Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Redan rozwija usługi logistyczne dla zewnętrznych odbiorców

Wyniki Redan w 2021 roku uległy wyraźnej poprawie. Wartość wolumenu marży handlowej na sprzedaży wzrosła o 36% w ujęciu r./r. Przy wzroście kosztów o 14% zaowocowało to poprawą wyniku na sprzedaży o 1,3 mln zł, choć nadal był on ujemny.

W minionym roku Redan rozpoczął świadczenie usług logistycznych dla zewnętrznych odbiorców na zasadzie operatora logistycznego dla operacji związanych z obsługą zamówień z e-commerce. Spółka zamierza rozwijać skalę działania w tym zakresie i pozyskiwać kolejnych klientów. W kolejnych latach ich znaczenie będzie szybko i znacząco rosnąć.

– W minionym roku systematycznie poprawialiśmy efektywność operacyjną mimo nadal utrzymującej się trudnej sytuacji w branży odzieżowej. Mieliśmy do czynienia z dwoma ograniczeniami handlu w styczniu i na przełomie marca oraz kwietnia, a także jesienią z kolejną falą zachorowań na COVID-19. Jednak w porównaniu do roku poprzedniego wyraźnie zmieniło się nastawienie klientów do ryzyka zachorowania na COVID-19, a tym samym wzrosła gotowość do dokonywania zakupów zarówno online, jak i w działających sklepach nie objętych zakazem handlu. Dzięki temu, a także w rezultacie zmian wprowadzonych do zasad współpracy z grupą kapitałową Top Secret wyniki Redan uległy wyraźnej poprawie w porównaniu do roku poprzedniego – mówi Bogusz Kruszyński, Prezes Redan S.A.

Redan poprawia wyniki sprzedaży

Redan w 2021 r. osiągnął 96,6 mln zł obrotów, co oznacza wzrost o 14% w ujęciu r./r. (dla zapewnienia większej porównywalności wyników pominięty został odpis w wysokości 7,7 mln zł dokonany we wrześniu 2020 r. na nieopłaconą sprzedaż do Top Secret w związku z otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego tej spółki; bez pominięcia tego odpisu dynamika wzrostu sprzedaży wyniosłaby 26%). Wartość wolumenu marży handlowej na sprzedaży zwiększyła się o 36% do blisko 14 mln zł. Przy wzroście kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu o 14% wpłynęło to na poprawę wyniku na sprzedaży o 1,3 mln zł, choć nadal był on ujemny i wyniósł ‑5,2 mln zł. Na tym samym poziomie wykazany został również wynik operacyjny (EBIT), który był jednocześnie o 2,2 mln zł lepszy niż uzyskany rok wcześniej.

Pomimo sprzedaży udziałów w Top Secret Sp. z o.o. w sierpniu 2020 r. operacje związane z biznesem marki Top Secret prowadzone w Polsce były i nadal pozostaną podstawowym zakresem działalności Redan. W 2021 r. zapewniały one 88% przychodów ze sprzedaży oraz 89% wypracowanej marży handlowej (wraz z przychodami z tytułu usług). Niezależnie od tej współpracy Redan rozwija sprzedaż zagraniczną marki Top Secret. W 2021 wzrosła ona o 44% (tj. 2,8 mln zł). Na tej działalności Redan uzyskuje wyższą marżę handlową przy niskim ryzyku należności i relatywnie niskich kosztach jej prowadzenia. Dlatego w kolejnych okresach będzie kładziony intensywny nacisk na rozwój skali sprzedaży zagranicznej.

W 2021 r. Redan rozpoczął świadczenie usług logistycznych dla zewnętrznych odbiorców na zasadzie zewnętrznego operatora logistycznego dla operacji związanych z obsługą zamówień z e-commerce. Pierwsze przychody zostały zrealizowane we wrześniu ub.r., dlatego ich udział w sprzedaży jest na razie niewielki. Spółka zamierza rozwijać skalę działania w tym zakresie i pozyskiwać nowych klientów. W kolejnych latach znaczenie tej części biznesu powinno szybko i znacząco rosnąć.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

– Operacje związane z obsługą marki Top Secret w Polsce w najbliższych dwóch latach nadal będą dla nas podstawowym biznesem. Istotnym elementem naszej strategii jest natomiast poszukiwanie działań dywersyfikujących zależność od biznesu tego brandu. Chcemy wykorzystać posiadane kompetencje w zakresie prowadzenia usług logistycznych obejmujące m.in. transport międzynarodowy, odprawy celne, kompletacje i realizacje wysyłek towarów, prowadząc takie działania dla nowych partnerów biznesowych. Podobnie w zakresie sprzedaży zagranicznej zamierzamy poszerzać zakres działania. Dotychczas przedmiotem obrotu były wyłącznie towary Top Secret. Obecnie podejmujemy działania, aby wprowadzić do tego kanału także sprzedaż towarów innych dostawców. Oczekujemy pierwszych transakcji tego rodzaju w 2022 r. Z pewnością początkowo ich znaczenie nie będzie duże, ale w każdym kolejnym roku ich udział powinien się zwiększać. Dzięki tym obu obszarom zmian – usług logistycznych oraz wprowadzaniu do sprzedaży także innych towarów niż pod marką „Top Secret” – zależność Redan od tego brandu będzie maleć – dodał Bogusz Kruszyński.