Kaufland: Strategia zrównoważonego rozwoju skupia się na zdrowiu oraz zdrowym odżywianiu, ojczyźnie i naturze

Kaufland, jako jedna z największych sieci handlowych w Polsce, zdaje sobie sprawę z tego, że rozwój przedsiębiorstwa wiąże się z rosnącą odpowiedzialnością wobec społeczeństwa i ekosystemu. Firma sukcesywnie stawia sobie ambitne cele i podejmuje działania na rzecz m.in. świadomej produkcji i konsumpcji, ochrony klimatu, ograniczenia marnowania żywności. Zaangażowanie sieci Kaufland zostało podsumowane w kolejnym raporcie zrównoważonego rozwoju za lata obrotowe 2020-2021.

Kaufland, będący częścią Grupy Schwarz, posiada ponad 1400 sklepów i zatrudnia ponad 148 000 pracowników w ośmiu krajach Europy. W Polsce sieć prowadzi aktualnie 239 marketów i zatrudnia 15 000 pracowników. Raport zrównoważonego rozwoju Kaufland Polska za lata 2020-2021 został przygotowany i poddany audytowi w oparciu o wytyczne międzynarodowego standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI). Jest to już druga publikacja w historii sieci, która na podstawie konkretnych wskaźników w sposób transparentny pokazuje zaangażowanie Kaufland na rzecz zrównoważonego rozwoju.

R E K L A M A
Food Fyrtel

Filary odpowiedzialności

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy Kaufland skupia się na trzech obszarach – zdrowiu oraz zdrowym odżywianiu, ojczyźnie i naturze.

Sieć wspiera klientów w świadomych wyborach zakupowych, dbając o odpowiedzialny dobór asortymentu. W każdym sklepie Kaufland klienci mogą znaleźć produkty przeznaczone dla osób o specjalnych potrzebach żywieniowych. Sieć sukcesywnie zmniejsza także zawartość soli, cukru i tłuszczu w produktach marek własnych oraz rozwija asortyment artykułów, których jakość potwierdzona jest przez niezależne certyfikaty świadczące o zachowaniu standardów społecznych i środowiskowych w łańcuchu dostaw (m.in. MSC, Fairtrade, GOTS). Aby wspierać profilaktykę zdrowotną, na parkingach sklepów Kaufland regularnie organizowane są bezpłatne badania mammograficzne.

Sieć obecna już w 239 lokalizacjach w Polsce, wnosi także wkład w rozwój poszczególnych regionów. Produkty spożywcze pozyskuje w pierwszej kolejności od krajowych i regionalnych dostawców. Wspiera także inicjatywy lokalnych społeczności oraz organizacje niosące pomoc potrzebującym m.in. Caritas Polska, Federację Polskich Banków Żywności czy Fundację Serca dla Maluszka. Ponadto zatrudniając 15 000 pracowników, Kaufland jest jednym z największych pracodawców w Polsce w sektorze handlu detalicznego.

Aby ograniczyć negatywny wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko, firma realizuje cele strategii REset Plastic, w ramach której ogranicza zużycie tworzyw sztucznych w opakowaniach produktów marek własnych oraz zwiększa ich przydatność do recyklingu. Kaufland stawia na maksymalne wykorzystanie plastiku będącego już w obiegu, wprowadzając do sprzedaży produkty wykonane z surowców wtórnych. Realizuje także strategię klimatyczną, a jednym z działań w tym obszarze jest przejście na zieloną energię. Sieć przywiązuje dużą wagę do przeciwdziałania marnowaniu żywności – stosuje system zamówień prognozujący ilość towaru do potrzeb danego sklepu, przekazuje nadwyżki żywności na rzecz potrzebujących oraz dba o regularną edukację pracowników oraz klientów.

Zgodnie z hasłem, które przyświeca strategii sieci Kaufland „Zróbmy to razem”, firma angażuje w swoje działania pracowników, klientów, partnerów biznesowych.

Z całym raportem oraz wnikliwą analizą dotyczącą działań sieci Kaufland na rzecz zrównoważonego rozwoju można zapoznać się na stronie www.kaufland.pl/raport-zrownowazonego-rozwoju.

239 sklepów w Polsce

Kaufland to odnosząca sukcesy międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1450 sklepów i zatrudnia ok. 148 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 239 marketów i zatrudnia ok. 15 000 pracowników.

Asortyment sklepów Kaufland liczy kilkanaście tysięcy produktów. Sieć koncentruje się przede wszystkim na ofercie produktów świeżych – owoców i warzyw, produktów mlecznych, a także mięsa, wędlin, serów i ryb.

Kaufland realizuje swoją misję w oparciu o cztery fundamentalne wartości, którymi są: jakość, wybór, cena i łatwość zakupów. Jako firma odpowiedzialna, w ramach strategii zrównoważonego rozwoju pn. „Zróbmy to razem”, Kaufland angażuje w swoje działania różne grupy interesariuszy – pracowników, partnerów biznesowych, klientów, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe oraz podejmuje i wspiera inicjatywy mające na celu promowanie zdrowego odżywiania, przeciwdziałanie marnowaniu żywności, poprawę dobrostanu zwierząt, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, redukcję zużycia tworzyw sztucznych.

SCF MAGAZINE

Czasopismo rynku retail

Zobacz

Codzienny newsletter

Rejestracja

Targi centrów handlowych

Weź udział