Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Intersport wychodzi na prostą z najlepszym wynikiem od 5 lat

Według wstępnych szacunków w I półroczu roku obrotowego 2021/2022, Intersport wypracował zysk brutto na poziomie 623 tys. zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku była strata brutto na poziomie 6.584 tys. zł. Uzyskany szacunkowy wynik za pierwsze półrocze jest najlepszym od 5 lat.

Według wstępnych szacunków w II kwartale roku obrotowego 2021/22 tj. od 1 lipca do 30 września 2021 r. Intersport znacznie poprawi r/r wynik osiągając zysk brutto na poziomie 1.872 tys. zł (było: strata brutto: 2.702 tys. zł).

Wszystkie parametry w górę

W II kwartale roku obrotowego 2021/2022 Intersport:

• odnotował łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 56.167 tys. zł, czyli o 20,3% wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 46.680 tys. zł);

• wypracował masę marży 20.642 tys. zł, czyli wyższą o 31,1% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 15.740 tys. zł);

• w ujęciu r/r poprawił o 4.388 tys. zł wynik EBITDA, który wyniósł obecnie 2.001 tys. zł, zaś w analogicznym okresie ubiegłego roku był na poziomie -2.387 tys. zł;

• osiągnęł wzrost o 48% dynamiki sprzedaży za pośrednictwem kanału eCommerce, który stanowił 11% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej.

Dobre pierwsze poółrocze

Narastająco w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. tj. w I półroczu roku obrotowego 2021/2022,  osiągnięto łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 106.474 tys. zł, czyli o 30% wyższe w stosunku do analogicznego okresu (było: 81.913 tys. zł) i wypracowano masę marży 35.552 tys. zł, czyli wyższą o 51,1% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 23.525 tys. zł). Dynamika obrotów za pośrednictwem kanału eCommerce wzrosła w tym okresie o 28,4% i stanowiła 15% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej.

Według wstępnych szacunków w I półroczu roku obrotowego 2021/2022, Intersport wypracował zysk brutto na poziomie 623 tys. zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku Spółka osiągnęła stratę brutto na poziomie 6.584 tys. zł. Uzyskany wynik za pierwsze półrocze jest najlepszym od 5 lat.

Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy. Publikacja ostatecznego raportu finansowego za I półrocze roku obrotowego 2021/2022 planowana jest 27 grudnia 2021 r. po weryfikacji danych przez biegłego rewidenta.