Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

W roku 2024 Redan ostatecznie zakończy działalność handlową

– Sfinalizowanie transakcji sprzedaży prawa do znaków towarowych „Top Secret” i „DryWash”. spowoduje zakończenie prowadzonej dotychczas działalności handlowej” – móBogusz Kruszyński, Prezes Redan SA.

Redan opublikował sprawozdanie finansowe za 2023 r. W tym okresie osiągnął 67,4 mln zł przychodów, ponosząc 2,3 mln zł straty netto. Spółka jest aktualnie w okresie przekształcania działalności z firmy handlowej w operatora świadczącego usługi logistyczne. Zarząd zakłada, że od 2025 roku operacje i działalność będą opierały się już praktycznie tylko na usługach logistycznych. Wyzwaniem pozostaje budowa portfela zleceniodawców, którzy pozwolą w pełni wykorzystać posiadane powierzchnie magazynowe. W tym zakresie prowadzone są intensywne prace.

Dla Redan rok 2024 będzie okresem przejściowym. Celem jest zakończenie działalności w zakresie handlu odzieżą i skoncentrowanie się na świadczeniu usług logistycznych.

– Redan posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji takich operacji logistycznych jak: kompletacje i realizacje wysyłek towarów B2C jak i B2B oraz obsługa zwrotów. Jesteśmy w tym zakresie sprawni i efektywni. Obecnie realizujemy usługi już dla kilkunastu klientów, a z kolejnymi jesteśmy w trakcie zaawansowanych rozmów. Cały czas intensywnie pracujemy w tym zakresie, z optymizmem patrząc w przyszłość – powiedział Dariusz Młodziński, Członek Zarządu Redan SA.

Proces przekształcenia działalności jest następstwem rozpoczętego jesienią 2021 r. świadczenia usług logistycznych dla zewnętrznych odbiorców na zasadzie operatora logistycznego do obsługi zamówień e-commerce. Pozwoli także na wyeliminowanie istotnego czynnika ryzyka dla Redan wynikającego dotychczas z uzależnienia od trudnego biznesu marki „Top Secret”.

Elementem procesu transformacji jest zawarta przez Redan pod koniec ubiegłego roku umowa warunkowa z firmą Greenpoint dotycząca m.in. sprzedaży prawa do znaków towarowych „Top Secret” i „DryWash”.

– Sfinalizowanie tej transakcji spowoduje zakończenie prowadzonej dotychczas działalności handlowej. Jest więc ona kluczowa dla wdrożenia nowej strategii. Część wpływów uzyskanych za sprzedaż znaków towarowych przeznaczymy na spłatę kredytu bankowego. Z Greenpoint zamierzamy jednocześnie zawrzeć umowę na dalszą obsługę logistyczną biznesu marki „Top Secret”, co idealnie wpisuje się w nową strategię spółki – podkreślił Bogusz Kruszyński, Prezes Redan SA.

Redan w 2023 r. uzyskał 67,4 mln zł przychodów. Oznacza to 29% spadek w porównaniu z poprzednim rokiem, na co główny wpływ miała mniejsza powierzchnia obsługiwanej sieci sprzedaży. Spółka w minionym roku zanotowała 2,3 mln straty netto i jest to wynik o 3 mln gorszy w ujęciu r./r. Słabsze wyniki w znacznej mierze są również następstwem ujęcia w wyniku za miniony rok korekt będących konsekwencją planowanej transakcji sprzedaży praw do znaków towarowych „Top Secret” i „DryWash” na rzecz Greenpoint, a tym samym zmiany przedmiotu działalności.