem gotówki w Grupie – na koniec pierwszego kwartału br. było to ponad 772 mln zł