Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

[KOMENTARZ] Anna Piaskowska, Securitas: bezpieczeństwo wysokiego stopnia

Rozważając kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy, szczególnego znaczenia nabiera umiejętność dostrzegania potencjalnych zagrożeń oraz podejmowania działań je minimalizujących – pisze w swoim komentarzu Anna Piaskowska, Menedżer Rozwoju Segmentu Centrów Handlowych, Securitas Polska Sp. z o.o.

Sytuacja związana z wprowadzonym w Polsce w marcu 2020 stanem zagrożenia epidemiologicznego spowodowała konieczność dodatkowego zabezpieczenia miejsc pracy przed działaniem czynników biologicznych. Każdy pracodawca jest zobowiązany do stworzenia bezpiecznych warunków pracy między innymi poprzez usuwanie potencjalnie niebezpiecznych substancji, jakimi są również patogeny. Zabezpieczenie miejsc pracy przed COVID-19 oraz wszelkich patogenów, nie tylko wpływa na bezpieczeństwo i higienę pracy, ale również znacząco polepsza jej komfort i dodatkowo ma pozytywny wpływ na samopoczucie pracowników.

Działania profilaktyczne i zwalczające zakażenia

Przede wszystkim okresową dezynfekcję powierzchni biurowych, które w ostatnich tygodniach zdecydowanie zyskuje na popularności. Dezynfekcja inaczej dekontaminacja czy odkażenie definiowana jako proces, w wyniku którego ulegają zniszczeniu formy wegetatywne drobnoustrojów, jest ważnym elementem prewencji przeciwwirusowej. Tradycyjne sprzątanie nie jest w stanie usunąć wszystkich potencjalnie szkodliwych czynników z otoczenia, tak samo nie każdy rodzaj dezynfekcji jest tak samo skuteczny. Dezynfekcja tzw. wysokiego stopnia oprócz form wegetatywnych niszczy także prątki gruźlicy, enterowirusy i niektóre formy przetrwalnikowe. Mając powyższe na uwadze, należy pamiętać, że nie każdy rodzaj dezynfekcji będzie odpowiedni do skutecznej eliminacji wirusów, w tym COVID-19.

Rozpatrując dostępne metody dezynfekcji mającej na celu eliminację patogenów wirusowych, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim właściwości środka dezynfekującego, od którego w dużej mierze zależy skuteczność całego procesu. Przy dezynfekcji antywirusowej zależeć nam powinno na środku zapewniającym dezynfekcję wysokiego stopnia na poziomie tzw. log-6, co oznacza  99,9999% skuteczność działania środka użytego do dezynfekcji. Jednym z nich jest nadtlenku wodoru H₂0₂ wykazujący szerokie spektrum działania. Roztwór nadtlenku wodoru w odpowiednim natężeniu, praktycznie całkowicie eliminuje wiele różnych patogenów, w tym zarodników i superbakterii MDR. Preparat ten wykazuje działanie bakteriobójcze, przeciw grzybom, drożdżom, pleśni, gruźlicy, sporom oraz działanie przeciwwirusowe, w tym wirus grypy ludzkiej, SARS i inne.

 Różne metody dezynfekcji

Dezynfekcję z wykorzystaniem nadtlenku wodoru najkorzystniej wykonać metodą zamgławiania, obecnie jedną najszybszych, najskuteczniejszych i najbardziej przyjaznych środowisku metod dezynfekcji.  Metoda zamgławiania oferuje kilka atrakcyjnych cech, które obejmują szybki czas cyklu (pomieszczenie o wielkości ok. 120 m2 to około 45 minut), bezpieczne dla środowiska produkty uboczne (wodę i tlen), pełne bezpieczeństwo dla urządzeń elektronicznych, dla materiałów wrażliwych na wilgoć, takich jak papier (brak konieczności wynoszenia urządzeń elektrycznych czy dokumentów) oraz ograniczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych osób przebywających w zdezynfekowanych pomieszczeniach.

Zamgławianie polega na rozproszeniu środka dekontaminacyjnego razem ze strumieniem powietrza w postaci mikroskopijnych cząstek submikronowych. Powstająca tzw. sucha mgła szybko rozprzestrzenia się po całym wnętrzu i jest w stanie dotrzeć do każdego fragmentu przestrzeni, nawet do szczelin niedostępnych tradycyjnymi metodami. Metodą tą można usuwać patogeny z powierzchni, sprzętu elektrycznego, ścian, sufitów, podłóg, a nawet powietrza. Środek dezynfekujący dociera do przestrzeni trudnych do zdezynfekowania metodą manualną oraz charakteryzuje się wysoką przenikalnością powierzchni porowatych.

W stosunku do tradycyjnego opryskiwania cechuje je uzyskanie mikroskopijnych cząstek submikronowych, a przez to ich równomierną i precyzyjną aplikację oraz zminimalizowanie ilości używanych środków. Dodatkowo znacznie krótszy czas wykonania oraz ograniczenie kontaktu człowieka z rozpylanymi preparatami poprzez automatyzację rozprzestrzeniania się preparatu dezynfekującego po wnętrzu.  Ponadto usługa zamgławiania z wykorzystaniem tzw. suchej mgły  umożliwia szybką dezynfekcję obiektu dzięki czemu ogranicza konieczność wyłączenia powierzchni z użytkowania na wiele godzin.

Regularne wykonywanie takiego zabiegu dekontaminacji suchą mgłą stanowi doskonały element profilaktyki przeciwko COVID-19. Po wykonaniu usługi należy pamiętać o prawidłowym potwierdzeniu jej wykonania w postaci dokumentacji, w tym certyfikatu dezynfekcji powierzchni

Komentarz przygotowała Anna Piaskowska, Menedżer Rozwoju Segmentu Centrów Handlowych, Securitas Polska Sp. z o.o.