Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

AmRest ma najwyższe w historii przychody kwartalne

Najwyższe w historii skonsolidowane przychody kwartalne na poziomie 606 mln Euro w drugim kwartale 2022 roku, co stanowi wzrost o 30,4 % rok do roku. Przychody za pierwszą połowę roku wyniosły 1,113 mln Euro, o 31,8% więcej niż w porównywalnym okresie z roku ubiegłego.   

Grupa AmRest, wiodący multibrandowy operator restauracji franczyzowych w Europie z portfolio światowych marek, kontynuuje pozytywny trend osiągając nowy rekord sprzedaży na poziomie 605,7 mln Euro w drugim kwartale 2022 roku, wzrost o 30,4% rok do roku. Po raz pierwszy w historii Grupy, przekroczona została granica 600 mln Euro przychodów kwartalnych. Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach wyniósł 123%.

Dynamika wzrostu jest nadal silnie związana  ze znoszeniem restrykcji pandemicznych w regionach, w których Grupa prowadzi swoją działalność. Wyjątkiem pozostają Chiny, gdzie wciąż obowiązują ograniczenia związane z polityką „Zero Covid”. W efekcie, skonsolidowane przychody Grupy za pierwszą połowę 2022 roku wyniosły 1,112.7 mln Euro, o 31% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Silna pozycja AmRest w sektorze QSR (restauracji z szybką obsługą), wraz ze sprawdzonym modelem biznesowym przystosowanym do nowych trendów i zachowań konsumenckich, pozwoliły osiągnąć wynik EBIDTA na poziomie 100,8 mln Euro z marżą 16,6%. Z kolei EBITDA za pierwsze półrocze wyniosła 176,1 mln Euro z marżą 15,8%, przekraczając tym samym o ponad 22 mln Euro poziomy osiągnięte w pierwszej połowie 2021 r roku (te jednak wliczały 28 mln Euro ze środków wsparcia Covid zatwierdzonych przez różne rządy). Wyłączając wkład nadzwyczajnych środków wsparcia, marża EBITDA w I półroczu 2022 roku wzrosła o 1 punkt procentowy, mimo utrzymującej się presji kosztowej.

Kapitał własny Grupy wzrósł o 3,8 % w drugim kwartale oraz o 15,8% w ostatnim roku, pomimo znaczącej utraty wartości aktywów biznesu KFC w Rosji w wysokości 52,9 mln Euro. Łączna liczba odpisów została jednak częściowo skompensowana poprzez odwrócenie odpisów na poziomie restauracji, gdzie, po raz pierwszy od początku pandemii, liczba restauracji odwracających odpisy aktualizujące wartość aktywów netto (121), przekroczyła liczbę restauracji wymagających dokonania dodatkowych odpisów aktualizujących (84), powodując tym samym odwrócenie netto na poziomie 2.3 mln Euro.

Dług netto wyniósł 433,7 mln Euro, redukując go o 196 mln Euro od początku pandemii oraz o 33,9 mln Euro w ostatnim roku. Pozycja gotówkowa wzrosła o 61 mln Euro do poziomu 240,5 mln Euro.

Według Eduardo Zamarripa, dyrektora finansowego AmRest Holdings SE,  “wyniki osiągnięte zarówno
w drugim kwartale, jak i pierwszym półroczu 2022 roku, po raz kolejny udowadniają odporność modelu biznesowego AmRest.  Dynamika sprzedaży Grupy, wzmocniona stopniowym znoszeniem ograniczeń Covid w większości regionów, w których prowadzimy działalność, dodatkowo potwierdza naszą zdolność do dostosowania się do nowych trendów konsumenckich oraz atrakcyjną ofertę, z której korzystają klienci naszych marek.  Stale pracowaliśmy nad naszym celem, by doświadczenie klienta było jeszcze przyjemniejsze i angażujące, jednocześnie wzmacniając wyniki finansowe w restauracjach.  Portfel wiodących marek,  globalna zdolność dystrybucyjna oraz w pełni zmotywowany i zaangażowany zespół, generują ogromną przewagę konkurencyjną, która pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość, mimo stojących przed nami wyzwań.  

W związku z transferem wszystkich restauracji marki Pizza Hut w Rosji do lokalnego operatora, liczba restauracji w portfolio Grupy została skorygowana. Tym samym, na koniec pierwszego półrocza 20222 roku, AmRest prowadził 2382 restauracje. Spółka sukcesywnie realizuje swój plan otwarć – w drugim kwartale otwarto 18 nowych restauracji, z kolei w pierwszym półroczu oddano do użytku 29 nowych lokali. Grupa kontynuuje realizację celu optymalizacji portfolio, koncentrując się na zyskowności oraz zarządzaniu restauracjami, regionami a także markami zgodnie z perspektywą strategiczną firmy.