Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Marek Kaczmarek, Intersport: Omnichannel i optymalizacja sieci

To był kolejny trudny rok dla Spółki – w liście do akcjonariuszy pisze Marek Kaczmarek, Prezes Zarządu INTERSPORT. Odwiedzających Nasze sklepy w porównaniu do okresu sprzed pandemii była na poziomie ok -30%. Mimo, że liczba odwiedzających była mniejsza, to osiągane wyniki sprzedażowe były lepsze niż w poprzednich latach. Wzrost sprzedaży był spowodowany głównie przez fakt, że aktywność fizyczna, uprawianie sportów, była w czasie pandemii ogólnie dostępną formą spędzania czasu wolnego, która wytworzyła potrzeby zakupowe sprzętu i odzieży sportowej – czytamy w licie do akcjonariuszy. 

Rynek detaliczny w Polsce rozwijał się dynamicznie (powracał do normalności) do grudnia 2021 roku. W tym czasie wartość indeksu nastrojów konsumenckich w Polsce wciąż rosła. Niestety nagłe spowolnienie gospodarcze, rosnąca inflacja, stwierdzone przez Analityków Rynkowych na początku roku 2022 zmieniło trendy. Dodatkowo, bardzo negatywnym czynnikiem mającym wpływ na zachowania konsumenckie był początek wojny w Ukrainie. W związku z sytuacją społeczno – gospodarczą w kraju Indeks zaczął spadać i osiągnął najniższy poziom od ponad 15 lat. Odbiło się to również na mniejszych niż planowano przychodach przez Spółkę w 4Q roku finansowego.

Przychody

Przychody roku obrotowego 2021/2022 netto ze sprzedaży wyniosły 231.772 tys. zł i były o 48,3% wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku 2020/2021. Wpływ na wartość osiągniętych przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu miało przede wszystkim ograniczenie zakresu pandemii COVID-19 i zmiana nastrojów społecznych z tym związanych oraz skuteczna implementacja nowej strategii biznesowej opartej na wzmocnieniu: modelu omnichannel, oferty produktowej, działań operacyjnych oraz budowy nowej społeczności wokół Spółki w programie #teamINTERSPORT.

Spółka osiągnęła wyniki w poszczególnych kanałach: Sklepy stacjonarne przychody netto ze sprzedaży wyniosły  133.206 tys. zł i były o 58,6 % wyższe w stosunku do analogicznego okresu;  w kanale e-commerce przychody netto ze sprzedaży wyniosły 23.617 tys. zł i były o 19,8% wyższe w stosunku do analogicznego okresu, zaś w kanale hurtowym przychody netto ze sprzedaży wyniosły 74.949 tys. zł i były o 42,4% wyższe w stosunku do analogicznego okresu.

Struktura organizacyjna 

W ciągu całego roku finansowego 21/22 Zarząd Spółki funkcjonował w jednoosobowym składzie, tj.: Prezes Zarządu Marek Kaczmarek. Ważne zmiany jakie odnotowano w strukturze organizacyjnej to: z dniem 1 października 2021 powołano na stanowisko dyrektora sprzedaży Tomasza Dąbrowskiego, z dniem 1 marca 2022 na stanowisko dyrektora działu finansowo – księgowego został powołany Dawid Gołębiowski.

Strategia

W dniu 28 lutego 2020 roku Uchwałą Zarządu została uchwalona „STRATEGIA INTERSPORT Polska S.A. na lata 2020-2024. W obliczu aktualnych wydarzeń, głównie związanych z pandemią COVID-19 oraz spowolnieniem gospodarczym, działania Zarządu oraz kluczowych menadżerów Spółki zostały zdefiniowane w czterech kluczowych obszarach strategicznych: Finanse, Klienci, Procesy, Rozwój.

W „Finansach” – potwierdzono finansowe cele strategiczne na lata 20 – 24 zawarte w strategii uchwalonej w lutym 2020 roku. Działania w tym obszarze skupiły się wokół

1) pozyskanie finasowania (tarcza 2.0 dla dużych firm, umowa podpisana 18.03.22 pożyczka na kwotę 16,6 mln z opcją umorzenia do 75%; INTERSPORT planuje pozyskać dodatkowe finansowanie od potencjalnego nowego inwestora, w dniu 09 lipca 2021 roku zawarł umowę z podmiotem branżowym w celu udostępnienia danych do przeprowadzenia potencjalnego badania due diligence),

2) ograniczenie kosztów (poprawa rentowności kluczowych procesów, oszczędności wynikające z negocjacji czynszowych na łączną kwotę 3,64 mln PLN),

3) poprawa marżowości sprzedaży (Poprawę marży vs 2020  – o 6,8 pkt % (39,44 % na 46,20%)

4) porozumienie z dostawcami i bankami w zakresie spłaty zobowiązań (Ustalono harmonogramy spłat zobowiązań z kluczowymi Partnerami biznesowymi, co pozwoliło na przygotowanie oferty sprzedażowej do kolejnych sezonów roku 22/23.)

W „Klienci” – główne działania nakierowane były na rozwój sprzedaży omnichannel:

1) otwarcia nowych sklepów;

2) remodeling sklepów stacjonarnych do formatu 2.0 light

3) przebudowa witryny sklepu internetowego, jego głównych funkcjonalności;

4) wprowadzenie nowej strategii komunikacji z Klientem zewnętrznym (rozwój SM, reklama, ścisła współpraca z IIC, NIKE, Adidas)

„Procesy” – w tym obszarze zgodnie z planem, kluczowym zadaniem dla Spółki była rekonstrukcja i budowa środowiska informatycznego, które skutecznie będzie wspierało realizację strategii na lata 20-24’. Działania wokół tego zagadnienia skoncentrowały się głownie na przygotowaniu wdrożenia systemu ERP.  „Rozwój” – start projektu #teamINTERSPORT, który zakłada inwestycje w rozwój Pracowników Spółki oraz optymalną strukturę organizacyjną.   

Działalność operacyjna

Rok 2021/2022 to konsekwentna realizacja przez Zarząd działań zapoczątkowanych w roku poprzed-nim. Rozpoczęty w marcu 2021 roku najważniejszy proces związany z uruchomieniem nowych systemów core, czyli nowego systemu ERP oraz POS wymagał od całej organizacji wyjątkowego zaangażowania i temu zadaniu poświęcone były przeważające zasoby organizacji. Uruchomienie produkcyjne nowych systemów zaplanowane pierwotnie na listopad 2021 roku z uwagi na bezpieczeństwo operacyjne zostało przesunięte poza okres najwyższego sezonu sprzedażowego. Uruchomienie zakończyło się sukcesem – INTERSPORT przełączył obsługę procesów operacyjnych na nowy system ERP i POS z dniem 01.05.2022. Działania operacyjne w obszarze technologicznym, które zgodnie z planem uzupełniły możliwości organizacyjne Spółki i zgodnie z wcześniejszymi założeniami przyczyniły się do zmniejszenia jej długu technologicznego, to:

1) uruchomienie nowego FrontStore, który usprawnił obszar eCommerce;

2) Organizacja procedur i standardów utrzymaniowych środowiska IT w Spółce na okres przejściowy do uruchomienia nowego systemu ERP i POS;

3) Przygotowanie do elastyczniejszego i bezpieczniejszego zarządzania podstawową infrastrukturą informatyczną w oparciu o outsource części usług z tego obszaru;

4) Przebudowa zespołu IT zakończona w listopadzie 2021 –  pozyskanie nowych kompetencji umożliwiających realizację projektów informatycznych wg nowych standardów i z wykorzystaniem najnowszych technologii; 5) Uruchomienie pilotażowego projektu Click&Collect w marcu 2022 – odbiór przesyłek w salonie. Wszystkie wymienione działania potwierdziły słuszność wyznaczonego kierunku, jednocześnie wskazały zakres korekt, którym muszą zostać poddane planowane działania, aby obszar technologiczny jeszcze bardziej wsparł strategie rozwoju Spółki. Zasadnicze elementy tych zmian to jak najszybsze połączenie kanałów sprzedaży zarówno w wymiarze technologicznym jak i operacyjnym; zmiany w przyzwyczajeniach zakupowych klientów muszą być wspierane przez technologię. Zmiany te ujęte zostały w planie na rok 2022/2023.

Optymalizacja sieci

INTERSPORT Polska S.A. systematycznie wdraża w Polsce nowy koncept sklepu w formacie INTERSPORT 2.0/2.0 Light, wzbogacając jednocześnie swoje portfolio o nowe koncepty. W roku obrotowym 2021/2022 Spółka zmodernizowała sale sprzedaży zgodnie z założeniami formatu INTERSPORT 2.0 Light w 4 salonach, zlokalizowanych w topowych galeriach handlowych kraju: CH Silesia City Center w Katowicach, CH Manufaktura w Łodzi, CH Magnolia we Wrocławiu oraz CH Zakopianka Park w Krakowie.

Ponadto w ramach remodelingu utworzono w istniejącym salonie w Zakopanem (ul. Krupówki 60) ekspozycję w oparciu o standard INTERSPORT Alpin Store dedykowaną lokalizacjom umiejscowionym w górskich kurortach.

Niezależnie od powyższego w dniu 25 lutego 2022 roku otworzono nowy salon w Parku Handlowym Dekada w Olsztynie. W dniu 25 marca 2022 roku Spółka otworzyła pierwszy salon w Zielonej Górze (CH Focus) – w najnowszym koncepcie Click & Collect.

W ramach optymalizacji sieci salonów stacjonarnych oraz poprawy rentowności sprzedaży w roku obrachunkowym 2021/2022 zamknięto nierentowny salon w CH Madison w Gdańsku.