Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

ZPPHiU i PSNPH: Najlepsze Praktyki w umowach najmu według najemców

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) oraz Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH) podczas Pierwszego Kongresu ZPPHiU oraz PSNPH przedyskutowały najistotniejsze kwestie poruszane przez Kodeks Najlepszych Praktyk w umowach najmu według najemców.

Przygotowany przez PSNPH Kodeks, uaktualniający dokument powstały w 2011 roku, wskazuje na oczekiwane przez najemców standardy współpracy i komunikacji z właścicielami oraz zarządcami centrów handlowych.

Zasady proponowane przez Kodeks mają właściwie rozłożyć ryzyka biznesowe obu stron umowy.

Najemcy podkreślają, że istotą Kodeksu są równe, partnerskie relacje mające wynikać wprost z umów najmu. Ucywilizowanie relacji, a w szczególności przestrzeganie prawa, którego zapisy w zawarte w Kodeksie Cywilnym chronią najemców, powinno stać się standardem na polskim rynku.

Handel internetowy poza obszarem zainteresowania właścicieli centrum

Kodeks Najlepszych Praktyk omawia istotę umowy najmu, koszty i proces inwestycyjny ze szczególnym naciskiem położonym na nakłady w starzejących się centrach. Nowością jest w nim podkreślenie definicji obrotu z wyraźnym wykluczeniem handlu internetowego z obszaru zainteresowania właścicieli centrum.

„Pierwszy Kongres ZPPHiU oraz PSNPH i zaprezentowany podczas niego Kodeks Najlepszych Praktyk według najemców, przygotowany przez PSNPH to nasz krok w kierunku budowania uczciwych relacji z właścicielami oraz zarządcami centrów handlowych. Potrzebę dialogu deklarujemy od lat – w 2012 roku naszym przedstawicielom udało się wypracować z Polską Radą Centrów Handlowych Kodeks Dobrych Praktyk PRCH. Niestety, mimo że ów kompromisowy dokument nie uwzględniał znaczącej liczby naszych słusznych oczekiwań, nigdy nie był przestrzegany przez wynajmujących. Nierówność stron od lat jest rażąca i pogłębia się – mimo że sytuacja rynkowa uległa znaczącej zmianie, a centrów handlowych jest już zbyt wiele. Relacja popytu i podaży powierzchni handlowej uległa definitywnej zmianie. Niektóre zapisy umów lub praktyki wynajmujących są natomiast w dalszym ciągu tak niekorzystne dla najemców, że nie pozwalają na oszacowanie opłacalności biznesu, spychając go poniżej progu rentowności bez możliwości jakiejkolwiek reakcji w okresie wielu lat. To nieakceptowalne i niesprawiedliwe. Dlatego celem Kodeksu jest rekomendacja właściwych zasad, jakie powinny być praktykowane w przyszłości. Liczymy na racjonalne przyjęcie naszego Kodeksu przez właścicieli centrów” – mówi Zofia Morbiato, dyrektor generalna Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiIU).

Plany marketingowe powinny być klarownie komunikowane najemcom

„Kodeks Najlepszych Praktyk wskazuje rozwiązania trudności, z jakimi borykają się najemcy w centrach handlowych. Pokazujemy, jak powinny wyglądać dobre praktyki oraz jak prawa najemców powinny być respektowane. Dobrą praktyką jest między innymi wzajemne udostępnianie danych dotyczących dynamiki zmiany odwiedzalności centrum oraz dynamiki generowanych obrotów. Najemca powinien również wiedzieć, jakie elementy składają się na rozliczenie kosztów wspólnych oraz jakie są ewentualne przyczyny zmian w stosunku do założonego planu, albo analogicznego okresu roku ubiegłego. Powinniśmy mieć pewność, że nie dopuszczono się nadużyć lub zaniedbań w bieżącym zarządzaniu centrum handlowym. Mamy prawo do rzetelnej informacji na temat rocznej wysokości – wartościowej lub procentowej – oraz przeznaczenia budżetu marketingowego. Plany promocyjne powinny być przygotowywane i przedstawiane najemcom przed okresem, na który są przewidziane. Strategia marketingowa jest przecież uzupełnieniem strategii biznesowej i przygotowywana jest dla konkretnego centrum. Powinna zatem uwzględniać specyfikę obiektu, jego pozycjonowanie na rynku oraz być dopasowana do potrzeb rynku lokalnego z uwzględnieniem potrzeb najemców i klientów centrum. Plany marketingowe – łącznie z promocją – powinny być klarownie komunikowane najemcom, a ich efektywność monitorowana w obopólnej współpracy w celu określenia ich skuteczności. Bez dialogu i synergii działań właściciel centrum handlowego nie ma możliwości pełnej oceny wydajności podejmowanych starań. Jedną z najlepszych i podstawowych praktyk jest wzajemna transparentna i jawna komunikacja oraz współpraca na partnerskich zasadach” – dodaje Katarzyna Marczuk, rzecznik Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH).

PSNPH i ZPPHiU podkreślają, że to najemcy budują wartość centrów handlowych, kreują miejsca pracy dla ponad 400 tysięcy osób, zapewniają wpływy podatkowe do budżetu państwa oraz kas samorządów. To najemcy w centrach handlowych stymulują polską gospodarkę, pokrywając koszty obsługi galerii przez firmy z wielu branż – jak ochrona, sprzątanie, utrzymanie techniczne, marketing. Takie koszty szacuje się na 3,4 mld zł rocznie.