Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Intersport podsumowuje wyniki w roku obrotowym 2020/2021

Spółka Intersport Polska S.A. za rok obrotowy zakończony 31 marca 2021 roku wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 156.321 tys. zł, czyli o 25,1% niższe wobec 208.700 tys. zł osiągniętych w analogicznym okresie (od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 roku) – podała spółka w raporcie okresowym.

W okresie od 01 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 r., spółka zanotowała stratę brutto w wysokości 27.112 tys. zł przy stracie brutto na poziomie 6.666 tys. zł w analogicznym okresie. EBIT wyniósł -26.544 tys. zł, zaś EBITDA kształtowała się na poziomie -20.052 tys. zł.

– Bez wątpienia można powiedzieć, że miniony rok dla spółki był wyjątkowy. Obfitował w bardzo dużą ilość zdarzeń, które miały bezpośredni wpływ na jej bieżące funkcjonowanie i rozwój. Oczywiście głównym motorem aktywności była pandemia koronawirusa COVID-19, która dzięki swojemu zasięgowi wprowadziła wiele fundamentalnych zmian w życie społeczeństwa oraz nasze działania biznesowe. Wydarzenie to, bez precedensu w naszej najnowszej historii wymusiło potrzebę adoptowania procesów biznesowych do nowej rzeczywistość – komentuje wyniki finansowe Marek Kaczmarek, Prezes Zarządu Intersport Polska S.A.

Przychody Intersport

Przychody roku obrotowego 2020/2021 netto ze sprzedaży wyniosły 156.320 tys. zł i były o 25,1% niższe w stosunku do analogicznego okresu roku 2019/2020, głównie za sprawą drastycznego spadku obrotów związanego z rozwojem w Polsce pandemii koronawirusa COVID-19, a tym samym zamknięciem sklepów co skutkowało całkowitym brakiem sprzedaży w kanale offline sumarycznie przez okres 3 miesięcy (74 dni robocze mniej niż w poprzednim roku).

Spółka osiągnęła wyniki w poszczególnych kanałach:

Sklepy stacjonarne – netto ze sprzedaży wyniosły 83.980 tys. zł i były o 43,3 % niższe w stosunku do analogicznego okresu;

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

W kanale e-commerce netto ze sprzedaży wyniosły 19.720tys. zł i były o 63,9% wyższe w stosunku do analogicznego okresu.

W kanale hurtowym netto ze sprzedaży wyniosły 52.620 tys. zł i były o 11,9% wyższe w stosunku do analogicznego okresu.

Strategia Intersport

W dniu 28 lutego 2020 roku Uchwałą Zarządu została uchwalona strategia spółki na lata 2020-2024. Z uwagi na pandemię COVID-19 działania Zarządu oraz kluczowych menadżerów spółki skupiły się na bieżącej aktywności mającej na celu przeprowadzić spółkę przez bardzo ciężki czas i przygotować się do funkcjonowania po pandemii. Działania skupiły się wokół czterech głównych filarów determinujących utrzymanie na rynku: 1) pozyskanie finasowania, 2) ograniczenie kosztów, 3) porozumienie z dostawcami i bankami w zakresie spłaty zobowiązań; 4) optymalizacja procesów sprzedaży w kanale e-commerce.

Spółka pozyskała finasowanie z instytucji i banków na łączną kwotę 31 mln PLN. (w tym pożyczka z PFR). W okresie trwania lockdawnów Spółka ograniczyła koszty wynagrodzeń o ok 20%, poza ustawowymi zwolnieniami z opłat czynszowych za wynajem lokali w Centrach handlowych wynegocjowano rabat w wysokości 12% sumy wszystkich rocznych opłat. Ustalono harmonogramy spłat zobowiązań ze wszystkim kluczowymi Partnerami biznesowymi, co pozwoliło na przygotowanie oferty sprzedażowej do kolejnych sezonów roku 21/22. Zorganizowano nowy magazyn dla kanału e-commerce oraz poprawiono procesy obsługi Klienta e-commerce z wykorzystaniem sklepów stacjonarnych. Dla wsparcia sprzedaży w kanale e-commerce wdrożono nowe standardy komunikacji marketingowej.

Optymalizacja sieci Intersport

Intersport systematycznie wdraża w Polsce nowy koncept sklepu w formacie Intersport 2.0. Kolejnym sklepem, w którym wdrożono nowoczesne rozwiązania był salon Arkadia w Warszawie (format 2.0 – otwarcie dla klientów 04.05.20). Zwiększenie numeryczne sieci poprzez kolejny otwarty sklep w Warszawie Złotych Tarasach – otwarcie dla klientów 08.10.20. Na uwagę zasługuje również przejęcie 3 salonów 4feaces od OTCF, otwarcie dla klientów 06.05.20 Warszawa, Katowice i Poznań. Ważnym elementem optymalizacji sieci był remont sklepu Białystok do formatu 1.5 – otwarcie dla klientów 07.03.2. Zarząd Spółki podjął decyzję dot. otwarcia „pop-up” w Factory Kraków i Warszawa oraz PTAK Łódź – 02.11.20 otwarcie dla klientów. Aktualnie funkcjonuje jeden w Krakowie.

– Dziękując wszystkim Akcjonariuszom za wspieranie bieżącej działalności Spółki deklaruję, że zebrane doświadczenia z ub. roku zostaną wykorzystane przy budowie planów strategicznych i operacyjnych na kolejne lata. Jednocześnie zapewniam, że potencjał jaki drzemie w zasobach Spółki pozwoli na jej dynamiczny rozwój – napisał w liście do akcjonariuszy Marek Kaczmarek.