Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Monnari: Przychody porównywalne do osiągniętych w roku 2020

Grupa Kapitałowa Monnari wygenerowała w pierwszym kwartale 2022 r. obroty na poziomie 55 223 tys. zł vs. 42 284 tys. zł, co oznacza wzrost o 30,6 %, wobec pierwszego kwartału ub.r. Na tak dużej dynamice wzrostu, zaważył fakt, iż salony w centrach handlowych o pow. powyżej 2000 m2 , mogły w pierwszym kwartale 2021 r., pracować tylko przez ok. 8 tygodni.

Przychody w 2022 r. są porównywalne do poziomu roku 2020, kiedy były na poziomie 53 776 tys. zł, jednak nie osiągnęły jeszcze wartości z roku 2019, kiedy Grupa wygenerowała obroty w wysokości 58 282 tys. zł.

Wartość marży brutto wzrosła o 59 % do poziomu 29 928 tys. zł z 18 814 tys. zł w I kwartale 2021 r., co dało wzrost procentowy marży brutto na sprzedaży do wielkości 54,2 % z 44,5 % w 2021 r.
Wobec trudnej zewnętrznej sytuacji, spółki Grupy Kapitałowej dążą do redukcji kosztów funkcjonowania. Grupa odnotowała, co prawda wzrost kosztów sprzedaży i ogólnych zarządu o 14,9 %, jednak dynamika wzrostu była o połowę niższa niż wzrost przychodów. Odpowiednio w obu okresach 2022 i 2021 koszty SG&A wyniosły 30 219 tys. zł vs. 26 319
tys. zł.

Grupa Kapitałowa Monnari Trade S.A. zakończyła pierwszy kwartał 2022 roku zyskiem operacyjnym w wysokości 71,0 tys. zł vs. – 5 341 tys. zł straty w 2021 r.