Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

OTCF analizuje ślad węglowy

Spółka OTCF liczy ślad węglowy. Zebrane dane pozwolą firmie na podjęcie działań mających realny wpływ na środowisko. Badanie śladu węglowego jest częścią strategii 4F Change. Analiza śladu węglowego została przygotowana przez Carbon Footprint Foundation na podstawie wytycznych dostarczonych przez OTCF.

Ślad węglowy jest obliczany na podstawie protokołu GHG (Greenhouse Gas Protocol) przez Carbon Footprint Foundation. Wg GHG ślad węglowy analizuje się w trzech zakresach. Pierwszy to emisje bezpośrednie – paliwo spalone we flocie (benzyna i diesel) oraz gaz ziemny używany do ogrzewania powierzchni użytkowych. Drugi zakres obejmuje zużycie energii elektrycznej i cieplnej potrzebnej do utrzymania biur oraz magazynów. Trzeci dotyczy pozostałych emisji pośrednich. Są to m.in. zużycie materiałów przy produkcji kolekcji, dojazdy pracowników do pracy, transport towarów, działalność e-commerce czy odpady związane z działalnością spółki.

– Gdy w 2020 roku tworzyliśmy strategię 4F Change, zaczęliśmy od zidentyfikowania kluczowych obszarów spółki wpływających na środowisko. Kolejnym krokiem był pomiar śladu węglowego. Pozyskujemy w ten sposób niezbędne dane, które posłużą nam do opracowania szczegółowego planu działań redukcyjnych – mówi Przemysław Feliga, ESG Project Manager.

Wyliczanie śladu węglowego to dla spółki OTCF ważny element działań środowiskowych pod kątem przygotowania strategii dekarbonizacji firmy zgodnej z celami Porozumienia Paryskiego. Dzięki analizie przygotowanej przez Carbon Footprint Foundation firma zidentyfikuje najbardziej emisyjne obszary swojej działalności.

– Analiza śladu węglowego procesów produkcyjnych i usługowych w biznesie stanowi duże wyzwanie organizacyjne i logistyczne. Raportowanie niefinansowe ESG nakłada obowiązek analityki emisyjności przedsiębiorstw we wszystkich 3 zakresach. Świadomy biznes już podejmuje konkretne działania, by transparentnie komunikować i dawać konsumentowi wybór. Fundacja od początku swojej działalności, od 2019 roku, edukuje i analizuje ślad węglowy. Dostrzegamy coraz większe potrzeby z tym związane. Rzetelna analityka śladu węglowego to budowanie długofalowych przewag konkurencyjnych na rynku dóbr i usług. Bardzo cieszy mnie fakt, że spółka OTCF podjęła wyzwanie – to inwestycja, która finalnie się opłaca wszystkim – mówi Agnieszka Rozwadowska, Prezes Zarządu Carbon Footprint Foundation.

Analiza śladu węglowego jest procesem szczegółowym. Pomoże OTCF w poszukiwaniu lepszych rozwiązań w procesach projektowania, pozyskiwania materiałów, produkcji i codziennej działalności operacyjnej. Wskaże obszary, w których wprowadzane zmiany przyniosą najlepsze rezultaty dla środowiska.