Prima Moda złożyła wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

Prima Moda podała, że odczuwalne do chwili obecnej skutki pandemii COVID-19 spowodowały utrzymujące się zachwiane łańcuchów dostaw, co spowoduje znaczne opóźnienia w transportach, zaś w skali mikroekonomicznej wprowadzone ograniczenia i zakazy prowadzenia działalność gospodarczej przez spółkę.

Na skutek wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego, a później epidemii, miały miejsce zdarzenia, bezpośrednio wpływające na działalność Prima Moda i jego wyniki finansowe.

“Ustawodawca kilkukrotnie zdecydował się na wprowadzenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczych w lokalach handlowych, usytuowanych w galeriach handlowych, co spowodowało istotne ograniczenie wydatków przez konsumentów i pozbawienie spółki istotnego źródła jej dochodów.” – podaje firma.

“Celem podjęcia działań restrukturyzacyjnych jest maksymalizacja przychodów, jak również minimalizacja ponoszonych kosztów. W ocenie zarządu wartość spółki jest na tyle duża, iż pozwala przyjąć, że z powodzeniem poradzi sobie z tymi problemami, korzystając z narzędzi dostępnych w ramach postępowania restrukturyzacyjnego” – czytamy w komunikacie Prima Moda.

Wejście na ścieżkę restrukturyzacji oznacza rozpoczęcie prac nad wypracowaniem porozumienia z wierzycielami. Na etapie prowadzenia postępowania spółka będzie chroniona np. przed składaniem z ich strony wniosków o ogłoszenie upadłości.

Newsletter

Codzienny newsletter profesjonalistów rynku centrów handlowych