Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

AmRest notuje solidne ożywienie sprzedaży w pierwszym półroczu 2021

Grupa AmRest osiągnęła w pierwszym półroczu 2021 1,9 miliona Euro zysku netto, w porównaniu z 152,3 miliona Euro straty netto w pierwszym półroczu 2020. Skonsolidowane przychody w pierwszym półroczu wzrosły o 23,4% do 844,3 milionów Euro, dzięki skutecznemu wdrożeniu przez AmRest strategii w obszarze digital, delivery i sprzedaży na wynos, co pokazuje dostosowanie firmy do nowych potrzeb gości.

EBITDA Grupy wyniosła w pierwszym półroczu 2021 153,7 miliona Euro, co przełożyło się na marżę EBITDA 18,2%.

– I półrocze 2021 r. nadal stanowiło istotne wyzwanie dla branży restauracyjnej, ale sprawdzony model biznesowy Grupy oraz siła marek AmRest przyczyniły się do znacznego ożywienia sprzedaży i wzrostu skonsolidowanej marży w głównych regionach działalności. Dzięki dużemu zaangażowaniu naszych pracowników, wraz ze stopniowym łagodzeniem ograniczeń i dystansu społecznego, zwiększyliśmy nasze możliwości sprzedażowe zapewniając funkcjonowanie prawie wszystkich restauracji oraz kontynuując plan nowych otwarć. W ciągu ostatnich 12 miesięcy otworzyliśmy 119 nowych restauracji, z czego 57 w pierwszej połowie 2021 roku – komentuje Eduardo Zamarripa, Dyrektor Finansowy AmRest Holdings SE.

Pozytywny trend został także zaobserwowany w liczbie działających restauracji na koniec raportowanego okresu, który wzrósł do 97% w porównaniu z 92% na koniec 2020 roku AmRest Holdings, wiodący multibrandowy operator restauracji franczyzowych w Europie, odnotował w pierwszej połowie 2021 roku, a szczególnie w jego drugim kwartale, silne ożywienie sprzedaży we wszystkich głównych regionach i markach. Zysk netto Grupy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w pierwszej połowie 2021 roku 1,9 mln Euro, w porównaniu ze stratą netto w wysokości 152,3 miliona Euro odnotowaną w pierwszej połowie 2020 roku. AmRest osiągnął w tym okresie skonsolidowane przychody na poziomie 844,3 miliona Euro, co stanowi wzrost o 23,4% w stosunku do roku poprzedniego. W drugim kwartale tego roku Spółka osiągnęła sprzedaż w wysokości 464 miliona Euro, notując tym samym 70,7% wzrost rok do roku.

AmRest zredukował w ciągu ostatniego roku dług netto o 11,5%

Pozytywny trend został wzmocniony dzięki pomyślnemu wdrożeniu przez Spółkę strategii cyfrowych, w kanałach sprzedaży na wynos i z dostawą, które umożliwiły szybką reakcję i dostosowanie do potrzeb gości. Złagodzenie części ograniczeń związanych z mobilnością w drugim kwartale pozwoliło na umiarkowany, ale zachęcający wzrost aktywności gastronomicznej. Poprawa ogólnych warunków, silne ożywienie sprzedaży oraz zdyscyplinowana realizacja inicjatyw kontroli kosztów, takich jak optymalizacja portfela restauracji, wpłynęły na znaczący wzrost marży AmRest. Tym samym EBITDA wyniosła w pierwszej połowie 2021 roku 153,7 miliona Euro, a jej marża 18,2%. Do osiągnięcia tych wyników przyczyniło się wsparcie uzyskane na rynkach w ramach programów pomocy rządowej tam gdzie miało to zastosowanie.

Dług netto na koniec pierwszej połowy 2021 roku wyniósł 541 miliona Euro, pozycja gotówkowa Spółki to 183,3 mln Euro. Pomimo trudnego otoczenia rynkowego, AmRest zdołał zredukować w ciągu ostatniego roku dług netto o 11,5%.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Wszystkie główne regiony, w których działa AmRest, wykazały wyraźne ożywienie i pozytywne trendy sprzedażowe. Wzrosty zaobserwowano w największych dywizjach: Europie Środkowo-Wschodniej oraz Europie Zachodniej. Sprzedaż w Europie Środkowo-Wschodniej wyniosła w pierwszej połowie 2021 r. 370,3 miliona Euro, o 17,4% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Region Europy Zachodniej odnotował jeden z największych wzrostów sprzedaży w 2021 roku ze względu na stopniowe, ponowne otwieranie gospodarek i dobrą realizację biznesu. Całkowite przychody dywizji osiągnęły 326,5 miliona Euro, co stanowi wzrost o 26,9% w porównaniu z pierwszą połową 2020 r. W przypadku Rosji przychody Grupy wyniosły w pierwszej połowie 2021 r. 84,2 miliona Euro, co stanowi 18,0% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Największą poprawę odnotowano w Chinach, gdzie sprzedaż w pierwszej połowie 2021 r. wyniosła 47,9 miliona Euro i była o 64,7% wyższa niż w pierwszej połowie 2020 r.