Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Jest decyzja sądu w sprawie upadłości Neonet

W ubiegłym miesiącu Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu odrzucił wniosek zarządu Neonet o ogłoszenie upadłości. Swoją decyzję umotywował brakiem możliwości ogłoszenia upadłości w trakcie procesu restrukturyzacji.

Wniosek o wszczęciu postępowania upadłościowego został złożony przez Zarząd Neonet 28 listopada 2023 roku. Napisano wówczas w komunikacie, że, „krok ten został podjęty wyłącznie na wypadek, gdyby w toku priorytetowego postępowania sanacyjnego nie udało się osiągnąć konsensusu między spółką, a jej kontrahentami”.

Z uwagi na zabezpieczenie interesu kontrahentów i wierzycieli podjęta została zarząd decyzja o złożeniu obu wniosków (restrukturyzacyjnego i o ogłoszenie upadłości).

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2023 r. spółka jest w trakcie procesu restrukturyzacji, którego celem jest jak najszybsze poprawienie sytuacji przedsiębiorstwa i zapewnienie Spółce stabilizacji na przyszłość.

W styczniu Neonet zapowiedział, że do końca lutego zamknie 26 swoich sklepów, które nie generowały zysków. Zredukowana też została liczba pracowników. Łączna liczba pracowników objętych programem grupowych zwolnień jak zapowiadała firma miała sięgnąć 80-100 osób. Wszyscy pracownicy zamykanych sklepów stacjonarnych zostali objęci programem wspierającym, który obejmował m.in. gwarancję odprawy oraz program outplacementowy. Po tych działaniach sprzedaż nadal jest prowadzona w 204 sklepach stacjonarnych i sklepie internetowym.

Co dalej z Neonetem?

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 6 maja 2024 r. wydanym w sprawie z własnego wniosku dłużnika NEONET Spółka akcyjna w restrukturyzacji we Wrocławiu, KRS 0000218498, o ogłoszenie upadłości prowadzonej pod sygn. akt WR1F/GU/787/2023, postanowił: na podstawie art. 9a prawa upadłościowego odrzucić wniosek – napisano w sądowym postanowieniu. W swojej decyzji sąd powołał się na Art. 9a prawa upadłościowego, który mówi, że „nie można ogłosić upadłości w okresie od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz