Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

ZPPHiU: Koszty szybują, rentowność pikuje

ZPPHiU zwraca uwagę, że firmy handlowo-usługowe odnotowują znaczne spadki rentowności wynikające przede wszystkim z rosnących kosztów utrzymania biznesu. Widzą ratunek i wsparcie między innymi w solidarnym podejściu do kosztów ze strony centrów handlowych.

– Naturalnie porównujemy dzisiejszą sytuację, w tym obroty i koszty do roku 2019, kiedy rynek był stabilny. Obecnie nasze obroty w najlepszych momentach co najwyżej dorównują tym sprzed pandemii jednak w większości nie wróciły do wcześniejszych poziomów. Tymczasem lista kosztów, które poszybowały w górę i nadal rosną jest bardzo długa – relacjonuje Marcin Ochnik, Prezes Zarządu Ochnik S.A., członek Zarządu ZPPHiU.

Według ZPPHiU fakt, że pandemia drastycznie wpłynęła na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych jest oczywisty. Dotyczy to w dużej mierze rodzimego sektora handlu i usług. Od półtora roku polscy pracodawcy zmagają się z wyzwaniami nowej rzeczywistości a dynamika zmian zaskakuje ich z każdym miesiącem. Straty wynikające z półrocznego wstrzymania handlu w centrach handlowych nie zostały odrobione a perspektywy są pesymistyczne – zaznacza ZPPHiU.

– Ranking obrotów przeprowadzany przez ZPPHiU wśród zrzeszonych podmiotów wykazuje, że w listopadzie, pomimo promocji związanych z Black Friday spadek w stosunku do 2019 roku jest obecnie dwucyfrowy – alarmuje Marcin Ochnik.

Porównując rentowność dziesięciu miesięcy 2021 roku jest ona znacznie niższa niż miało to miejsce w 2019 r. – potwierdza Zarząd ZPPHiU.

Zarząd ZPPHiU wskazuje podstawowe czynniki wpływające na spadek rentowności:

⦁ Energia
Podwyżki cen energii windują automatycznie wzrost cen kolejnych pozycji w budżecie każdego przedsiębiorstwa. W tym zakresie trudno liczyć na poprawę sytuacji – energia tanieć nie będzie.

⦁ Usługi
Przedsiębiorcy korzystający z przestrzeni handlowej w centrach ponoszą wyższe koszty wszystkich usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

⦁ Czynsze
Należy odnotować, że w kwestii rozliczeń z centrami handlowymi nastąpiła dwukrotna indeksacja czynszów czyli podniesienie ich o poziom inflacji, co spowodowało wzrost tej pozycji kosztowej o około 6%. Z uwagi na utrzymującą się wysoką inflację należy założyć oczekiwanie właścicieli centrów handlowych kolejnych wzrostów czynszów.

⦁ Kursy walut
Osłabienie pozycji złotego przekłada się na podniesienie wysokości czynszów o kolejne 10%. Większość rozliczeń między podmiotami korzystającymi i udostepniającymi przestrzeń w galeriach odbywa się bowiem w obcych walutach.

⦁ Wynagrodzenia
Istotnie wyższym obciążeniem są koszty wynagrodzeń, wzrost płacy minimalnej w oczywisty sposób podnosi koszty pracodawców – te są około 15-20% wyższe niż dwa lata temu.

⦁ Konieczne inwestycje
W skutek pandemii i zamknięcia handlu stacjonarnego nastąpił gwałtowny rozwój kanałów e-commerce co z kolei wymusiło znaczące inwestycje w nową infrastrukturę i rozwój tej gałęzi sprzedaży.

⦁ Transport i logistyka
Kosztowne są też operacje logistyczne, które nie ograniczają się jedynie do firm kurierskich (a te wraz z cenami transportu na całym świecie gwałtownie rosną). Istotny jest proces obsługi zwrotów czy pakowania.

Zarząd ZPPHiU wskazuje równe rozłożenie ryzyk biznesowych i kosztów wspólnych pomiędzy centra handlowe a przedsiębiorców korzystających z przestrzeni w galeriach jako kierunek, w którym powinna zmierzać branża, by utrzymać stabilność całego ekosystemu. W obliczu wyzwań makroekonomicznych implementacja takiego podejścia jest konieczna i pilna.

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług zrzesza ponad 150 firm, w których zatrudnienie znajduje ponad 200 tysięcy pracowników. Listę firm członkowskich, postulaty, aktualne informacje o działaniach podejmowanych przez ZPPHiU i wszelkich aktywnościach, także medialnych, jego przedstawicieli można znaleźć na stronie: https://zpphiu.pl/.