Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Grupa Eurocash podsumowuje rok 2021 w raporcie niefinansowym

W 2021 r. Grupa Eurocash współpracowała z ponad 89 tys. klientów i zatrudniała blisko 20 tys. pracowników*. Równie znaczące, co skala działalności Grupy, było jej wsparcie dla polskiej przedsiębiorczości, edukacji branżowej, a także inicjatywy mające na celu zapobieganie marnowaniu żywności. Odpowiedzialność to jednak nie tylko zaplanowane działania – to także sprawne reagowanie na to, co aktualnie dzieje się w otoczeniu. W raporcie Eurocash krótko podsumowuje także pierwsze inicjatywy pomocowe dla uchodźców z Ukrainy.

– Niezmiennie nasze działania związane z odpowiedzialnością społeczną koncentrują się na tym, żeby dla 20 tys. pracowników tworzyć jak najlepsze i jak najbezpieczniejsze miejsce pracy, a dla blisko 90 tys. Przedsiębiorców być silnym partnerem biznesowym i wpierać ich rozwój. Nasza codzienna praca skupia się na realnym wsparciu lokalnych sklepów – zarówno poprzez dostarczanie im nowoczesnych narzędzi, ułatwiających prowadzenie sklepu, negocjowanie dla nich dobrych warunków współpracy z dostawcami, jak i wyposażanie Właścicieli w najcenniejszy zasób w dzisiejszych czasach, a więc aktualną wiedzę i informacje rynkowe. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielka jest nasza odpowiedzialność społeczna, dlatego też od 2019 roku nasze działania są realizowane w ramach Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash 2020+ – mówi Paweł Surówka, Prezes Grupy Eurocash.
Grupa Eurocash działa w Polsce już od 27 lat. Przez ten czas firma stała się ważnym uczestnikiem rynku handlu i lojalnym partnerem dla ponad 89 tys. przedsiębiorców prowadzących lokalne sklepy w całym kraju. Ponadto, jak wynika z raportu, Grupa ma także swój wkład w rozwój gospodarczy i społeczny – stworzyła miejsca pracy dla ponad 34 tys. osób, a ponad 10 tys. przedsiębiorców współpracuje z nią w ramach sieci franczyzowych. Z kolei całkowita wartość pieniężna, stworzona dzięki działalności Grupy Eurocash wyniosła aż 4,1 mld zł**. Szacunkowo Grupa Eurocash, m.in. poprzez sieci handlowe z nią wspólpracujące, dociera aż do 12,5 mln gospodarstw domowych w Polsce.

Raport społecznej odpowiedzialności w pigułce

Oto kluczowe dane, które można znaleźć w raporcie społecznej odpowiedzialności Grupy Eurocash za 2021 rok***.
1. Eurocash poprzez swoje zaangażowanie i wsparcie ma realny wpływ na przedsiębiorczość właścicieli lokalnych biznesów. Jak wykazał zeszłoroczny Raport Wpływu Grupy Eurocash na przedsiębiorczość jej Klientów, procentowy udział Grupy w rozwoju współpracujących z nią przedsiębiorców wynosi aż 41,2%. Oznacza to, że w ponad 40% właściciele sklepów zorganizowanych w ramach Grupy Eurocash rozwijają swoją przedsiębiorczość właśnie dzięki jej wsparciu (podczas gdy pozostałe 58% to czynniki zewnętrzne, takie jak sytuacja gospodarcza, środowisko prawne etc.).
2. Firma podejmuje także szereg działań mających na celu ograniczenie marnowania jedzenia w całym swoim łańcuchu dostaw. Na ten moment wskaźnik żywności zmarnowanej w Eurocash wynosi 0,39% (co oznacza spadek w porównaniu do 0,40% w 2020 roku), zaś wskaźnik żywności uratowanej – 4,15%. Grupa współpracuje aż z 58 organizacjami społecznymi, którym przekazała w sumie prawie 300 ton produktów.
3. Grupa Eurocash przeciwdziała marnowaniu żywności w sklepach i wspiera w tych działaniach nie tylko swoich Klientów, ale także wszystkich lokalnych przedsiębiorców w Polsce. W ramach kampanii „Szanujemy, nie marnujemy!” Eurocash opublikował kompleksowy podręcznik na wspomniany temat, a także wyposażył przedsiębiorców w plakaty i materiały ułatwiające realizowanie działań z zakresu zapobiegania marnowaniu żywności. W kampanię włączyły się sieci: ABC, Delikatesy Centrum, Gama, Groszek, Euro Sklep, Lewiatan, abc na kołach oraz Frisco.pl.
4. Grupa Eurocash niezmiennie wspiera przedsiębiorców w poszerzaniu swojej wiedzy i rozwoju umiejętności poprzez dostarczanie im narzędzi edukacyjnych. Akademia Umiejętności Eurocash to już 148 tys. uczestników (od 2010 r.). W samym tylko 2021 r. z oferty edukacyjnej skorzystało ponad 36 tys. użytkowników. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości, jakie realizuje Grupa Eurocash, to także stypendia dla młodych w liczbie 1246, wypłacone na łączna kwotę 7,5 mln zł (od 2013 r.).
5. Grupę Eurocash tworzą ludzie. Duży nacisk w firmie kładziony jest na dobre warunki pracy i zdrowie pracowników, zapewnienie szeregu benefitów oraz na stworzenie przestrzeni do angażowania się społecznie. Już około tysiąca osób działa w wolontariacie pracowniczym.

Odpowiedzialność w obliczu kryzysu

Bycie odpowiedzialnym uczestnikiem rynku to także bieżące reagowanie na wyzwania stawiane przez otaczającą rzeczywistość i udzielanie pomocy tam, gdzie jest ona potrzebna. – Przez ostatnie dwa lata mierzyliśmy się z kryzysem zdrowotnym. Od 24 lutego, czyli od momentu, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, mierzymy się z bezprecedensowym w XXI wieku w Europie kryzysem humanitarnym. Do Polski, szukając schronienia, wjechało już prawie 3 mln obywateli Ukrainy, głównie kobiet i dzieci. Oczekiwania społeczeństwa wobec biznesu w tym czasie są bardzo wysokie i wpływają na wybory konsumentów. Jestem dumny, że mogę kierować firmą, która w obliczu takiego kryzysu reaguje błyskawicznie – dodaje Paweł Surówka.
Grupa Eurocash już 24 lutego podjęła szereg inicjatyw wspierających obywateli Ukrainy. Powołany został specjalny sztab kryzysowy, mający za zadanie: pomoc pracownikom z Ukrainy i ich rodzinom, koordynację pomocy humanitarnej oraz wsparcie pracowników Grupy, którzy zaangażowali się w działania pomocowe. Działania Grupy i sieci z nią zrzeszonych obejmowały także przekazywanie produktów spożywczych oraz pierwszej potrzeby, organizowanie zbiórek. Grupa Eurocash natychmiast dołączyła także do bojkotu produktów rosyjskich i białoruskich.