Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Douglas konsekwentnie kroczy ścieżką zrównoważonego rozwoju

Douglas stawia sobie za cel zostanie siłą napędową w zakresie zrównoważonego rozwoju w branży kosmetycznej. Jako wiodąca europejska firma sektora beauty coraz bardziej koncentruje się na produktach clean beauty oraz kosmetykach naturalnych. Dąży również do osiągnięcia neutralności klimatycznej, do końca 2025r. Pod względem różnorodności i równości płci firma jest już liderem na rynku: ponad połowa stanowisk kierowniczych w grupie jest zajmowana przez kobiety.

„Jako wiodący dostawca kosmetyków premium w Europie, jesteśmy świadomi naszej wielkiej odpowiedzialności ekologicznej i społecznej” – powiedziała Tina Müller, CEO Grupy Douglas

„Jednocześnie oczekiwania naszych klientów znacznie wzrosły: kwestie zrównoważonego rozwoju są jednym z kluczowych kryteriów zakupu, obok jakości i ceny. Dlatego naszą ambicją jest być wiodącym graczem w branży kosmetycznej pod tym względem. Jest to jeden z najwyższych priorytetów, zarówno w naszej własnej działalności, jak i we współpracy z dostawcami i partnerami biznesowymi”.

R E K L A M A

Raport na temat zrównoważonego rozwoju [ESG Report – Douglas] opublikowany dziś przez Douglas koncentruje się na czterech obszarach: Ludzie, Produkty, Planeta i Zarządzanie, w ramach których kluczowe są tematy:

• satysfakcja klienta i doświadczenie zakupowe
• różnorodność, równość i inkluzywność
• zaangażowanie pracowników
• zrównoważony asortyment, zwłaszcza w kategorii marek własnych
• redukcja emisji CO2
• efektywne gospodarowanie zasobami
• zaangażowanie managementu w ESG

W związku powyższymi kwestiami Douglas sformułował obowiązkowe, jakościowe i ilościowe, cele na najbliższe lata.

„Będziemy mierzyć się z naszymi planami i obietnicami oraz komunikować postępy w sposób konsekwentny i przejrzysty” – powiedziała Tina Müller. „Wspólnie z naszymi pracownikami, klientami i partnerami biznesowymi chcemy by zrównoważony rozwój stał się integralnym elementem w każdym obszarze naszej działalności. Od zwiększania świadomości, poprzez zmiany w postawie i zachowaniu, po konkretne działania i projekty przynoszące mocne rezultaty”.

Ponadto Douglas wyznaczył sobie cel zmniejszenia emisji CO2 we własnej działalności gospodarczej (w Zakresie 1 i 2) o co najmniej połowę do końca 2025 r. w porównaniu z 2019r. Aby stać się neutralnym dla klimatu, Douglas w 2025 r. zrekompensuje nieuniknioną emisję za pomocą wprowadzenia certyfikowanych norm. Ponadto lider rynku europejskiego w sektorze kosmetycznym zamierza zwiększyć efektywność wykorzystania materiałów. Aby oszczędzać cenne zasoby, Douglas  szuka różnych sposobów na zwiększenie w produkcji udziału materiałów pochodzących
z recyklingu, przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości odpadów wytwarzanych w firmie. Jednocześnie zamierza stworzyć system segregacji odpadów z podziałem na materiały i rodzaj utylizacji, dzięki czemu konsumenci będą wiedzieć, gdzie trafiają kolejno: szkło, papier i inne materiały przeznaczone do recyklingu.

Równie pozytywną zmianę można już zaobserwować w e-commerce. Liczba zwrotów w latach 2019-2021spadła o około 1/3, zatrzymując się na poziomie 4,4% wszystkich dostarczonych przesyłek. Dodatkowo w Niemczech, wszystkie zwrócone produkty, których nie można odsprzedać, ale nadają się do darowizny, są przekazywane organizacjom charytatywnym, takim jak „Die Tafel Düsseldorf e. V.” i „Bürgerstiftung”.

W zakresie produktowym Douglas oznacza wszystkie kosmetyki clean beauty, poprzez dedykowane etykiety. W przypadku marek własnych firma ma jasny cel – pozostanie pionierem w zakresie zrównoważonego rozwoju, poprzez swoje możliwości bezpośredniego wpływu na ich rozwój i produkcję. Wśród licznych postępów w tym obszarze wymienić można m.in.:

• niemal 100% nowych produktów marek własnych Douglas wprowadzonych na rynek od 2020 roku, jest wolna od mikroplastików
• ponad 40% produktów wprowadzonych na rynek w roku finansowym 2021/22 należy do kategorii clean beauty
• 93% produktów wprowadzonych na rynek w latach 2020/21 jest wegańskich
• 63% nowych produktów marek własnych Douglas wprowadzonych na rynek w latach 2021/22 jest zgodnych z normami FSC
• Opakowania ponad 50% nowych produktów marek własnych Douglas wprowadzonych do 2030 r. będzie wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu
• 85% marek własnych Douglas jest produkowanych w UE

„Jesteśmy dumni z tych kluczowych danych i jednocześnie jesteśmy zdeterminowani, aby utrzymać szybkie tempo w poprawie efektywności środowiskowej naszych marek własnych” – powiedziała Susanne Cornelius, CEO Douglas Brands. „Dotyczy to każdego aspektu produktu: od produkcji, poprzez składy, opakowania i utylizację. Możemy mówić o zrównoważonym rozwoju tylko wtedy, gdy przyjmiemy holistyczne podejście do sprawy. Obejmuje to także współpracę marek Douglas z Plastic Bank”. Organizacja Plastic Bank buduje etyczne ekosystemy recyklingu dla społeczności. Osoby zbierające odpady otrzymują premie za zebrany plastik, które pomagają zaspokoić podstawowe potrzeby rodzin, takie jak wyżywienie czy opłaty za edukację. W ramach współpracy Douglas będzie przekazywał do Plastic Bank składkę z każdego sprzedanego produkt z liniiDouglas  Home Spa oraz Essential.

Douglas stawia nie tylko na zrównoważony rozwój w zakresie marek własnych, ale także we współpracy ze swoimi partnerami biznesowymi. „Już teraz oczekujemy i domagamy się odpowiedniego podejścia naszych dostawców i włączamy ten temat do każdej dyskusji” – wyjaśniła Tina Müller. „Ponadto z radością obserwujemy wszystkie wysiłki producentów, w zakresie ekologii samych produktów jak i transparentności w tej kwestii. Tak efektywne podejście w zakresie zrównoważonej konsumpcji będzie ogromnym krokiem naprzód dla całej branży kosmetycznej”.

W obszarze dotyczącym pracowników, Douglas jest liderem pod wieloma względami. Różnorodność, tolerancja i wzajemny szacunek stanowią podstawowe wartości kultury korporacyjnej Douglas. Opiera się na jedności, w której wszyscy „czują się widziani, słyszani i doceniani”. Wewnętrzne motto Douglas brzmi: „Otwieramy oczy na piękno tkwiące w niepowtarzalności, poprzez które życie jest piękniejsze” („We open all eyes to the beauty of uniqueness, bring it to life and make life itself more beautiful”). Tina Müller dodaje: „Nie różnicujemy koloru skóry, pochodzenia, orientacji seksualnej ani zaimków osobowych.  Douglas postrzega siebie jako demokratyczną i inkluzywną markę, która wspiera otwarte i zróżnicowane społeczeństwo. Równe traktowanie, tolerancja i równe szanse na wszystkich poziomach zatrudnienia stanowią kluczowe wartości dla marki”.

Dla przykładu, Douglas był pierwszą firmą, która otrzymała pełny certyfikat BeyondGenderAgenda (BGA). Ponad połowa stanowisk kierowniczych w firmie zajmowana jest przez kobiety. Ponieważ satysfakcja pracowników ma dla Douglas ogromne znaczenie, jeszcze w 2022 roku, firma przygotuje pracowniczy program – Net Promoter Score (eNPS), dla całej organizacji. Równocześnie firma przywiązuje dużą wagę do szkoleń: realizowany jest program studiów dualnych na siedziba firmy, dająca maturzystom możliwość połączenia 3,5-letnich studiów licencjackich, z praktycznym doświadczeniem z różnych dziedzin.

W obszarze dotyczącym Zarządzania, kierownictwo zobowiązało się również do realizacji ambitnej strategii zrównoważonego rozwoju, która będzie wzmacniana w roku fiskalnym 2022/23, poprzez powiązanie wynagrodzeń dla kadry managerskiej z postępem w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo, w zakresie compliance, przeciwdziałaniu korupcji, przejrzystości i ochrony danych, Douglas wprowadził mechanizmy i procesy zapewniające uczciwość i zgodność z prawem. Kodeks Postępowania Douglas określa zobowiązania wobec odpowiedzialnych praktyk biznesowych dla wszystkich pracowników i partnerów biznesowych.