Agora

Agora traci z powodu zamkniętych kin Helios

W 1. kw. 2020 r. całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 289,6 mln zł i były niższe o 6,1 proc. w porównaniu do 1. kw. 2019 r. W największym stopniu zdecydował o tym prawie 20-procentowy spadek

Helios notuje dynamiczny wzrost przychodów

Rosnące dwukrotnie szybciej niż na rynku wpływy ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios zapewniły Grupie Agora wzrost przychodów w 1. kwartale 2019 r. Grupa z sukcesem rozwija także działalność gastronomiczną, otwierając kolejne lokale pod