Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

PSNPH apeluje, by najemcy otrzymywali informacje o odwiedzalności w centrach handlowych

Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH) apeluje, aby najemcy otrzymywali od właścicieli lub zarządców centrów handlowych systematycznie dane odwiedzalności obiektu, w którym działają.

Jak informuje PSNPH, obecnie podawane są tylko zagregowane dane o ruchu w centrach handlowych dla całej Polski. Nikt nie zna jednak liczby klientów odwiedzających konkretną galerię handlową. Takie dane są niezbędne sklepom i punktom usługowym dla prawidłowego planowania sprzedaży i rozwoju w danej lokalizacji – czytamy w komunikacie PSNPH.

– Dostęp do danych dotyczących liczby klientów odwiedzających obiekt, w którym prowadzimy działalność, powinna być obowiązkowym i stałym elementem wzajemnych relacji oraz rozliczeń pomiędzy centrum handlowym a najemcą. Informacje te powinny być udostępniane w trybie miesięcznym. Skoro podawane są zagregowane dane – to zakładamy, że w oparciu o dane jednostkowe. To ważna informacja dla każdej lokalizacji, w której mamy sklepy czy punkty usługowe. Taka analiza jest niezbędna dla planowania asortymentu, zatrudnienia, dalszego rozwoju czy promocji. Nie rozumiemy, dlaczego właściciele lub zarządcy galerii handlowych odmawiają przekazywania nam takich danych. Czy to oznacza, że te dane są niepokojące? A może dane zagregowane nie są rzeczywistym odzwierciedleniem ruchu w centrach handlowych? Nie wiemy też jaki jest sposób pomiaru tych danych? Jaka jest stosowana metodologia? To pytania, na które nikt nam nie odpowiada – mówi Katarzyna Marczuk, rzecznik Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH).

Jak informuje PSNPH, w ostatnim czasie właściciele centrów handlowych forsują nowe umowy dla najemców, które zwiększają czynsz w oparciu o obroty w internecie. – To bardzo niebezpieczny i niesprawiedliwy proceder, który nie może zostać zaakceptowany w standardzie prawnym. Sprzedaż w internecie jest całkowicie odrębna od sprzedaży w placówce stacjonarnej – wymaga odrębnych nakładów finansowych i oddzielnego zarządzania. Żądanie opłat za obroty w internecie nie może być akceptowane przez najemców – czytamy w komunikacie PSNPH.

PSNPH podkreśla, że to najemcy budują wartość centrów handlowych, kreują miejsca pracy dla ponad 400 tysięcy osób, zapewniają wpływy podatkowe do budżetu państwa oraz kas samorządów. To najemcy w centrach handlowych stymulują polską gospodarkę, pokrywając koszty obsługi galerii przez firmy z wielu branż – jak ochrona, sprzątanie, utrzymanie techniczne, marketing. Takie koszty szacuje się na 3,4 mld zł rocznie.

Jak informuje PSNPH, dodatkowo najemcy w centrach handlowych pokrywają wszystkie podatki odprowadzane przez centra handlowe do budżetu państwa i samorządów: podatek CIT – ponad 500 mln zł rocznie, podatek od nieruchomości w wysokości ponad 600 mln zł rocznie, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości ponad 200 mln zł rocznie, podatek VAT generowany przez najemców centrów handlowych sięga 4 mld zł rocznie.

Jak wskazuje Marcin Ochnik z ZPPHIU, w ciągu ostatnich lat systematycznie rosną koszty najemców w centrach handlowych. Dotyczy to bieżącego prowadzenia i utrzymania biznesu – co sprawia, że rentowność działalności firm handlowo-usługowych korzystających z przestrzeni w galeriach handlowych spada i nie widać perspektyw na zmianę trendu. Aż o 80% wzrosły ceny energii, zwiększyły się czynsze, kursy walut (rozliczenia są realizowane jako przelicznik – euro), wynagrodzenia, koszty transportu oraz usług dodatkowych.