Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

AmRest odnotowuje wzrost przychodów o 22,2 proc. w porównaniu do I kwartału 2021 r.

Spółka AmRest przedstawiła wstępne wyniki sprzedaży w drugim kwartale 2021 roku. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 464,4 mln EUR, co oznacza wzrost o 70,7% rok do roku. Operator odnotował wzrost przychodów o 22,2% w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 r. Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach (z wyłączeniem wpływu zmian kursów walutowych i wyników czasowo zamkniętych lokali) wzrósł w Q2 2021 do 135,0%, w porównaniu do 91,9% na koniec Q1 2021.

Udział funkcjonujących restauracji wyniósł 97% na koniec czerwca, w porównaniu do 95% na koniec marca.

– W drugim kwartale 2021, po roku negatywnych skutków pandemii COVID-19, nastąpiło wyraźne ożywienie trendów sprzedażowych, zarówno dla wszystkich marek restauracyjnych AmRest, jak i dla całej branży. Poprawa wyników była napędzana przez inwestycje i realizację strategii w obszarze Digital, czyli działania, które pozwoliły na znaczny wzrost sprzedaży wygenerowanej w ramach kanałów „na wynos” i „z dostawą”. Szybka reakcja na potrzeby konsumentów oraz sprawne dostosowanie się do różnych regulacji i restrykcji w poszczególnych krajach działalności to kolejne czynniki, które przyczyniły się do wzrostu przychodów Grupy – czytamy w komunikacie spółki.

Wstępna skonsolidowana sprzedaż AmRest w drugim kwartale 2021

Wstępna skonsolidowana sprzedaż AmRest w drugim kwartale 2021 wyniosła 464,4 mln EUR i była o 70,7% wyższa w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku oraz o 22,2% wyższa niż w poprzednim kwartale.

Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach, wyłączający wpływ zmian kursów walutowych i wyniki czasowo zamkniętych lokali, wzrósł w Q2 2021 do 135,0%, w porównaniu do 91,9% na koniec poprzedniego kwartału.

Udział działających restauracji w portfelu AmRest utrzymywał się na stałym poziomie i wynosił około 97% na koniec czerwca, w porównaniu do 95% na koniec marca 2021.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Wstępna sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej wyniosła w drugim kwartale 2021 roku 206,5 mln EUR, co stanowi wzrost o 54,6% w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku i o 26,1% w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Przychody dywizji rosyjskiej wyniosły w Q2 2021 46,5 mln EUR i były o 108,4% wyższe niż przed rokiem i o 23,3% wyższe niż w Q1 2021.

Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia w Q2 2021 kształtowała się na poziomie 175,7 mln EUR i była o 90,1% wyższa niż przed rokiem oraz 16,5% wyższa niż w poprzednim kwartale.

Przychody na rynku chińskim w Q2 2021 osiągnęły poziom 26,6 mln EUR, co stanowi wzrost o 38,2% w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku oraz o 24,6% w porównaniu do Q1 2021.

Przychody segmentu „Pozostałe” wyniosły w drugim kwartale 9,1 mln EUR i były o 99,4% wyższe, niż przed rokiem oraz o 42,8% wyższe niż w poprzednim kwartale.