Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

[KOMENTARZ] Adam Kowalski, Securitas: Inwestycje w bezpieczeństwo obiektów handlowych

Dla właścicieli i zarządców obiektów handlowych odwiedzanych co miesiąc przez tysiące klientów, bezpieczeństwo jest sprawą priorytetową. Sytuacja pandemiczna dodatkowo wymusiła zmiany zasad bezpieczeństwa sanitarnego w centrach handlowych. – pisze Adam Kowalski Dyrektor Segmentu Centrów Handlowych Securitas Polska. Firma jest partnerem targów SCF 2022 Fall. 

Poczucie bezpieczeństwa jest bardzo ważne z punktu widzenia klientów i pracowników obiektów handlowych, a jego zapewnienie w czasie przebywania w centrach handlowych w ogromnej mierze wynika z wdrożonych procedur bezpieczeństwa i integracji systemów zabezpieczeń technicznych oraz współdziałania służb wewnętrznych i zewnętrznych. Stworzenie kompleksowego systemu bezpieczeństwa z wykorzystaniem najnowszych technologii na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób i mienia, decyduje nie tylko o bezpieczeństwie tysięcy osób przebywających na terenie obiektów branży retail, ale także o bezpiecznym i przynoszącym realne zyski biznesie. 

Wzrost świadomości znaczenia bezpieczeństwa pociąga za sobą inwestycje w nowoczesne elektroniczne systemy zabezpieczeń technicznych oraz w integrację systemów przeciwpożarowych, SSWiN, kontroli dostępu czy dozoru wizyjnego. Obecnie wysoko cenione są rozwiązania wspierające optymalizację kosztów oraz uwzględniające synergię zabezpieczeń technicznych, inteligentnych rozwiązań elektronicznych i mniejszych zespołów ochrony. 

R E K L A M A
Nowa Sukcesja

Obiekty handlowe obsługiwane przez Securitas mają dedykowany tej branży zespół, który wdraża systemy PSIM (Physical Security Information Management) integrujące urządzenia bezpieczeństwa zapewniając lepszą interpretację zdarzeń oraz szybszą reakcję pracowników ochrony. System czujek rozmieszczonych w obiekcie informuje o różnych zdarzeniach – np. paleniu tytoniu, niedomkniętych drzwiach ewakuacyjnych czy braku światła. Każdy z tych sygnałów wymaga sprawdzenia. Brak integracji wydłuża czas reakcji pracowników ochrony, którzy weryfikują sygnały ręcznie na wielu niezależnych urządzeniach. To może skutkować uruchomieniem np. alarmu pożarowego, który w konsekwencji oznacza ewakuację obiektu. Pragnąc uniknąć takich sytuacji usprawniamy procesy weryfikacji zdarzeń. Tworzymy interaktywne mapy najszybszego dojścia do strefy gdzie zamontowany jest czujnik, mapy obsługujemy w urządzeniach mobilnych co znacznie ułatwia pracę zespołom ochrony. Dzięki temu nasz pracownik jest w stanie ocenić wagę sytuacji i szybko dotrzeć na miejsce zdarzenia. Najciekawsze jest to, że w systemie możemy tworzyć obraz historii zdarzeń i prognozować ich występowanie w przyszłości. 

Inną formą automatyzacji stosowaną w obiektach handlowych jest nadzór za pomocą monitoringu zewnętrznego. Angażujemy do tego celu pracowników z centrum operacyjnego zarządzania bezpieczeństwem (Securitas Operation Center). Wykorzystując kamery w obiekcie, operatorzy w centrum operacyjnych dbają o właściwe zabezpieczenie obiektu w godzinach jego zamknięcia. Takie rozwiązanie stosujemy również w biurowcach, osiedlach mieszkaniowych, ale również zakładach przemysłowych. Centra operacyjne obsługują niezbędne procesy poza godzinami otwarcia zabezpieczanych obiektów i służą wsparciem dla  patroli interwencyjnych. 

Zastosowanie nowoczesnych form zabezpieczeń technicznych pozwala na modernizację dotychczasowych systemów bezpieczeństwa. Jest to również rozwiązanie optymalne kosztowo. Model współpracy z Securitas w ramach rozwiązań pakietowych w modelu „Managed-By” tj. „Zarządzany przez”, obejmuje wiele korzyści w tym: 

  • inwestycje w sprzęt i oprogramowanie po stronie Securitas 
  • wsparcie prewencyjne i naprawcze oraz konserwację  
  • monitoring techniczny i usługi świadczone przez wyszkolony serwis techniczny
  • pełną odpowiedzialność za funkcjonalność zainstalowanych rozwiązań i uzgodnioną jakość usług 
  • gwarancja na sprzęt techniczny na cały czas trwania umowy,
  • doświadczenie i wiedzę globalnych specjalistów w zakresie zabezpieczeń technicznych  

Współpraca z Securitas rozpoczyna się od opracowania szczegółowej koncepcji ochrony opartej na analizie procesów biznesowych charakterystycznych dla danego obiektu i związanych z nimi zagrożeń. Kolejny krok to zaprojektowanie systemu bezpieczeństwa przy założeniu modernizacji i zastosowania systemów zabezpieczeń technicznych. Cały system bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie optymalnego dla klienta rozwiązania odpowiadającego jego potrzebom, ale też możliwościom finansowym. Oferowany system pozostaje otwarty, co pozwala w przyszłości na rozbudowę z wykorzystaniem infrastruktury technicznej różnych producentów. W etapie końcowym przeprowadzana jest integracja systemów Securitas z innymi systemami klienta. W całym okresie umowy system jest całkowicie zarządzany przez Securitas. Oznacza to, że to Securitas ponosi pełną odpowiedzialność za funkcjonalność zainstalowanych rozwiązań i uzgodnioną jakość usług, w tym za konserwacje i serwis techniczny. Rozwiązanie sprzedawane jest jako pełny pakiet o ustalonej miesięcznej zryczałtowanej opłacie (model OPEX).

Pakiet dedykowanych rozwiązań optymalizujący systemy bezpieczeństwa pozwala redukować koszty ochrony, systematyzuje procesy i modernizuje systemy zabezpieczeń przy jednoczesnym przeniesieniu ryzyka inwestycyjnego oraz pełnej odpowiedzialność za funkcjonalność zainstalowanych rozwiązań i uzgodnioną jakość usług na Securitas. 

Autorem komentarza jest Adam Kowalski – Dyrektor Segmentu Centrów Handlowych Securitas Polska

Od ponad 20 lat ściśle związany z branżą ochrony. Od początku kariery zawodowej jest pracownikiem Działu Operacyjnego Securitas Polska. Praktyk rynku ochrony segmentu retail, początkowo jako pracownik ochrony, potem Inspektor Nadzoru, następnie Menedżer Ochrony Fizycznej Stałej. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Segmentu Centrów Handlowych odpowiadając za wdrażanie inteligentnych systemów bezpieczeństwa oraz sprawowanie nadzoru i koordynowanie działań ochrony ponad 500 tys. mkw. dla powierzchni różnego typu obiektów handlowych na terenie Polski. Dysponuje szeroką wiedzą ekspercką z zakresu systemów bezpieczeństwa obiektów handlowych. Posiada uprawnienia Kwalifikowanego Pracownika Ochrony, jest audytorem TAPA oraz ISO 9001.