Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

[WYWIAD] Krzysztof Golubiewski, PKP: Ograniczyliśmy skalę wypowiedzeń

Wraz z ustabilizowaniem się sytuacji pandemicznej obserwujemy powrót klientów do podróżowania koleją, a co za tym idzie na dworce kolejowe. Dane o liczbie pasażerów transportu kolejowego za lipiec nie są jeszcze dostępne, ale jesteśmy przekonani, że liczba pasażerów będzie zbliżona do tej z analogicznego okresu w 2019 roku – w rozmowie z SCF News/retailnet.pl mówi Krzysztof Golubiewski, członek zarządu PKP S.A. ds. nieruchomości. PKP jest wystawcą wrześniowych targów SCF 2021

W jakim stopniu pandemia wpłynęła na rynek powierzchni komercyjnych na dworcach kolejowych?

Wybuch pandemii koronawirusa w marcu 2020 roku, a także wprowadzone wraz z nim obostrzenia w zakresie przemieszczania się osób oraz wyłączenia lub ograniczenia działalności niektórych gałęzi lub branż gospodarki, miały niebagatelny wpływ na sytuację najemców na dworcach kolejowych. Dlatego już w pierwszej fali pandemii, mając świadomość trudnej sytuacji najemców, uruchomiliśmy dla nich program wsparcia dający w określonych przypadkach możliwość obniżenia lub odroczenia płatności. 

Jaka była skala wypowiedzeń umów najmu?

Dzięki reakcji na dynamicznie zmieniającą się sytuację pandemiczną, ograniczyliśmy skalę wypowiedzeń umów do absolutnego minimum, a także zapobiegliśmy renegocjacjom warunków obowiązujących umów najmu. Ponadto większość najemców, którym umowy kończyły się w 2021 roku, postanowiła je przedłużyć. Wszystko to przełożyło się na ustabilizowanie przychodów spółki na właściwym poziomie.  

Czy doświadczenia ostatnich kilkunastu miesięcy mają wpływ na strategię PKP w zakresie przestrzeni handlowych na dworcach? 

Naszym głównym celem, zapisanym w strategii PKP S.A. na lata 2021 – 2025 jest odpowiednie zagospodarowanie nieruchomości. Oznacza to ukierunkowanie na aktywne pozyskiwanie nowych najemców powiązane z promocją dworców jako atrakcyjnych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej. Nie bez znaczenia dla osiągnięcia niniejszego celu jest również prowadzony obecnie przez PKP S.A., Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, w ramach którego zmodernizujemy w Polsce blisko 200 dworców kolejowych za kwotę prawie 2 mld złotych brutto. Dzięki niemu zyskamy jeszcze więcej nowoczesnych i atrakcyjnych przestrzeni handlowych. Chcemy, żeby dworce były ważnymi miejscami na mapie miejscowości, a także węzłami komunikacyjnymi, dlatego wdrażamy nowe usługi w ramach PKP Mobility tj. stacje ładowania pojazdów elektrycznych, nową organizację funkcjonowania parkingów, a także usługi car-sharingu. Istotna dla PKP S.A., w kontekście najmu, jest długofalowa współpraca z samorządami, które wynajmują na dworcach przestrzenie, dzięki czemu dworce stają się również m.in. centrami kultury lub innych ważnych dla  mieszkańców usług. Samorządy to dla nas naprawdę ważny partner. 

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Jak z Państwa perspektywy wygląda kierunek zmian w umowach najmu? Czy obserwujecie ich ewolucję? 

Oczywiście mamy do czynienia z sytuacjami, w których najemcy składają propozycję modyfikacji zapisów umów. Nie jest to jednak częste zjawisko. Nowe umowy są zawierane w oparciu o dotychczas wypracowane rozwiązania i zapisy, aczkolwiek stale śledzimy zmiany zachodzące na rynku najmu komercyjnego i również się do nich dostosowujemy. 

Pandemia powoduje też zmiany zachowań podróżnych i klientów. Jaki to ma wpływ na handlową część dworców? 

W kwietniu, po szczycie trzeciej fali pandemii, razem z PKP Intercity przeprowadziliśmy  badania nad zmianami zachowań podróżnych i klientów. Respondenci wskazali przede wszystkim na konieczność skrupulatnego utrzymania reżimu sanitarnego, a także dalsze rozwijanie  rozwiązań cyfrowych i bezdotykowych oraz prawidłową realizację obowiązków informacyjnych.  Ponadto nasi podróżni i klienci wykazali większe niż dotychczas zainteresowanie zdalnym zakupem biletów oraz dalszą cyfryzacją rozwiązań i usług dostępnych na dworcach, co  stwarza dodatkowe możliwości rozwoju oferty usług dodatkowych PKP S.A. w zakresie parkingów czy car-sharingu.

Kluczowe znaczenie będzie miało teraz to, w jakim tempie podróżni wrócą do podróżowania koleją…

Wraz z ustabilizowaniem się sytuacji pandemicznej obserwujemy powrót klientów do podróżowania koleją, a co za tym idzie na dworce kolejowe. Dane o liczbie pasażerów transportu kolejowego za lipiec nie są jeszcze dostępne, ale jesteśmy przekonani, że liczba pasażerów będzie zbliżona do tej z analogicznego okresu w 2019 roku. Dobrym prognostykiem są dane za czerwiec bieżącego roku.  

Rozmawiał: Radosław Rybiński