Newsletter SCF News
Dołącz do 6000 odbiorców!

[WYWIAD] Krzysztof Golubiewski, PKP: Ograniczyliśmy skalę wypowiedzeń

Wraz z ustabilizowaniem się sytuacji pandemicznej obserwujemy powrót klientów do podróżowania koleją, a co za tym idzie na dworce kolejowe. Dane o liczbie pasażerów transportu kolejowego za lipiec nie są jeszcze dostępne, ale jesteśmy przekonani, że liczba pasażerów będzie zbliżona do tej z analogicznego okresu w 2019 roku – w rozmowie z SCF News/retailnet.pl mówi Krzysztof Golubiewski, członek zarządu PKP S.A. ds. nieruchomości. PKP jest wystawcą wrześniowych targów SCF 2021

W jakim stopniu pandemia wpłynęła na rynek powierzchni komercyjnych na dworcach kolejowych?

Wybuch pandemii koronawirusa w marcu 2020 roku, a także wprowadzone wraz z nim obostrzenia w zakresie przemieszczania się osób oraz wyłączenia lub ograniczenia działalności niektórych gałęzi lub branż gospodarki, miały niebagatelny wpływ na sytuację najemców na dworcach kolejowych. Dlatego już w pierwszej fali pandemii, mając świadomość trudnej sytuacji najemców, uruchomiliśmy dla nich program wsparcia dający w określonych przypadkach możliwość obniżenia lub odroczenia płatności. 

Jaka była skala wypowiedzeń umów najmu?

Dzięki reakcji na dynamicznie zmieniającą się sytuację pandemiczną, ograniczyliśmy skalę wypowiedzeń umów do absolutnego minimum, a także zapobiegliśmy renegocjacjom warunków obowiązujących umów najmu. Ponadto większość najemców, którym umowy kończyły się w 2021 roku, postanowiła je przedłużyć. Wszystko to przełożyło się na ustabilizowanie przychodów spółki na właściwym poziomie.  

Czy doświadczenia ostatnich kilkunastu miesięcy mają wpływ na strategię PKP w zakresie przestrzeni handlowych na dworcach? 

Naszym głównym celem, zapisanym w strategii PKP S.A. na lata 2021 – 2025 jest odpowiednie zagospodarowanie nieruchomości. Oznacza to ukierunkowanie na aktywne pozyskiwanie nowych najemców powiązane z promocją dworców jako atrakcyjnych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej. Nie bez znaczenia dla osiągnięcia niniejszego celu jest również prowadzony obecnie przez PKP S.A., Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, w ramach którego zmodernizujemy w Polsce blisko 200 dworców kolejowych za kwotę prawie 2 mld złotych brutto. Dzięki niemu zyskamy jeszcze więcej nowoczesnych i atrakcyjnych przestrzeni handlowych. Chcemy, żeby dworce były ważnymi miejscami na mapie miejscowości, a także węzłami komunikacyjnymi, dlatego wdrażamy nowe usługi w ramach PKP Mobility tj. stacje ładowania pojazdów elektrycznych, nową organizację funkcjonowania parkingów, a także usługi car-sharingu. Istotna dla PKP S.A., w kontekście najmu, jest długofalowa współpraca z samorządami, które wynajmują na dworcach przestrzenie, dzięki czemu dworce stają się również m.in. centrami kultury lub innych ważnych dla  mieszkańców usług. Samorządy to dla nas naprawdę ważny partner. 

Jak z Państwa perspektywy wygląda kierunek zmian w umowach najmu? Czy obserwujecie ich ewolucję? 

Oczywiście mamy do czynienia z sytuacjami, w których najemcy składają propozycję modyfikacji zapisów umów. Nie jest to jednak częste zjawisko. Nowe umowy są zawierane w oparciu o dotychczas wypracowane rozwiązania i zapisy, aczkolwiek stale śledzimy zmiany zachodzące na rynku najmu komercyjnego i również się do nich dostosowujemy. 

Pandemia powoduje też zmiany zachowań podróżnych i klientów. Jaki to ma wpływ na handlową część dworców? 

W kwietniu, po szczycie trzeciej fali pandemii, razem z PKP Intercity przeprowadziliśmy  badania nad zmianami zachowań podróżnych i klientów. Respondenci wskazali przede wszystkim na konieczność skrupulatnego utrzymania reżimu sanitarnego, a także dalsze rozwijanie  rozwiązań cyfrowych i bezdotykowych oraz prawidłową realizację obowiązków informacyjnych.  Ponadto nasi podróżni i klienci wykazali większe niż dotychczas zainteresowanie zdalnym zakupem biletów oraz dalszą cyfryzacją rozwiązań i usług dostępnych na dworcach, co  stwarza dodatkowe możliwości rozwoju oferty usług dodatkowych PKP S.A. w zakresie parkingów czy car-sharingu.

Kluczowe znaczenie będzie miało teraz to, w jakim tempie podróżni wrócą do podróżowania koleją…

Wraz z ustabilizowaniem się sytuacji pandemicznej obserwujemy powrót klientów do podróżowania koleją, a co za tym idzie na dworce kolejowe. Dane o liczbie pasażerów transportu kolejowego za lipiec nie są jeszcze dostępne, ale jesteśmy przekonani, że liczba pasażerów będzie zbliżona do tej z analogicznego okresu w 2019 roku. Dobrym prognostykiem są dane za czerwiec bieżącego roku.  

Rozmawiał: Radosław Rybiński

Apsys partnerem strategicznym najnowszego wydania!

SCF Magazine nr 4/2023

SCF Magazine to czasopismo skierowane do najemców, deweloperów oraz firm zarządzających centrami handlowymi. Pierwszy numer magazynu ukazał się w roku 2005. Nakład to 3000 egz. Bezpłatna subskrypcja przysługuje uczestnikom SCF Fall oraz SCF Spring, najemcom oraz zarządcom centrów handlowych.