Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Paweł Surówka, Eurocash: Rok 2022 rozpoczęliśmy bardzo dobrze

Przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte przez Grupę Eurocash w czwartym kwartale 2021 r. wyniosły 6,9 mld zł i były o ponad 9% wyższe niż rok wcześniej. W całym minionym roku sprzedaż towarów sięgnęła 26,3 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 3% r/r. Poprawę zanotowano przy tym w każdym segmencie działalności Grupy.

Wypracowana przez Grupę Eurocash EBITDA, tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację, w ostatnim kwartale ubiegłego roku wyniosła 270 mln zł, czyli o 21% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. W całym 2021 r. znormalizowana EBITDA, tj. po wyłączeniu odpisów w segmencie detalicznym, była na zbliżonym poziomie co rok wcześniej i wyniosła 782 mln zł.

– Rok 2021 okazał się niezwykle wymagający dla niezależnych detalistów, którzy są głównymi klientami Grupy Eurocash. Konsumenci, wytrąceni z codziennej rutyny przez lockdowny i pracę zdalną oraz zaniepokojeni fizycznymi i finansowymi konsekwencjami pandemii, odpowiednio dostosowali swoje zachowania zakupowe, preferując rzadsze i większe zakupy. W związku z tym obserwowaliśmy ogólne przesunięcie konsumentów z rynku niezależnego do dyskontów. Odczuliśmy to wyraźnie w sklepach własnych, gdzie wpływ pandemii nałożył się na trwającą i dłuższą niż oczekiwano integrację sklepów Mila z siecią Delikatesy Centrum. Wymagało to podjęcia trudnych decyzji, takich jak zamknięcie 50 sklepów najbardziej dotkniętych pandemią, aby skoncentrować wysiłki na rozwoju pozostałej sieci. Dlatego z ulgą obserwujemy, że decyzje te przynoszą pierwsze owoce – powiedział Paweł Surówka, prezes Grupy Eurocash.

– Co najważniejsze, obserwujemy, że częściowe przejście konsumentów ze sklepów niezależnych do dyskontów, widoczne w czasie pandemii, miało jedynie charakter tymczasowy i odwróciło się na korzyść rynku niezależnego wraz z powrotem do normalności pre-covidowej. W miarę jak zmniejszały się lockdowny, rosły wskaźniki szczepień, a ludzie powoli uczyli się żyć z wirusem, obserwowaliśmy powrót do zakupów w lokalnych sklepach niezależnych, co zaowocowało ogólnie lepszym drugim półroczem i zdecydowanie lepszym czwartym kwartałem 2021 r. Szczególnie dobrze radzili sobie nasi partnerzy franczyzowi oraz Frisco – największy supermarket internetowy w Polsce, który po raz kolejny okazał się idealnym modelem dla świata po pandemii. Odwrócenie niekorzystnego dla Grupy Eurocash trendu z pierwszego półrocza 2021 r. widać szczególnie w wynikach pierwszego kwartału br. Rok 2022 rozpoczął się dla Grupy Eurocash bardzo dobrze – sprzedaż grupy rośnie powyżej 10% rok do roku, co przekłada się na polepszenie wszystkich wskaźników biznesowych, które w dodatku sytuują się na znacznie wyższym poziomie niż w porównywalnym okresie przed pandemią – dodał Paweł Surówka.

Hurt: stabilny wzrost pomimo słabego otoczenia rynkowego w pierwszej połowie roku

Sprzedaż zewnętrzna towarów zrealizowana przez Grupę Eurocash w segmencie hurtowym w 2021 r. sięgnęła 19,25 mld zł i była o 2% wyższa niż rok wcześniej. Spadek sprzedaży w hurtowaniach Cash&Carry został zrekompensowany przez formaty Eurocash Dystrybucja (sprzedaż z dowozem do klienta) oraz Eurocash Serwis (sprzedaż papierosów i produktów impulsowych). EBITDA segmentu hurtowego w 2021 r. przekroczyła 668 mln zł, co oznacza wzrost o 6% r/r.

– Niesprzyjające otoczenie rynkowe w pierwszej połowie ubiegłego roku odczuły główne najmniejsze sklepy, w tym zrzeszone w sieci ABC, które są głównymi klientami Cash&Carry. Koniec roku przyniósł jednak mocne odbicie także w tym formacie. W rezultacie, dynamika sprzedaży like-for-like w Cash&Carry ewoluowała od spadku o ponad 12% w pierwszym kwartale do wzrostu o ponad 5% w czwartym kwartale – wskazał Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

W samym czwartym kwartale 2021 r. łączna sprzedaż zewnętrzna towarów w segmencie hurtowym wzrosła o 6% r/r i sięgnęła 4,95 mld zł, natomiast EBITDA tego segmentu wzrosła w tym okresie o ponad 12% r/r, do 191 mln zł.

Na koniec 2021 r. organizowana przez Eurocash sieć ABC liczyła 9.149 sklepów (wobec 9.317 rok wcześniej). Liczba sklepów partnerskich i franczyzowych zrzeszonych w sieciach Lewiatan, Euro Sklep, Groszek i Gama (PSD), będących klientami Eurocash Dystrybucja, wynosiła natomiast łącznie 5.570 placówek, co oznacza przyrost o 319 sklepów r/r.

Detal: mocny wzrost EBITDA w czwartym kwartale

Sprzedaż towarów zrealizowana przez Grupę Eurocash w segmencie detalicznym w 2021 r. wyniosła 6,38 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 5% r/r, natomiast w samym czwartym kwartale ubiegłego roku przekroczyła 1,76 mld zł i była aż o 14% wyższa niż rok wcześniej.

– Zgodnie z zapowiedziami, w czwartym kwartale zamknęliśmy 50 sklepów własnych, które najsłabiej radziły sobie na rynku i w których podjęte wcześniej działania naprawcze nie rokowały trwałą poprawą rezultatów. Sklepy te obniżyły ubiegłoroczny wynik EBITDA segmentu detalicznego o 15 mln zł, a odpis związany z procesem ich zamykania – o ponad 64 mln zł. Były to zdarzenia jednorazowe, które nie będą miały negatywnego wpływu na nasze wyniki w przyszłości. Już w czwartym kwartale widoczne były pozytywne efekty dokonanych zmian oraz poprawa wyników w pozostałych Delikatesach Centrum – własnych i franczyzowych. W rezultacie, znormalizowana EBITDA segmentu detalicznego w ostatnim kwartale 2021 r. wzrosła o 28% r/r do 125 mln zł. Uwzględniając dodatkowo wyniki sieci Arhelan, którą zaczęliśmy konsolidować w czwartym kwartale, łączna EBITDA segmentu sięgnęła blisko 130 mln zł – poinformował Jacek Owczarek.

W całym 2021 r. znormalizowana EBITDA segmentu detalicznego wyniosła 284 mln zł wobec 318 mln zł rok wcześniej.
Na koniec 2021 r. budowana przez Grupę Eurocash sieć małych supermarketów liczyła 1.608 sklepów, w tym 1.569 funkcjonujących pod marką Delikatesy Centrum (966 z nich to sklepy franczyzowe, a 603 to sklepy własne lub prowadzone w ramach joint venture).

Segment detaliczny Grupy Eurocash obejmuje ponadto 417 saloników prasowych Inmedio (wg stanu na 31 grudnia 2021 r.). Ich sprzedaż w minionym roku przekroczyła 486 mln zł i była o 9% wyższa niż rok wcześniej.

Projekty: ekspansja Frisco oraz Dużego Bena

Sprzedaż segmentu Projekty w 2021 r. sięgnęła 533 mln zł i była o 77% wyższa niż w 2020 r., natomiast w samym czwartym kwartale ubiegłego roku wyniosła 163 mln zł, co oznacza wzrost o 39% r/r. Zanotowane wzrosty wynikają głównie z dalszej ekspansji e-supermarketu Frisco (objętego pełną konsolidacją od czerwca 2020 r.). Po Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Krakowie, w czwartym kwartale minionego roku Frisco udostępniło swoją ofertę e-zakupów mieszkańcom Trójmiasta, Katowic, Myślenic oraz Sosnowca. Sprzedaż LFL na rynku warszawskim – pierwszym i największym z rynków działalności Frisco – wzrosła w minionym roku o 16% r/r.

Grupa Eurocash dynamicznie rozwija również sieć marketów alkoholowych Duży Ben, która na koniec 2021 r. liczyła już 204 sklepy wobec 129 rok wcześniej. Sprzedaż tej sieci w ubiegłym roku przekroczyła 250 mln zł, przy wzroście sprzedaży LFL o 11% r/r.

W związku z realizowanymi inwestycjami w innowacyjne formaty detaliczne oraz ponoszonymi kosztami wspomnianej ekspansji Frisco i sieci Duży Ben, EBITDA segmentu Projekty pozostawała ujemna: w 2021 r. wyniosła -44 mln zł wobec -33 mln zł w 2020 r.

Cyfrowa transformacja nabiera rozpędu

– Za Grupą Eurocash kolejny niezwykle trudny rok i z niecierpliwością wyczekujemy wzrostów w nadchodzących kwartałach. Co najważniejsze, pomimo wielu nowych wyzwań, Zarząd kontynuował realizację strategicznych projektów, w tym związanych z transformacją cyfrową. W rezultacie, liczba klientów korzystających z platformy eurocash.pl w 2021 r. wzrosla do ponad 32 tysięcy, a zrealizowana za jej pośrednictwem sprzedaż sięgnęła 5,6 mld zł, co odpowiada niemal 30% całkowitej sprzedaży segmentu hurtowego. Kluczowe projekty, takie jak eurocash.pl oraz Innowacyjna Platforma Handlu, będą dalej rozwijane i jestem przekonany, że okażą się fundamentalne dla osiągnięcia długoterminowego sukcesu Grupy Eurocash – podsumował prezes Paweł Surówka.

Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Eurocash

Łączne przychody ze sprzedaży Grupy Eurocash w 2021 r. sięgnęły 26,3 mld zł, co oznacza wzrost o 3,5% r/r. Skonsolidowana strata netto wyniosła 99 mln zł (wobec 49 mln zł zysku netto rok wcześniej i wobec straty netto na poziomie 165 mln zł w pierwszej połowie 2021 r.). Istotny wpływ na opublikowane wyniki finansowe miały zdarzenia jednorazowe obniżające poziom raportowanych parametrów, w tym zysku operacyjnego, EBITDA oraz zysku/straty netto, w szczególności odpisy dokonane w segmencie detalicznym (odpis związany z zamknięciem 50 sklepów własnych) oraz w segmencie Projekty z uwagi na dokonanie aktualizacji wartości prawa do użytkowania wybranych nieruchomości oraz aktywów trwałych. Łączna kwota ww. odpisów wyniosła ponad 89 mln zł.