Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Kaufland reaguje na karę nałożoną przez UOKiK

Podstawą funkcjonowania Kaufland Polska jest działalność zgodna z prawem. Nasza firma od 20 lat skupia się na dostarczaniu klientom towarów najwyższej jakości. Z dużą uwagą podchodzimy również do budowania dobrych relacji z naszymi partnerami biznesowymi, a podczas współpracy kierujemy się zasadą wzajemnego zaufania i szacunku – czytamy w oświadczeniu Kaufland Polska.

3 stycznia 2022 roku UOKiK nałożył na Kaufland dwie kary w łącznej wysokości 140 mln zł. Pisaliśmy o tym TUTAJ

W związku z decyzją UOKiK Kaufland wydał oświadczenie, w którym czytamy:

„Od samego początku w obu postępowaniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta wykazywaliśmy pełną wolę współpracy i chęć wypracowania porozumienia. Jesteśmy przekonani, że nasze działania odpowiadały obowiązującym przepisom, jednak ze względów ostrożnościowych dopasowaliśmy je do uwag podnoszonych przez Urząd. Do dnia 3 stycznia 2022 roku do naszej sieci nie wpłynęły oficjalne decyzje wydane przez Prezesa UOKIK. Do zarzutów przedstawionych przez w/w Urząd będziemy mogli odnieść się po otrzymaniu i analizie wydanych decyzji.

Odnosząc się do decyzji za błędne oznakowanie warzyw krajem pochodzenia podkreślamy, że priorytetowo traktujemy transparentność i rzetelność informacji udzielanych klientom. Aby ograniczyć ryzyko błędu w oznaczeniach kraju pochodzenia warzyw i owoców, wdrożyliśmy rozwiązanie, które wykracza poza praktyki przyjęte w branży – elektroniczne etykiety cenowe. Tym samym informacje o cenie i pochodzeniu produktów są regularnie i automatycznie aktualizowane w naszych sklepach.

Ponadto wdrożyliśmy szereg wytycznych i procedur, które mają zagwarantować prawidłowość udzielanych informacji. Zgodnie z polityką firmy wszystkie oznaczenia podlegają regularnej kontroli zarówno pracowników sklepów, Działu Rewizji sieci Kaufland, jak i niezależnych firm zewnętrznych, którym zlecamy audyt naszych placówek.

Kontrola, na podstawie której został sformułowany zarzut, wskazała marginalny odsetek niedopatrzeń w kontekście całego szerokiego asortymentu warzyw i owoców dostępnych w sklepach sieci.

W trakcie postępowania zaproponowaliśmy także implementację określonych rozwiązań, których beneficjentami byliby klienci lub placówki edukacyjne. Żadna z propozycji nie została jednak zaakceptowana przez Urząd.”