Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Prima Moda planuje w ciągu 3 lat 3-krotny wzrost przychodów ze sprzedaży

Prima Moda w celu realizacji nowej strategii na lata 2022-2024 planuje przeprowadzić 3 emisje akcji i pozyskać z nich około 10 mln zł. Firma planuje, że do roku 2024 osiągnie 3-krotny wzrost przychodów ze sprzedaży.

Prima Moda podała, że pierwsza emisja planowana jest na kwotę około 3 mln zł, przy założeniu ceny emisyjnej 2 zł, druga na kwotę 3 mln zł przy założeniu ceny emisyjnej 3 zł i trzecia na kwotę około 4 mln zł, przy założeniu ceny emisyjnej 4 zł.

Oferta spółki planowana jest w bieżącym roku, po wypełnieniu odpowiednich wymagań formalnych, w szczególności przygotowaniu i zatwierdzeniu prospektu emisyjnego.

Strategia Prima Moda zakłada osiągnięcie 3-krotnego wzrost przychodów ze sprzedaży, 2,5-3,5x wzrostu rentowności marży brutto i EBITDA wobec 2021 roku oraz 100 proc. udział sprzedaży w kanale e-commerce, w tym 90 proc. udział sprzedaży realizowanej na rynkach poza Polską.