PARTNER PORTALU

PARTNER PORTALU

Intersport ma ponad 13. procentowy wzrost sprzedaży

W  pierwszym kwartale roku obrotowego 2022/2023 tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. Intersport Polska miała łączne przychody netto w wysokości 56.915 tys. zł, czyli o 13,1% wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 50.307 tys. zł)

Obroty netto w ujęciu LFL (tj. na bazie porównywalnych sklepów) w wysokości 31.653 tys. zł czyli o 30,9% wyższe w porównaniu do analogicznego okresu

Sprzedaż e-com spadła w tym okresie o 28,3% i stanowiła 11,2% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej.

Spółka osiągnęła stratę brutto na poziomie 2.899 tys. zł czyli o 132,1% wyższą w stosunku do poprzedniego roku (była: strata brutto 1.249 tys. zł).

EBITDA wyniosła minus 678 tys. zł (była: EBITDA 754 tys. zł).

Na łączne przychody ze sprzedaży wypracowane przez Spółkę w I kwartale roku obrotowego 2022/2023 wpłynęły: (zmiana strategii Spółki w zakresie polityki handlowej, (2działania dotyczące optymalizacji doboru oferty i dostawców, zmiana ekspozycji kluczowych kategorii produktowych oraz (4) prowadzenie przez Spółkę działalności przez cały okres (w analogicznym kwartale ubiegłego roku Spółka w kwietniu prowadziła działalność w ograniczonym zakresie ze względu na obostrzenia w związku z COVID-19). Nadal głównym czynnikiem sukcesu jest konsekwentna poprawa marży do poziomu 46,5% (wzrost 1,3 p.p. w odniesieniu do I kwartału roku obrotowego 2021/2022) w obu kanałach sprzedaży. Pomimo lepszych wyników sprzedażowych Spółka osiągnęła wyższą stratę spowodowaną wyższymi kosztami operacyjnymi sklepów ( m.in. pełne koszty czynszów, wyższe koszty mediów, wynagrodzeń) oraz wyższymi kosztami obsługi zadłużenia finansowego.

 

 

SCF MAGAZINE

Czasopismo rynku retail

Zobacz

Codzienny newsletter

Rejestracja

Targi centrów handlowych

Weź udział