Rejestracja na SCF 2023 Fall!
Dołącz do 1200 uczestników

PARTNERZY PORTALU

Metro Properties
Metro Properties

PARTNERZY PORTALU

Metro Properties
Metro Properties

EPP: wyjście z giełd i zmiany w portfelu

8 marca 2022 roku EPP zostało wycofane z giełd w Johannesburgu i Luksemburgu przy poparciu zdecydowanej większości akcjonariuszy firmy. Właścicielem EPP został Redefine Properties, drugi największy fundusz inwestujący w nieruchomości (REIT), notowany na giełdzie w Johannesburgu. Doszło także do zmian w portfelu obiektów należących do firmy. EPP dokonało sprzedaży części aktywów ze swojego portfela poprzez utworzenie dwóch spółek joint venture oraz podpisało przedwstępne umowy sprzedaży projektów Towarowa 22 oraz Power Park Opole. 

Na decyzję spółki o wycofaniu akcji z obrotu giełdowego oraz reorganizacji portfela w formie sprzedaży istotnej części aktywów wpłynęła przede wszystkim trwająca dwa lata pandemia i związane z nią czasowe ograniczenia działalności, które były szczególnie dotkliwe dla branży centrów handlowych w Polsce. Wprowadzone specustawą regulacje zwalniające najemców centrów handlowych z obowiązku regulowania czynszów oraz opłat eksploatacyjnych w okresach lockdownów wywarły wpływ na sytuację finansową firmy. Przychody z tytułu czynszów zostały znacząco zredukowane, a w tym samym czasie narosły zobowiązania kredytowe, które spółka musi uregulować.

Nasi akcjonariusze zdecydowaną większością głosów poparli propozycję wycofania EPP z obrotu giełdowego i reorganizacji portfela spółki. Nie była to łatwa decyzja, jednak w obecnej sytuacji te działania były nieuniknione. Zaproponowane zmiany w portfelu pozwoliły pozyskać nam środki na spłatę zobowiązań kredytowych, a jednocześnie utrzymać w naszych rękach zarządzanie wszystkimi dotychczasowymi projektami, dzięki czemu skład naszego zespołu oraz pozycja rynkowa nie uległy zmianie – podsumował Tomasz Trzósło, prezes zarządu EPP.

EPP_Tomasz Trzósło

Podjęte działania wzmacniają kondycję finansową firmy i pozwalają spłacić część zobowiązań wynikających z umów kredytowych, co pozytywnie wpłynie na wskaźniki zadłużenia. Tak zabezpieczeni możemy w pełni koncentrować się na pracy operacyjnej w naszym portfelu nieruchomości i stabilnie rozwijać się w przyszłości – powiedział Jacek Bagiński, wiceprezes ds. finansowych EPP.

EPP_Jacek Bagiński

W ramach reorganizacji EPP zawarło przedwstępne umowy sprzedaży projektów Towarowa 22 oraz Power Park Opole, a także sprzedało około 50% udziałów w części posiadanego portfela, tworząc dwie spółki joint venture: Horse JV oraz Community Properties JV. Pierwsza obejmuje dziewięć centrów handlowych M1 i dwa parki handlowe. Druga pokrywa jedenaście obiektów handlowych i trzy kompleksy biurowe. W ramach utworzonych JV EPP odpowiada za całokształt opieki nad wszystkimi nieruchomościami wchodzącymi w skład tych spółek, w tym zarządzanie, wynajem czy finansowanie obiektów. Po sfinalizowaniu transakcji sprzedaży Towarowej 22 i Power Parku Opole, poza spółkami JV, właścicielsko w całości w rękach EPP pozostanie sześć centrów i parków handlowych: Galeria Echo, Pasaż Grunwaldzki, Galaxy, King Cross Marcelin, Outlet Park Szczecin i Power Park Olsztyn. EPP pozostaje więc największym zarządcą centrów handlowych w Polsce pod względem powierzchni najmu. 

SCF MAGAZINE

Czasopismo rynku retail

Zobacz

Codzienny newsletter

Rejestracja

Targi centrów handlowych

Weź udział