Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

ZPPHiU: Koszty wpływają na rentowność biznesu w galeriach handlowych

ZPPHiU zwraca uwagę, że rentowność działalności firm handlowo – usługowych korzystających z przestrzeni w galeriach handlowych spada i nie widać perspektyw na zmianę trendu.

„Ponad dwa lata ograniczeń pandemii, dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza w kraju oraz dramatyczne wydarzenia związane z wojną w Ukrainie to tło prowadzenia działalności biznesowej członków ZPPHiU. Utrzymanie miejsc pracy i stabilności naszych firm są coraz trudniejsze wobec szybujących kosztów stałych” – komentuje Marcin Ochnik, Prezes Zarządu OCHNIK S.A., członek Zarządu ZPPHiU.

Fakt, że pandemia drastycznie wpłynęła na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych jest oczywisty. Kolejne ciosy dla rodzimego sektora handlu i usług zadał wybuch wojny w Ukrainie, przerwane łańcuchy dostaw, destabilizacja kursów walut, wahania dotyczące dostępności pracowników. Nie bez znaczenia jest pogarszająca się sytuacja gospodarcza w kraju, rosnąca inflacja i zmieniające się drastycznie zwyczaje oraz pesymistyczne nastroje konsumenckie. Polscy pracodawcy zmagają się z wyzwaniami nowej rzeczywistości a dynamika zmian zaskakuje ich boleśnie z każdym miesiącem.

Naturalnym jest porównywanie sytuacji dzisiejszego handlu w galeriach do stabilnego czasu sprzed pandemii. Pamiętając, że straty po pandemii nadal nie zostały odrobione, dziś odwiedzalność w centrach handlowych nadal nie dorównuje tej z 2019 roku za to lista kosztów, które poszybowały w górę i nadal rosną jest bardzo długa.

Zarząd ZPPHiU wskazuje podstawowe czynniki wpływające na spadek rentowności:

⦁ Energia
To już prawie 80%! Podwyżki cen energii windują automatycznie wzrost cen kolejnych pozycji w budżecie każdego przedsiębiorstwa. W tym zakresie trudno liczyć na poprawę sytuacji – energia tanieć nie będzie.

⦁ Czynsze
Należy odnotować, że w kwestii rozliczeń z centrami handlowymi nastąpiła dwukrotna indeksacja czynszów czyli podniesienie ich o poziom inflacji, co spowodowało wzrost tej pozycji kosztowej o około 25%. Z uwagi na gwałtownie rosnącą inflację należy założyć oczekiwanie właścicieli centrów handlowych kolejnych wzrostów czynszów.

⦁ Kursy walut
Destabilizacja kursów walut i osłabienie pozycji złotego przekłada się na podniesienie wysokości czynszów o kolejne punkty procentowe. Większość rozliczeń między podmiotami korzystającymi i udostepniającymi przestrzeń w galeriach odbywa się bowiem w obcych walutach.

⦁ Wynagrodzenia
Ludzie to w firmach największy kapitał, ale równocześnie największy koszt, o czym boleśnie przekonują się przedsiębiorcy. Istotnie wyższym obciążeniem dla firm są koszty wynagrodzeń, wzrost płacy minimalnej oraz składek ZUS w oczywisty sposób podniósł i jeszcze podniesie koszty pracodawców – te są ponad 40% wyższe niż trzy lata temu. Podwyżki wynagrodzeń miały miejsce już trzykrotnie w tak krótkim czasie.

⦁ Konieczne inwestycje
E-commerce stanowił koło ratunkowe dla przedsiębiorców i alternatywę dla handlu stacjonarnego w okresie pandemii. W skutek zamknięcia handlu stacjonarnego nastąpił gwałtowny rozwój kanałów e-commerce co z kolei wymusiło znaczące inwestycje w nową infrastrukturę i rozwój tej gałęzi sprzedaży.

⦁ Transport i logistyka
Nieodzowne w procesie Kosztowne są też operacje logistyczne, które nie ograniczają się jedynie do firm kurierskich (a te wraz z cenami transportu na całym świecie gwałtownie rosną). Istotny jest proces obsługi zwrotów czy pakowania.

⦁ Usługi
Przedsiębiorcy korzystający z przestrzeni handlowej w centrach ponoszą wyższe koszty wszystkich usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Równe rozłożenie ryzyk biznesowych i kosztów wspólnych pomiędzy centra handlowe a przedsiębiorców korzystających z przestrzeni w galeriach zarząd ZPPHiU ponownie wskazuje jako kierunek, w którym powinna zmierzać branża, by utrzymać stabilność całego ekosystemu. W obliczu wyzwań makroekonomicznych zastosowanie takiego podejścia jest konieczne i pilne.

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług zrzesza ponad 150 firm, w których zatrudnienie znajduje ponad 200 tysięcy pracowników. Listę firm członkowskich, postulaty, aktualne informacje o działaniach podejmowanych przez ZPPHiU i wszelkich aktywnościach, także medialnych, jego przedstawicieli można znaleźć na stronie: https://zpphiu.pl/.