Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

PRCH: dobre czasy dla centrów handlowych

W pierwszym kwartale 2024 r. obroty najemców w centrach handlowych były o 6% wyższe niż w tym samym okresie 2023 r. W odniesieniu do analogicznych miesięcy 2023 r., po minimalnym spadku obrotów w styczniu – o 0,7%, nastąpił znaczący wzrost w lutym (o 8,2%) i w marcu (o 10,4%). Więcej też klientów odwiedziło centra handlowe i wydało w nich w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Obroty za pierwszy kwartał 2024 r. wzrosły we wszystkich kategoriach obiektów handlowych. Najlepsze wyniki odnotowały duże obiekty (40-60 tys. mkw. GLA), obroty ich najemców wzrosły o 8,5% w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 r. W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2024 r. najmniejsze centra (5-20 tys. mkw. GLA) miały o 8,2% wyższe obroty, w obiektach średniej wielkości (20-40 tys. mkw. GLA) obroty zwiększyły się o 6%, a największe galerie (powyżej 60 tys. mkw. GLA) odnotowały wzrost obrotów o 3,9% – w porównaniu do tego samego okresu 2023 r.
Największe wzrosty obrotów w pierwszym kwartale 2024 r. odnotowały: rozrywka (18,3%), zdrowie i uroda (14,2%) oraz gastronomia (9,3%).

„Indeksy Polskiej Rady Centrów Handlowych, największego w Polsce cyklicznego badania obrotów i odwiedzalności centrów handlowych, pokazują wyższy od stopy inflacji wzrost obrotów najemców w pierwszym kwartale 2024 r. W porównaniu do tego samego okresu 2023 r. obroty najemców wzrosły o 6%. Podobne dane ogłosił GUS dla sprzedaży detalicznej w cenach bieżących całego handlu – tu wzrost w pierwszym kwartale wyniósł 5,6%. W pierwszym kwartale 2024 r. o 3,1% wzrosła także odwiedzalność galerii handlowych. Indeksy PRCH są reprezentatywne dla rynku centrów handlowych. Kumulują one rzeczywiste dane na temat odwiedzalności i obrotów z obiektów o łącznej powierzchni powyżej 4,5 mln mkw., co stanowi ponad 33% rynku centrów handlowych w Polsce. Nad ich gromadzeniem, weryfikacją i analizą nieprzerwanie od 17 lat czuwa międzynarodowy audytor PwC”  informuje Marcin Klammer, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Footfall też w górę

Współczynnik konwersji dla wszystkich kategorii najemców w centrach handlowych, czyli średnie wydatki klienta w przeliczeniu na pojedynczą wizytę w galerii, był w pierwszych trzech miesiącach 2024 r. o 4% wyższy niż w tym samym okresie w 2023 r. W styczniu 2024 r. obiekty handlowe miały mniejszą o 1,7% odwiedzalność w porównaniu do stycznia 2023 r. W lutym liczba odwiedzin wzrosła o 4,7% rok do roku, a w marcu o 6,2% rok do roku. W efekcie, w pierwszym kwartale 2024 r. odwiedzalność centrów handlowych (PRCH Footfall Density Index), mierzona liczbą klientów na 1 mkw. powierzchni najmu, była o 3,1% wyższa niż rok wcześniej.

Indeksy obrotów i odwiedzalności

PRCH Turnover Index jest największym w Polsce wskaźnikiem obrotów najemców w centrach handlowych. Ze względu na poufność i wrażliwość tego typu danych, od 2008 r. nad ich gromadzeniem, weryfikacją i analizą czuwa firma PwC, wiodący międzynarodowy audytor. Informacje pochodzą z raportów dostarczanych właścicielom i zarządcom galerii handlowych bezpośrednio przez najemców. Wyniki obrotów najemców w centrach handlowych podawane są w PLN, w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

PRCH Footfall Density Index jest największym w Polsce wskaźnikiem odwiedzalności centrów handlowych. Nieprzerwalnie od 2008 r. nad gromadzeniem, weryfikacją i analizą danych o odwiedzalności czuwa firma PwC, wiodący międzynarodowy audytor. Indeks jest przygotowywany na podstawie informacji dostarczanych z nowoczesnych systemów kamer, pozwalających na rzeczywiste, codzienne mierzenie ruchu w centrach handlowych. To najbardziej miarodajny system analizujący przepływy klientów w centrach handlowych, wyróżniający się dokładnością sięgającą aż do 98%. Klienci odwiedzający galerie są liczeni za pomocą kamer 3D zainstalowanych przy każdym wejściu. Aby zminimalizować możliwość błędów, kamery montowane są również w dodatkowych miejscach, kluczowych dla weryfikacji ruchu w danym obiekcie. Informacje są zbierane w obiektach handlowych o łącznej powierzchni powyżej 4,5 mln mkw., co stanowi ponad 33% rynku centrów handlowych w Polsce. Dzięki temu indeks bardzo miarodajnie pokazuje liczbę klientów w ciągu miesiąca, w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu.

200 członków z branży miejsc handlu i usług

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 członków działających w branży miejsc handlu i usług. To wiodąca organizacja pozarządowa, od ponad 20 lat działająca na rzecz rozwoju branży, wspierająca i reprezentująca członków w środowisku biznesowym, politycznym i społecznym w celu tworzenia nowoczesnych miejsc handlu, usług, kultury i unikatowych doświadczeń konsumenckich.