Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

W roku 2025 eobuwie.pl ma ma być głównym źródłem przychodów Grupy CCC

Strategia CCC do 2025 r. zakłada, że udział poszczególnych szyldów w przychodach grupy wyniesie odpowiednio: 25-30 proc. w przypadku CCC, 30-35 proc. w przypadku eobuwia.pl, 15-20 proc. Modivo, 15-20 proc. HalfPrice, a DeeZee ok. 5 proc. 

– Przez ostatnie półtora roku pandemii rynek mocno się zmienił. Wybrane trendy przyśpieszyły, a nowe zyskują na znaczeniu. Jako Grupa dobrze przepracowaliśmy ten czas i wychodzimy z tego okresu wzmocnieni. Chcemy być jednocześnie jak najlepiej przygotowani na najbliższe lata i wykorzystać wszystkie nadarzające się szanse. Dlatego przygotowaliśmy aktualizacje strategii. Dziś, rozpoczynamy kolejny etap rozwoju, budując modową platformę omnichannel – mówi Dariusz Miłek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy CCC.

– W ostatnich kilkunastu miesiącach transformacja zachowań konsumenckich znacząco przyśpieszyła. Preferencje zakupowe przesunęły się jeszcze mocniej w stronę cyfrowych kanałów sprzedaży i dziś Klienci oczekują jeszcze bardziej, nowoczesnej, szybkiej i spójnej dla różnych kanałów obsługi – mówi Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu Grupy CCC. – Nasza organizacja zawsze odważnie wprowadzała zmiany i intensywnie się rozwijała. Tak jest i  tym razem – chcemy zwielokrotnić potencjał, który dziś posiadamy. Łączymy świat online z offline i dostarczamy Klientom nowe doświadczenia zakupowe – dodaje Czyczerski.

Grupa CCC zakłada w strategii do 2025 r. trzykrotne zwiększenie przychodów grupy w stosunku do  trzeciego kwartału 2021.

eobuwie.pl lokomotywą Grupy CCC

Model biznesowy grupy CCC obejmuje pięć szyldów, z których dla każdego określone zostały w strategii zakładane poziomy udziału w przychodach do 2025 r.

CCC, które działa w omnikanałowej sprzedaży obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej, ma koncentrować się na optymalizacji i digitalizacji sieci sprzedaży, rozwoju kanałów cyfrowych, wzmacnianiu marek własnych, a udział w przychodach grupy ma stanowić 25-30 proc.

Model dla eobuwie.pl, które zajmuje się sprzedażą obuwia online w Europie Środkowo-Wschodniej, zakłada rozwijanie działalności na rynkach zagranicznych, wzmacniając mobile i konwersję oraz tworząc nowe kanały sprzedaży (marketplace). Udział w przychodach grupy ma stanowić 30-35 proc.

Rozwój Modivo i HalfPrice

Z kolei platforma modowa w Europie Środkowo-Wschodniej Modivo ma rozszerzać ofertę produktową i rozwijać bazę klientów, a jej udział ma być na poziomie 15-20 proc.

Taki sam udział w przychodach zakładany jest dla działającego na rynku off-price w Europie Środkowo-Wschodniej HalfPrice, który ma rozwijać platformę e-commerce i poszerzać ofertę produktową.

Natomiast marka modowa DeeZee będzie kontynuować ekspansję zagraniczną oraz poszerzać ofertę odzieżową. Udział w przychodach grupy ma do 2025 r. wynosić ok. 5 proc.

Strategiczne cele nowej strategii

Przedstawiając nową strategię Grupy CCC, która obejmuje horyzont roku 2025, firma określiła główne cele. Są to:

 • trzykrotne zwiększenie przychodów Grupy CCC w stosunku do okresu Q3’21 LTM,
 • osiągnięcie skonsolidowanej rentowności EBITDA (z MSSF16) powyżej 12%,
 • udział przychodów z nowych kategorii (poza obuwiem) na poziomie co najmniej 1/3,
 • udział sprzedaży z kanałów online na poziomie ponad 60% przychodów Grupy CCC (wzrost z ok. 45% w Q3’21)
 • poprawę wskaźnika NPS (Net Promoter Score) o 10 punktów dla każdego szyldu/kanału sprzedaży w Grupie CCC,
 • wskaźnik zaangażowania pracowników co najmniej 10 punktów powyżej średniej dla sektora,
 • Rating MSCI ESG na poziomie A+.

Fundament na 6 filarach

Osiągnięcie celów postawionych w nowej strategii realizowane będzie w oparciu o platformę omnichannel, której fundamenty stanowić będą:

 • Produkt. W portfolio Grupy CCC znajdują się własne marki oraz ponad 1000 brandów zewnętrznych. Całościowo oferta produktowa pokrywa potrzeby różnych grup Klientów. Spółka stawia na rozwój nowych, poza obuwiem, kategorii produktowych. W ten sposób dąży do rozwijania unikalnego ekosystemu obiegu produktów, z wykorzystaniem zarówno kanałów full-price, jak i off-price.
 • Komunikacja i baza kliencka. Budowa bazy Klientów i wykorzystanie zaawansowanej analityki to  jeden z kluczowych elementów platformy omnichannel. Działania skierowane do konsumentów opierać się będą na jeszcze większej personalizacji, z uwzględnieniem wszystkich kanałów dostępu, budowaniu wartości Klienta i zarządzaniu nią w pełnym cyklu życia.
 • Technologia. Celem Grupy jest dalszy intensywny rozwój w obszarze technologicznym. Jego filarami będą omnikanałowe doświadczenie Klienta, nowoczesne sklepy wyposażone w  rozwiązania cyfrowe, robotyzacja i innowacje.
 • Łańcuch dostaw. Nowoczesna logistyka i łańcuch dostaw pozostają przewagą konkurencyjną Grupy CCC. Spółka zamierza wykorzystać pełnię potencjału w tym zakresie dzięki holistycznemu spojrzeniu end-to-end, nowym kierunkom i dywersyfikacji dostaw, rozwojowi logistyki e- commerce oraz pełnej integracji zapasu sklepowego i magazynowego.
 • Zrównoważony rozwój. Dynamiczne zmiany w Grupie w dalszym ciągu odbywać się będą z  uwzględnieniem odpowiedzialności za Klientów, pracowników, społeczeństwo i środowisko. Ekologiczne kolekcje, redukcja emisji scope 1-3, równość i różnorodność w miejscu pracy, a także przestrzeganie najwyższych standardów przez partnerów biznesowych to cele uwzględnione w  nowej strategii Spółki.
 • Kultura i ludzie. Proces realizacji planów i ambicji Grupy wspierać będzie kultura organizacyjna Grupy CCC. Opiera się ona na takich wartościach jak: koncentracja na kliencie, przedsiębiorczość i  zespołowość. Cele strategiczne Spółki w tym obszarze to wzrost o 10 pkt. wskaźnika NPS we  wszystkich szyldach Grupy, trzykrotnie większy zespół FashionTech oraz wyższy poziom zaangażowania pracowników (+10 p.p. powyżej średniej dla branży)

– Motto naszej strategii to Everything fashion, Omnichannel Platform. To podkreśla, że wypływamy na szersze wody, na większy rynek. Obok obuwia będziemy bardzo mocno rozwijać odzież i inne modowe kategorie, bo  mamy Klientów, zasoby i umiejętności do tego. „Omnichannel platform” oznacza, że łatwo dodajemy nowe kategorie, marki i produkty, dla różnych segmentów klienckich i z różnych półek cenowych. Oznacza też, że  jesteśmy wszędzie tam, gdzie Klient nas może potrzebować – bo jesteśmy mocni i w sklepach, i w świecie cyfrowym. Mamy dość unikalny, silny model biznesowy, a szanse po pandemii na zdobycie większego udziału w  rynku są ogromne – mówi Karol Półtorak, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Grupy CCC.