Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Accenture we współpracy z OTCF opracowało model ESG

Accenture we współpracy z OTCF wypracowało model analizowania i zbierania danych, umożliwiający bieżący monitoring postępów realizacji strategii zrównoważonego rozwoju „4F Change”.

Analiza ponad 300 środowiskowych i społecznych wskaźników wspólnie wyznaczonych przez Accenture i OTCF pozwoli zarządzającym na podejmowanie optymalnych decyzji, zapewni transparentną komunikację w zakresie realizacji celów strategii oraz lepsze zrozumienie jej wpływu na otoczenie.

Strategia 4F Change

– Od samego początku powstania strategii 4F Change naszym celem są działania, które przyniosą realną zmianę zarówno dla ludzi, jak i środowiska. Zmiana widoczna jest wtedy, gdy jest mierzona i potwierdzona rzeczywistymi danymi. Dzięki modelowi danych ESG, który opracowaliśmy razem z Accenture nie tylko będziemy mogli śledzić zmianę w firmie i podejmować lepsze decyzje, ale też pokazywać zmianę na zewnątrz w transparenty sposób – mówi Przemysław Feliga, ESG Project Manager, OTCF.

W zbudowanym modelu w pierwszej kolejności skupiono się na celach strategicznych, takich jak: udział produktów „wear_fair” w kolekcji, zwiększenie transparentności w komunikacji, różnorodność czy efektywność wdrożenia modeli cyrkularnych. Proces tworzenia modelu ESG podzielono na kilka etapów. Najważniejszym było zrozumienie jak pracownicy i eksperci branżowi będą oceniać firmę w kontekście zrównoważonej transformacji, co jest dla nich ważne, jakie mają oczekiwania, które cele są dla nich kluczowe i jak o nich mówić.

OTCF w trosce o środowisko

Nadrzędnym celem strategii 4F Change jest ograniczenie wpływu branży tekstylnej i odzieżowej na środowisko naturalne. Strategia skupia się na czterech obszarach: filozofii, miejscu pracy, produkcie i środowisku, gdzie w każdym są wyznaczone konkretne cele. Ich realizacji służą takie inicjatywy jak m.in. wprowadzenie cyrkularnego obiegu odzieży poprzez oferowanie używanych ubrań 4F w sklepach marki. Firmie zależy na realnej zmianie, dlatego musi na bieżąco analizować swój wpływ na ludzi i planetę. Tak zrodziła się potrzeba stworzenia modelu zbierania i analizowania danych. W kolejnych etapach model ten będzie rozwijany.