Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Plac Unii z certyfikatem SGS dotyczącym bezpieczeństwa Covid-19

Plac Unii uzyskał certyfikat międzynarodowego laboratorium badawczego SGS, które we wszystkich budynkach A,B,C przeprowadziło audyt bezpieczeństwa i procedur związanych m.in. z Covid-19. Certyfikat SGS Disinfection Monitored Mark przyznawany jest wyłącznie obiektom spełniającym najwyższe standardy czystości.

Audyt w warszawskim Placu Unii prowadzony był od listopada 2020 roku w różnych, wcześniej niezapowiedzianych terminach i polegał na weryfikacji sposobu czyszczenia i protokołów dezynfekcji związanych w głównej mierze z pandemią koronawirusa.

Audytorzy SGS Polska prowadzili badania w oparciu o protokoły zgodne z zaleceniami WHO, CDC (lub ECDS) i Głównym Inspektoratem Sanitarnym polegające m.in. na pobraniu wymazów oraz weryfikacji markerów fluorescencyjnych przed i po sprzątaniu w celu oceny efektywności dezynfekcji najczęściej dotykanych powierzchni w całym obiekcie.

Plac Unii bezpiecznym obiektem komercyjnym

Badania prowadzone były w częściach wspólnych Placu Unii, a przebadane próbki pochodziły m.in. toalet, wind, szatni poręczy, klamek czy przycisków.

Dzięki pozytywnemu wynikowi analizy oraz inspekcji i testów budynkowi został nadany Znak Monitorowania Dezynfekcji firmy SGS.

Certyfikat SGS Disinfection Monitored Mark przyznany dla Placu Unii obowiązuje do połowy listopada 2021 z możliwością prowadzenia kolejnych, niezapowiedzianych audytów w obiekcie.

SGS to wiodący na świecie dostawca usług kontroli, certyfikacji, testowania i weryfikacji. Firma udziela wsparcia firmom w zakresie oceny efektywności procedur czyszczenia i dezynfekcji. Usługi SGS zapewniają zgodność z rygorystycznymi standardami czystości wymaganymi, aby ograniczyć skutki pandemii Covid-19.