Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Zrównoważony e-commerce: trendy i wyzwania

Firmy prowadzące działalność w sieci www kierują się odpowiedzialnością za niekorzystne zmiany klimatu, oszczędzanie zasobów planety, oraz tworzenie gospodarki obiegu zamkniętego.

E-commerce znajduje się na ścieżce szybkiego wzrostu – 12 proc. rocznie. Według analizy PwC, za 5 lat osiągnie wartość 162 mld zł. To nie tylko sektor ciągłych zmian, ale też szybkiego dostosowania się do oczekiwań klientów. Jest kształtowany przez nowe technologie i pomysły. Z tego powodu praktyki, które tworzą się obecnie, będą wpływać na kształt e-commerce w przyszłości.

– Izba Gospodarki Elektronicznej jako jedyna organizacja branżowa e-handlu w Polsce prowadzi nieustanny dialog z największymi, wiodącymi firmami i MŚP polskiego e-commerce. Jesteśmy jednocześnie członkiem Ecommerce Europe, gdzie uczestniczymy w działaniach grupy roboczej dotyczącej zrównoważonego biznesu na poziomie europejskim – mówi Patrycja Sass – Staniszewska, prezes e-Izby. – W efekcie tego dialogu powstał pierwszy w naszym kraju poradnik, który teraz prezentujemy szerokiej grupie odbiorców.

E-commerce w akcji

Poradnik stanowi podstawę wiedzy i praktyk. Pokazuje w wybranych obszarach, ale w sposób wyczerpujący jak e-commerce podchodzi do odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.

– Ekologia jest dla 55% Polaków postawą, która nie mija, świadomym wyborem i poczuciem odpowiedzialności. W Allegro mamy podobne rozumienie zrównoważonego rozwoju. Dlatego realizując naszą Strategię CSR&Sustainability 2020-2023 wyznaczamy trendy oraz inicjujemy zrównoważone działania, włączając w nie naszych klientów i sprzedawców. Allegro Lokalnie jest doskonałym przykładem miejscem dla każdego, kto chce dać drugie życie używanym przedmiotom albo szuka takich okazji. Platforma dla indywidualnych sprzedających i kupujących doczekała się już ponad 2 miliona aktywnych ofert, a jej popularność rośnie – mówi Magdalena Andrejczuk, CSR Expert w Allegro.pl.

Wiedza w zasięgu ręki

W Poradniku znalazły się informacje nie tylko o tym jak dużą wagę przywiązuje handel elektroniczny do second life of products. Są tu informacje o tym, jakimi sposobami włącza się w rozwój społeczności lokalnych. Podnosi temat foliowych wypełniaczy w paczkach i logistyki kurierskiej. Można w nim przeczytać także o tym, w jaki sposób wykorzystuje się znaki wodne na opakowaniach, aby zwiększać efektywność systemów odzysku. Znajdują się w nim informacje z rynków referencyjnych, np. o tym, że w Holandii powstaje ogólnie dostępne narzędzie do obliczania emisji CO2 dla sektora handlu elektronicznego, które wskazuje, ile emisji jest spowodowane wysyłaniem określonej paczki. Jest też baza wiedzy – przydatne linki.

Słuszne obawy i szybka odpowiedź

Na pewno wzrost handlu elektronicznego budzi obawy o wpływie e-biznesu na środowisko naturalne. Jednak mając dostęp do technologii, nowoczesnych rozwiązań i przy udziale twórczych pracowników ten sektor może stać się liderem innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań. Już teraz wiadomo, że dostępność, przystępność cenowa i łączenie różnych elementów łańcucha dostaw to wielkie atuty e-commerce. Wyzwaniem jest właśnie przejście do zrównoważonego e-biznesu jako części gospodarki i społeczeństwa zdigitalizowanego w sposób sprawiedliwy i odpowiedzialny.

– Powstaniu poradnika przyświecała także idea dialogu wewnątrz branży e-commerce, jak i szerszego, ze wszystkimi aktorami życia gospodarczego w kraju – mówi Paweł Oksanowicz, współautor poradnika i koordynator Grupy CSR w e-Izbie. – W tym kontekście bardzo ważny jest dla nas feedback. Bo to jak zielony e-commerce postrzega siebie jest tak samo ważne jak jest postrzegany przez klientów i otoczenie biznesu – dodaje.