Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

[BADANIE] GFK: Klienci wciąż w kiepskich nastrojach

Stabilizacja, którą widać w badaniu nastrojów polskich konsumentów realizowanym przez firmę GfK, nie daje powodów do optymizmu. Średnie wyniki wciąż utrzymują się na bardzo niskim poziomie – w historii pomiarów gorzej było wyłącznie na początku pandemii koronawirusa, w marcu 2020 roku. Polacy szykują się „chude” miesiące, w których kluczowe będzie odpowiedzialne gospodarowanie domowym budżetem.

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, wyniósł w październiku br. -20,1 i wzrósł o 0,2 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Choć nad Wisłą wyniki są niskie, uśredniony wskaźnik dla Unii Europejskiej wskazuje na jeszcze niższy poziom -28,9.

Delikatne odbicie

Według badań GfK w październiku nastąpiło delikatnie odbicie w zakresie większości kluczowych składników barometru, z jednym wyjątkiem w postaci przyszłej sytuacji gospodarczej kraju.

– Minimalne odchylenia w relacji miesiąc do miesiąca mieszczą się w granicy błędu statystycznego. Kluczowy i bardziej miarodajny jest uśredniony pomiar z kilku ostatnich miesięcy, który jasno pokazuje, że nastroje konsumenckie są złe. I mogą być jeszcze gorsze. W perspektywie mamy dalszy wzrost inflacji, która może nie zatrzymać się na 20 procentach oraz widmo zimowego kryzysu energetycznego. Przed nami okres wyczekiwania i dużej niepewności, do którego polscy konsumenci na ten moment przygotowują się bardzo dojrzale. W decyzjach zakupowych widać rozwój smart shoppingu i jeszcze większą koncentrację na zaciskanie pasa. Na ten moment u nabywców nie obserwujemy jednak efektu paniki – Polacy czekają na to co nadejdzie i spodziewają się, że będzie trudniej niż dotychczas – mówi Artur Noga-Bogomilski, Head of Market Intelligence w GfK.

Najgorsze nastroje wśród najmłodszych klientów

W październiku br. ujemne nastroje konsumenckie dotyczyły większości grup wiekowych analizowanych przez GfK. Najwyższy wynik odnotowano w grupie od 15 do 22 lat (wskaźnik wyniósł 1 i był to jedyny dodatki odczyt w badaniu), zaś najniższy (-28,6) zarejestrowano wśród dojrzałych osób (50-59 lat). Zgodnie z danymi gromadzonymi przez GfK, niezmiennie wraz ze wzrostem wieku, wskaźnik nastrojów konsumenckich w Polsce osiąga proporcjonalnie niższy poziom, a w ostatnich miesiącach dysproporcje są bardzo mocno widoczne.

W przypadku podziału na płeć w październiku br. różnice w wynikach mężczyzn i kobiet były znacznie większe niż przed miesiącem. Gorsze nastroje utrzymują się wśród kobiet (-22,5). Dla porównania wśród mężczyzn średnia wyniosła -17,5.Znaczących różnic w nastrojach konsumenckich nie widać w przypadku podziału na miejsce zamieszkania, jednak duża dysproporcja pojawia się w zestawieniu na różne poziomy wykształcenia.

Najlepsze nastroje GfK odnotowało wśród konsumentów z wykształceniem podstawowym (-7,3), zaś najgorsze u osób z dyplomem wyższej uczelni (-27,9).