Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Anna Piaskowska, Securitas: Ukryty potencjał danych monitoringu wizyjnego

Monitoring wizyjny jest obecnie jednymi z najszerzej wykorzystywanych środków mających wpływać na bezpieczeństwo obiektów. Dynamiczny rozwój technologii informatycznych, w tym opartych na sztucznej inteligencji wykorzystującej zaawansowane uczenie maszynowe (ang. machine learning) oraz uczenie głębokie (ang. deep learning) w przetwarzaniu oraz interpretacji obrazu, pozwala na „inteligentną” obserwację obszaru monitorowanego. Systemy wykorzystujące zaawansowane oprogramowanie pozwalają na automatyczną analizę rejestrowanego obrazu, generowanie alertów w przypadku zarejestrowania anomalii, autonomicznej reakcji na zdarzenia,  precyzyjne wyszukiwanie obiektów uwzględniając  wiele filtrów, szybki proces przeglądania materiału, a nawet przewidywanie określonych zdarzeń i zachowań. – pisze Anna Piaskowska, Menedżer Rozwoju Segmentu Centrów Handlowych, Securitas Polska Sp. z o.o.

W przypadku większości obiektów handlowych, zainstalowane w ramach monitoringu wizyjnego kamery, zbierają materiał wideo 24/7, jednak bez zasobów pozwalających na efektywne i kompleksowe wykorzystanie wszystkich dostępnych danych. Inteligentna analiza materiału wideo wspomaga operatorów systemu w bieżącej analizie, zwiększając prawdopodobieństwo wykrycia kluczowych szczegółów w krótkim czasie, mającym decydujące znaczenie dla umożliwienia podejmowania skutecznych interwencji przez pracowników ochrony. 

Szacuje się jednak, że przetwarzane jest jedynie do 4% danych dostępnych w systemach monitoringu. Zdecydowania większość danych jest jedynie zapisywania i przechowywana w określonym okresie czasu. Oznacza to, że dane wideo będące dostępne w zasobach monitoringu pozostają w dużej mierze nietknięte i są wykorzystywane prawie wyłącznie przez zespoły bezpieczeństwa do prowadzenia dochodzeń w zakresie bezpieczeństwa publicznego i po zdarzeniu. 

Wykorzystywana w obiektach handlowych technologia analizy wideo umożliwia uświadomienie wartości zasobów nadzoru wideo, zarówno w czasie rzeczywistym, jak i na żądanie, jednocześnie pomijając możliwość wykorzystania tych danych do długoterminowej analizy trendów czy podejmowania strategicznych decyzji operacyjnych. Agregowanie i analiza metadanych wideo w celu analizy biznesowej jest ciągle mało wykorzystywana. A to właśnie skuteczna analiza danych ma kluczowe znaczenie w poprawie wydajności operacyjnej czy zachowaniu przewagi konkurencyjnej w dynamicznym otoczeniu biznesowym.  

Narzędziem, które pozwoli w pełni wykorzystać dane z systemów monitoringu wizyjnego jest platforma BriefCam grupy Canon. Rozwiązanie służące inteligentnej analizie treści wideo, dodatkowo oparte o komponent proaktywnego wykorzystywania danych, dostępnych w systemach monitoringu wizyjnego, celem budowania przewagi konkurencyjnej. BriefCam pozwala na wykorzystanie zawartości danych monitoringu wideo w celu analizy wymiernych danych i trendów, zmierzających do lepszego zrozumienia preferencji i zachowań klientów obiektów handlowych, ich ścieżek zakupowych, czy analizy footfallu. Opiera się na przetwarzaniu dostępnych danych monitoringu wizyjnego, przekształcając zdobytą w ten sposób wiedzę, w szanse rynkowe. 

Rozwiązanie typu BriefCam może być więc wykorzystywane zarówno przez zespoły odpowiedzialne bezpieczeństwo obiektów handlowych, jak i marketingu czy komercjalizacji. Dzięki użyciu inteligentnej analizy obrazu, algorytmów sztucznej inteligencji, technologii deep learning i Big Data, monitoring wizyjny ze swoim potencjałem danych, może być już dziś narzędziem determinującym rozwój obiektów handlowych i ich konkurencyjność.