Wojas: Majowa sprzedaż lepsza niż rok temu

Wojas S.A. informuje, iż wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową WOJAS S.A. w maju 2022 roku wyniosła 30 124 tys. PLN i była wyższa o 2,4% w stosunku do przychodów osiągniętych w maju 2021 roku.

W okresie styczeń – maj 2022 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 113 880 tys. PLN i była wyższa o 18,5 % w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w maju 2022 roku wyniosły 20 295 tys. PLN i były wyższe o 14,4 % od przychodów osiągniętych w maju 2021 roku.

Narastająco, w okresie styczeń – maj 2022 skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 84 674 tys. zł i były wyższe o 63,2 % od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

SCF MAGAZINE

Czasopismo rynku retail

Zobacz

Codzienny newsletter

Rejestracja

Targi centrów handlowych

Weź udział