Monnari: niższa odwiedzalność sklepów mocno odbiła się na wynikach

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w 2020 roku przez Grupę Monnari wyniosły ok. 205,3 mln zł. Były one tym samym niższe od przychodów osiągniętych w 2019 roku (278,2 mln zł) o 26,3 proc.

Przychody w okresie 4 kwartału 2020 r. wynosiły 59,1 mln (95,0 mln) zł, a w grudniu 2020 r. 29,6 mln (40,3 mln) zł co oznacza spadki o 37,7 proc. i 26,5 proc.

R E K L A M A
Food Fyrtel

Poziom przychodów za poszczególne okresy 2020 r. jest obciążony skutkami panującego stanu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w kraju oraz wprowadzonymi wielotygodniowymi zakazami w odniesieniu do handlu w centrach handlowych powyżej 2000 mkw.

Spadek marży

Mając na uwadze fakt rosnących zapasów, sprzedaż była prowadzona ze znaczącymi rabatami, co negatywnie wpłynęło na marżę brutto na sprzedaży, która za rok 2020 spadła do poziomu 53,4 proc. z 57,1 proc. marży osiągniętej w 2019 r.

W okresach otwarcia centrów handlowych ich odwiedzalność drastycznie spadła, co dodatkowo negatywnie wpłynęło na poziom obrotów oraz realizowanych marż.

W 2020 r. w całej sieci odnotowano spadek wejść do salonów Grupy Kapitałowej w porównaniu do roku 2019 o 7,7 mln osób czyli o ponad 33 proc. W 4. kwartale ten spadek wynosił 3,2 mln osób, czyli ponad 43 proc.

Firma jest w trakcie postępowania o wsparcie z Tarczy Antykryzysowej przewidzianej dla dużych firm z Polskiego Funduszu Rozwoju.

SCF MAGAZINE

Czasopismo rynku retail

Zobacz

Codzienny newsletter

Rejestracja

Targi centrów handlowych

Weź udział