Intersport szacuje wyniki za I kwartał: sprzedaż e-com wzrosła o ponad 19 proc.

Spółka Intersport Polska S.A. poinformowała, że w I kwartale roku obrotowego 2021/2022 tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku wypracowała we wszystkich kanałach sprzedaży (sklepy, e-com, hurt) łączne przychody netto w wysokości 50.307 tys. zł, czyli o 42,8% wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 35.233 tys. zł).

Obroty netto spółki w ujęciu LFL (tj. na bazie porównywalnych sklepów) wyniosły 23.299 tys. zł czyli było o 22,8% wyższe w porównaniu do analogicznego okresu. Sprzedaż e-com wzrosła w tym okresie o 19,1% i stanowiła 19% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej.

Spółka Intersport znacznie poprawiła wynik brutto zmniejszając stratę do poziomu 1.249 czyli o 67,8% w stosunku do poprzedniego roku (była: strata brutto 3.883 tys. zł). Znacznie poprawiła także wynik EBITDA zmniejszając stratę do poziomu – 1.048 tys. zł (była: EBITDA -2.393 tys. zł) tj. o 56,2%.

Spółka wypracowała masę marży rok do roku o 91,5% wyższą, co przyczyniło się do ograniczenia strat w czasie pandemii COVID-19, która spowodowała zamknięcie sklepów i brak przychodów w głównym kanale sprzedaży w kwietniu.

Intersport: poprawa wyników dzięki korekcie strategii

– Pierwszy kwartał był czasem, w którym adoptowano biznes do nowych zachowań klientów przez pryzmat zaktualizowanej strategii spółki. Wprowadzono zmiany polityki handlowej i komunikacyjnej w spółce oraz standardy działań operacyjnych. Korekta strategii oraz poprawa efektywności działań operacyjnych znalazła swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych spółki. Kwiecień był miesiącem lockdownu (kiedy wszystkie sklepy zlokalizowane w centrach handlowych były zamknięte), maj potwierdził sprawność operacyjną Spółki, efekty zmian widoczne były szczególnie w czerwcu, kiedy to firma uzyskała rentowność biznesu. Ten pozytywny dla spółki trend utrzymuje się również w lipcu – czytamy w komunikacie spółki.

Przedstawione powyżej wyniki finansowe. jak poinformowano, mają charakter szacunkowy, a ich obliczenia zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu. Publikacja ostatecznego raportu finansowego za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 planowana jest na 23 sierpnia 2021 r.

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codzienny newsletter dla profesjonalistów rynku centrów handlowych