Rejestracja na SCF 2023 Fall!
Dołącz do 1200 uczestników

PARTNERZY PORTALU

Metro Properties
Metro Properties

PARTNERZY PORTALU

Metro Properties
Metro Properties

ZPPHiU: nowelizacja ustawy Covidowej weszła w życie

23 lipca 2021 r. weszła w życie nowela ustawy covidowej, która w przekonaniu przedstawicieli firm zrzeszonych w ZPPHiU jest pierwszym krokiem w zrównoważeniu relacji pomiędzy udostępniającymi i korzystającymi z powierzchni w galeriach handlowych.

Treść ustawy w Dzienniku Ustaw do wglądu pod linkiem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1192

W dużym uproszczeniu znowelizowane przepisy dotyczą rozliczeń czynszów pomiędzy udostepniającymi a korzystającymi z przestrzeni handlowej w centrach – handlowych. Najistotniejsza zmiana dotyczy art. 15ze, dotychczas regulującego stosunki pomiędzy podmiotami w obiektach o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw.

Nowelizacja wprowadza art. 15ze1

Nowelizacja wprowadza art. 15ze1, regulujący na nowo zobowiązania korzystających z powierzchni handlowej na podstawie umów zawartych przed 14 marca 2020 r.:

• w czasie lockdownów, czyli w czasie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w centrach handlowych – pomimo zakazu handlu korzystający są zobowiązani do zapłaty świadczeń w wysokości 20%

• w czasie trzech miesięcy od dnia zniesienia każdego zakazu – wysokość należności wynosi 50% tych należnych świadczeń r.

• obu stronom przysługuje prawdo do sądowego wyznaczenia wysokości obniżenia świadczeń.

W komunikacie ZPPHiU czytamy: Firmy zrzeszone w ZPPHiU nie kryją radości i satysfakcji. Wielomiesięczna batalia o zrozumienie i wsparcie od polskiego państwa dla handlowców wreszcie znalazły odbicie w rozwiązaniach nowej legislacji. Zainicjowane przez rząd, przyjęte przez parlament i podpisane – przez Prezydenta rozwiązanie ustawowe precyzuje intencje legislatora z marca 2020 roku – informuje ZPPHiU.

Zofia Morbiato, Dyrektor Generalna ZPPHiU komentuje sukces ZPPHiU: „Mamy przekonanie, że wysiłek i determinacja, z jaką podchodzimy do tworzenia podwalin nowego porządku na rynku przynoszą rezultaty. Motywuje nas to do kolejnych działań na rzecz stworzenia zrównoważonego środowiska dla naszych firm. W tym momencie za kolejny istotny krok uważamy uregulowanie kwestii pomocy opartej o PKD w ewentualnych przyszłych rozwiązaniach prawnych . Jesteśmy przekonani, że jesteśmy na dobrym kursie”.

Przedstawiciele ZPPHiU nadal podkreślają, że nie było i nie ma równowagi stron pomiędzy korzystającymi, a udostępniającymi powierzchnię w galeriach i centrach handlowych. Handlowców ograniczają niekorzystne umowy, system prawny nie daje narzędzi do wyrównania szans w ustalaniu warunków, a dysproporcje w możliwościach finansowych uniemożliwiają równoprawne negocjacje. Kompromis zawarty w nowelizacji wyważył racje obu stron i daje szansę na nowe otwarcie w relacjach – podkreślają członkowie ZPPHiU.

SCF MAGAZINE

Czasopismo rynku retail

Zobacz

Codzienny newsletter

Rejestracja

Targi centrów handlowych

Weź udział