Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

W zamkniętym obiegu Lidl Polska redukuje plastik

Lidl Polska konsekwentnie realizuje wizję „Mniej plastiku – obieg zamknięty”, angażując się szczególnie w zbiórkę, segregację i recykling odpadów oraz realizując strategię REset Plastic. Lidl Polska poddał się analizie WWF Polska – podejmowane przez sieć działania zostały wysoko ocenione przez ekspertów.

W branży detalicznej wykorzystanie zasobów w postaci materiałów transportowych i opakowań jest koniecznie, aby w bezpieczny sposób zapewnić klientom dostęp do artykułów spożywczych i przemysłowych. Jednak podmioty wprowadzające do obiegu plastik, ponoszą również odpowiedzialność za jego dalsze wykorzystanie. Sieć Lidl Polska jest tego świadoma, dlatego od wielu lat angażuje się w zbiórkę, segregację i recykling takich zasobów. Firma konsekwentnie realizuje wizję „Mniej plastiku – obieg zamknięty” i w ramach strategii REset Plastic zobowiązała się do zmniejszenia zużycia plastiku do 20% do 2025 roku oraz do wytwarzania 100% opakowań marek własnych w formie maksymalnie możliwej do recyklingu. Lidl do 2025 roku zamierza wykorzystywać średnio 25% recyklatów w plastikowych opakowaniach produktów marek własnych.

Działania Lidl Polska poddane ocenie przez WWF Polska

Realizacja zobowiązań Lidl Polska mające na celu eliminację plastiku zostały sprawdzone przez Fundację WWF Polska, która za pomocą narzędzia Plastic Scorecard for Business Assessment przeprowadziła ocenę zarządzania odpadami z tworzyw sztucznych w Lidl Polska. Narzędzie to umożliwia dogłębną analizę celów strategicznych firmy w zakresie opakowań z tworzyw sztucznych, praktyk związanych z opakowaniami, ich projektowaniem i oznakowaniem, działań zwiększających świadomość dostawców, pracowników i konsumentów na temat opakowań oraz zaangażowanie branżowe a także międzysektorowe firmy mające na celu zminimalizowanie problemów środowiskowych związanych z tworzywami sztucznymi. Lidl Polska zdobył maksymalną liczbę możliwych punktów w kategoriach: Strategia, zobowiązania i polityka firmy oraz Szkolenia Pracowników i Zaangażowanie międzysektorowe.

R E K L A M A

– Problem zanieczyszczenia środowiska plastikiem nadal się powiększa, dlatego powinniśmy podjąć znaczące i systemowe działania w celu jego rozwiązania. Przedsiębiorstwa stanowią jeden z najważniejszych elementów kompleksowego działania, dlatego doceniamy prośrodowiskowe postępowanie Lidl Polska oraz strategię redukującą zużycie plastiku – REset Plastic. Razem z usprawnieniami wprowadzanymi do systemów gospodarowania odpadami i większą świadomością obywateli, zaangażowanie sektora prywatnego może sprawić, że problem zanieczyszczenia plastikiem znacznie się zmniejszy – komentuje Ewa Chodkiewicz, Kierowniczka Zespołu Zrównoważonego Rozwoju WWF Polska i ekspertka w dziedzinie gospodarki cyrkularnej

Redukcja zużycia plastiku o 17 %

Lidl Polska wprowadził już szereg wartościowych rozwiązań dotyczących gospodarki odpadami i cieszymy się, że sieć nadal będzie podnosić poprzeczkę. Mamy nadzieję, że inne firmy pójdą w jej ślady! W toku analizowania działań podejmowanych przez Lidl Polska Fundacja WWF Polska przyznała, że sieć zarządza tematem odpadów w sposób kompleksowy i zgodnie z wytycznymi strategii REset Plastic. Ponadto sieć dąży do maksymalnego odzysku odpadów w trakcie całej swojej działalności – zarówno w biurach, magazynach jak i sklepach. Lidl Polska edukuje także klientów na temat prawidłowej segregacji odpadów – na wybranych opakowaniach produktów marek własnych są zamieszczane instrukcje, gdzie należy wyrzucić dany materiał. Grupa Schwarz, której częścią jest sieć Lidl Polska, czyni duże postępy w zakresie realizacji swoich ambitnych celów. Liczne, zrównoważone działania optymalizacyjne przyczyniły się do ograniczenia używania plastiku w Lidl Polska średnio o 17% – dzięki m.in. części BIO owoców i warzyw znakowanych naturalnym światłem czy dostępnych w ofercie woreczków wielokrotnego użytku.

W asortymencie Lidl Polska znajdują się produkty w opakowaniach wytworzonych w 100% z materiału z recyklingu, np. woda marki Saguaro, biodegradowalne chusteczki dla dzieci Lupilu oraz kosmetyki bez mikroplastiku. Już teraz w Lidl Polska większość artykułów na dziale warzywa i owoce nie posiada opakowań.